Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Et fattigere Hydro

Jan Reinås trakk seg søndag. Avskjeden er befriende ærlig. Reinås sier ikke at han trekker seg av hensyn til verken Hydro eller familien.

  • Øystein Sjølie
    Journalist

Han sier selv at han ikke har den største eierens tillit.

Det var en logisk beslutning. Næringsminister Dag Terje Andersen har uttrykt tydelig mistillit mot styrelederen. Hva annet enn mistillit skal man kalle det når staten leier inn jurister for å granske styrets beslutning om avlønning av toppledelsen?

Andersen forsterket mistilliten på telefon til Reinås lørdag, med statsministerens velsignelse.

Ensidig interesse

Det er ganske spesielt at den største eieren går til et slikt skritt. Men det reflekterer hvilket tema staten, eller regjeringen, finner det verdt å dvele ved.

Regjeringen har skrytt av sitt ”aktive eierskap” helt siden den tiltrådte i 2005. Men regjeringen har valgt å være passiv til det meste: fusjon mellom de to største selskapene, utskilling og salg av store datterselskaper eller nye, sterkt miljøfiendtlige satsinger.

Regjeringens aktivitet begrenser seg til et punkt: å holde avlønningen av toppledelsen på et så lavt nivå som mulig, og spesielt hindre at toppledelsens lønn kobles til utviklingen i aksjekursen.

Inkompetent

Det er lett å mistenke at den enorme oppmerksomheten dette temaet blir til del, skyldes manglende kompetanse og/eller interesse for å sette seg inn i de strategiske utfordringene for selskapene.

Generelt lav kompetanse om næringslivsspørsmål kan også forklare at sutringen om opsjoner alltid kommer når gevinsten skal utbetales, og aldri når opsjonene tildeles. Dette selv om tildelingen meldes helt åpent, ved børsmeldinger.

Det er også verdt å merke seg at mistilliten mot Reinås kommer etter at opsjonssaken har blitt offentlig. Regjeringen, både ved Andersen og Stoltenberg, er jo tidligere informert om at ordningen skulle avvikles, og hvordan det skulle skje. Uten at noen av dem da hadde innvendinger.

Reinås er nå dolket i ryggen.

Fattigere

Hva kan så skje med et selskap dersom den største eieren er inkompetent, monomant opptatt av å begrense lønningene til lederne, og forbyr aksjebaserte belønninger?

Vi kan frykte at det blir vanskeligere for dem å tiltrekke seg de beste. Finansminister Kristin Halvorsen har sikkert rett i at mange av lederne i norsk næringsliv ikke er attraktive for utenlandsk næringsliv.

Ikke desto mindre er selskaper som Hydro hvert år nødt til å ansette en rekke jurister, økonomer og ingeniører. Og hvis Hydro anses som en mindre attraktiv arbeidsplass enn advokatkontorer, konsulentselskaper og meglerhus, må selskapet ta til takke med de nest beste.

Og dette er en høyst reell konkurranse, som selskapet deltar i hele tiden. Og toppfolkene i meglerhusene og advokatkontorene som gransket Hydros opsjoner, tjener langt mer enn konsernsjef Eivind Reiten. Regjeringens politikk vil føre til at denne forskjellen øker.

Etter regjeringens behandling av Reinås kan deg også bli en utfordring å finne en kompetent styreleder i Hydro.

Reiten sitter trygt

Hva vil så skje med Hydro-sjefen Eivind Reiten? Vil regjeringen raskt finne en ny styreleder, som er villig til å kaste Reiten både fra konsernsjefstillingen i Hydro og styrelederplassen i StatoilHydro så raskt som råd er?

Vi får håpe og tro at det ikke skjer.

Det kan være verdt å huske at utlendinger eier de fleste av de børsnoterte aksjene i StatoilHydro, som den norske stat ikke eier. Statoils eier amerikanske investorer 34 prosent av de aksjene i selskapet som staten ikke eier.

Stortinget vedtok rett før sommeren at Reiten skal være styreleder i det nye selskapet.Hvis regjeringen vil løpe fra dette vedtaket, skal det bli interessant å se begrunnelsen.

Det er nok en og annen utlending som vil stusse over forklaringen: at Reiten har fått 28 millioner kroner i opsjonsgevinst, for flere års arbeid, etter en fantastisk gevinst for eierne i Hydro. Hva vil amerikanske aksjonærer si hvis regjeringen instruerer et nytt styre i Hydro til å kaste Reiten?

Good bye, and good luck.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. E24

Flere artikler

  1. Dette er opsjonsbråket i Hydro

  2. - Gransker Reiten

  3. Unnlot å informere Stoltenberg

  4. Reinås bekrefter styre-splid

  5. - Skulle gjerne hatt opsjoner