Parat anker Norwegian-dommen

Spørsmålet om hvorvidt flyselskapet har arbeidsgiveransvar for piloter og kabinansatte, tas til Høyesterett.

TAS VIDERE: Flyselskapet Norwegian vant ankesaken i lagmannsretten, men nå tar Parat saken videre til landets øverste rettsinstans.
  • E24
Publisert:

Parats medlemmer vant i tingretten, men tapte mot Norwegian i lagmannsretten, i spørsmålet om hvem som har arbeidsgiveransvar for piloter og kabinansatte.

Nå ankes saken om reell arbeidsgiver til Høyesterett, skriver Parat i en pressmelding.

Det var i januar piloter og kabinansatte tapte saken mot Norwegian i Borgarting lagmannsrett.

– Problematisk

Stridens kjerne er hvem som har det reelle arbeidsgiveransvaret for Norwegian-personalet – morselskapet Norwegian Air Shuttle eller selskapets datterselskaper.

Pilotene i selskapet ble overflyttet til sistnevnte i tidsrommet da selskapet var rammet av streik, og i den forbindelse varslet Parat søksmål.

Pilotene og deres representanter hevder at omorganiseringen har blitt gjort for at Norwegian skulle omgå reglene for innleie av arbeidskraft i arbeidsmiljøloven.

Les også

Kraftig resultatforbedring for SAS: Halverte underskuddet i første kvartal

Dette var ikke lagmannsretten enig i. I dommen ble det slått fast at «gjeldende organisering av Norwegian-konsernet, basert på en løsning med minimums-AOCer og kjøp av blant annet crewtjenester fra NAR, ikke er valgt for å omgå begrensningene i arbeidsmiljøloven med hensyn til innleie av arbeidskraft»

Parat mener avgjørelsen er svært problematisk for norske arbeidstagere.

– Spørsmålet Høyesterett nå må ta stilling til er hvordan norsk arbeidsliv skal kunne organiseres i fremtiden. Det kan ikke være slik at arbeidsgivere skal kunne organisere seg bort fra alt ansvar, men samtidig beholde all styring, sier Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud.

– Vi tar anken fra Parat til etterretning, skriver kommunikasjonssjef i Norwegian, Lasse Sandaker-Nielsen, i en epost til NTB tirsdag ettermiddag.

Les også

Parat: – Norwegian prøver å unndra seg arbeidsgiveransvaret

Les også

Ryanair tapte i EU-domstolen

Les også

Norwegian vant ankesak over pilotene

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Norwegian
  2. Parat
  3. Luftfart

Flere artikler

  1. Norwegian vant ankesak over pilotene

  2. Arbeidsgiveransvaret i Norwegian opp for Høyesterett

  3. Arbeiderpartiet vil endre loven etter Norwegian-dom

  4. Norwegian-striden havner i Høyesterett

  5. Parat: – Avhengig av å ha norske selskap i luften etter krisen