Skjerper straffen for tidligere Intex-styreleder

Tidligere styreleder i gruveselskapet Intex, Jan Vestrum, er dømt til fire års ubetinget fengsel for grov korrupssjon og markedsmanipulasjon.

FÅR FENGSELSSTRAFF: Jan Vestrum får fire års ubetinget fengsel. I tillegg inndrar påtalemyndigheten 6,5 millioner kroner.
Publisert:

Vestrum ble i Oslo tingrett dømt til fire års fengsel, hvorav ett var betinget, i tillegg til en inndragning av korrupsjonsbeløpet på 6,5 millioner kroner.

Nå har Borgarting lagmannsretten skjerpet fengselsstraffen slik at alle de fire årene blir ubetinget.

Ifølge dommen har 58-åringen gjort seg skyldig i korrupsjon og markedsmanipulasjon. Gjennom å bruke innsideinformasjon skal han ha oppfordret et russisk selskap til aksjekjøp, gitt ulovlige råd og brutt taushetsplikten.

Ifølge John Christian Elden, som akkurat er oppnevnt som ny forsvarer, ønsker Vestrum å anke saken videre til Høyesterett.

– Jeg vil nå gå gjennom saken og se på hvordan dommen kan angripes nærmere med mål å få den opphevet, da Vestrum er klar på at han ikke anser seg skyldig, sier Elden i en kommentar til E24.

Ba om over seks år

Påtalemyndigheten ba om at Vestrum skulle idømmes fengselsstraff på seks år og seks måneder.

– Selv om lagmannsretten har fastsatt en lavere straff enn påtalemyndigheten ba om, er det en lang og vilkårsløs fengselsstraff. En slik straff har en kraftig allmennpreventiv effekt, og det er vi fornøyde med, sier statsadvokat Henrik Horn i Økokrim.

– I tillegg er det viktig at lagmannsretten har dratt inn det økonomiske utbyttet som den domfelte skaffet seg gjennom de straffbare handlingene, legger han til.

En enstemmig jury svarte ja på alle de ni spørsmålene om skyld som ble tatt opp i retten.

Forsvarerne ba om at Vestrum skulle anses på mildest måte.

Bidro til akjsesalg

Lovbruddene skal ha skjedd mellom 2010 og 2012.

Ifølge dommen hadde Vestrum gjennom disse årene skjulte avtaler med selskapets største aksjonær, det russiske selskapet Lybica Holding bv, et datterselskap av den russiske stålgiganten OAO Severstal. Avtalen innebar at Vestrum skulle få betalt for bistand ved Lybicas kjøp og senere salg av aksjer i Intex.

Etter råd fra Vestrum kjøpte Lybica seg opp som største aksjonær i Intex, med en aksjepost på 21,7 prosent i september 2010. To måneder senere ble han selv styreleder i selskapet.

Samarbeidet ble videreført også etter dette, ifølge lagmannsretten.

Da Lybica ønsket å selge aksjeposten sin året etter, bidro Vestrum på ulike måter å legge til rette for at prisen skulle bli så høy som mulig. Dette skjedde blant annet ved at Vestrum ba selskapet vente med å selge og ga dem jevnlig informasjon som skulle underbygge kursoppgang, bemerker retten.

Vestrum fikk betalt om lag 6,5 millioner kroner for sin bistand til salget av aksjene.

Intex Resources har selv vært involvert i saken tidligere, og i 2014 godtok selskapet en bot på 400.000 kroner for brudd på reglene om føring av innsidelister. Selskapet ble dømt for forholdet i tingretten i august det året, men mente at dommen var gal.

Les også

Dømt igjen – lover å anke

Les også

Intex godtar innsidebot

Les også

Intex idømt bot for manglende innsidelister

Publisert:

Her kan du lese mer om