UTFORDRER OM REVISJONSMARKEDET: - Et «ulvemarked»

Revisorutfordrer vil gjøre som britene og svekke makten til de norske revisorgigantene. I Storbritannia granskes nå «de fire store», som har 99 av de 100 største selskapene som kunder.

GRANSKES: Britiske Office of Fair Trading skal se nærmere på konkurransen i den britiske revisjonsbransjen. «De fire store» revisjonsselskapene har i dag de fleste av de største britiske selskapene som kunder.
Publisert:

De største selskapene i Storbritannia beholder samme revisorselskap i 48 år i snitt, kommer det frem i en undersøkelse gjort av Financial Reporting Council, som overvåker den britiske revisjonsbransjen.

- «De fire store» reviderer 99 av 100 selskaper på FTSE 100-listen, og 240 av 250 selskaper på FTSE 250-listen, skriver The Economist om undersøkelsen.

Tidligere i år vakte tallene oppmerksomhet i overhuset i det britiske parlamentet, og onsdag denne uken annonserte Office of Fair Trading (OFT) en gransking av revisorkjempene.

Går saken videre til den britiske Konkurransekommisjonen, kan bransjen stå foran store endringer.

- Ser vi på de 100 største børsnoterte selskapene i Norge, er situasjonen tilnærmet lik som i Storbritannia, sier administrerende direktør Per Hanstad Revisorforeningens til E24.

I Norge reviderer de fire revisorgigantene nær 90 prosent av de 500 største selskapene, ifølge tall fra Proff og DN 500-listen for 2009.

Les også: Etableringsboom med nye revisjonsregler

- Revisorkutt gir økt krim

- Det er et skikkelig «ulvemarked»

Slik karakteriserer administrerende direktør Trond-Morten Lindberg i BDO konkurransesituasjonen i den norskerevisorjonsbransjen. BDO er den største utfordreren til «de fire store» i Norge.

Tor-Morten Lindberg, BDO

Lindberg mener konsentrasjonen av selskaper ikke bør bli større:

- Markedet er nå som det er, men det vil være bra at ikke de fire store har en så dominerende stilling som det de har i dag, sier Lindberg, som understreker at BDO har en sterkere posisjon i Norge enn i mange andre deler av verden.

Ifølge Lindberg er merkevaren til de fire store revisorene viktig, da de sammenlignet med mindre aktører «slipper å bevise at de kan levere i hver innsalgsprosess».

Det viktigste tiltaket er ifølge Lindberg at tilsynsmyndighetene setter ned foten når de store kjøper opp, og hindre ytterligere konsentrasjon fremover. I tillegg blir det viktig å oppfordre til konsolidering nedenfra, slik at markedet oppfatter at det er alternativer til de fire store.

- Pliktig rotasjon er ikke stedet å starte, sier Lindberg, og legger til:

- Det er et skikkelig «ulvemarked» nå, hvor vi må kjempe for hver ansatt og hver kunde for å sikre fortsatt vekst.

Åpner formell gransking

Britiske OFT annonserte den 17. mai i år at de åpner en formell gransking av revisjonsselskapene PwC, Ernst & Young, Deloitte og KPMG.

«De fire store» ønsker ifølge The Economist undersøkelsene velkommen, og viser til at prisene er under press og at det kjempes hardt om hvert revisjonsoppdrag. Det er ingen ting i veien med konkurransen, mener de.

Revisjon som forretningsområde har vokst mindre enn konsulentvirksomheten og skatterådgivningen til de store britiske revisjonsselskapene de siste årene. Men flere faktorer tyder likevel på at «de fire store» utøver stor markedsmakt og gjør det vanskelig for nye selskaper å slippe til.

For det første gjelder dette ryktet som kommer med størrelsen på selskapet, i tillegg til at mange britiske banker ikke vil gi lån til kunder som ikke revideres av PwC, Ernst & Young, Deloitte eller KPMG. Revisjonsselskapene uttaler selv at de ikke vil kjempe i mot en fjerning av denne regelen.

- Situasjonen tilnærmet lik i Norge

- Ser vi på de 100 største børsnoterte selskapene i Norge, er situasjonen tilnærmet lik som i Storbritannia, sier administrerende direktør Per Hanstad i Revisorforeningen til E24.

Per Hanstad, Revisorforeningen

Tall fra Proff og DN 500-listen bekrefter dette, og viser at 87 prosent av de 500 største selskapene i 2009 ble revidert av PwC, Ernst & Young, Deloitte og KPMG.

- Vi ser ingen rask løsning, da markedet har styrt dette en stund, sier Hanstad om konsentrasjonen. Han er uenig i at en pliktig rotasjon av revisjonsfirmaer, for eksempel hvert femte år, vil løse problemet:

- Revisors erstatningsansvar er etter vår mening hovedutfordringen. De mindre selskapene er i dag ofte ikke interessert i de største kundene, da risikoen blir for høy. Dette har blant annet vært oppe til høring her hjemme, men ikke overraskende mente få i høringsinstansene at dette var en god idé, sier Hanstad.

«De fem store» neste?

I Storbritannia vil ikke OFT la saken gå videre til Konkurransekommisjonen, dersom man ikke tror at det eksisterer gjennomførbare tiltak. Dette kan vise seg vanskelig, da kommisjonen kun dekker Storbritannia. Ved for eksempel å stykke opp PwC, vil det selskapet som fortsetter som en del av det globale nettverket til PwC, fortsatt ha en stor fordel, skriver The Economist.

Å gjøre «De fire store» til «De fem store» kan dermed bli vanskelig å fremtvinge.

Derfor kan tiltak på EU-nivå ha større effekt, og Michel Barnier i EUs avdeling for interne markeder skal foreslå endringer til en reform senere i år.

Fremmet ulike forslag

Et EU-direktiv fra 2006 pålegger allerede rotasjon av ansvarlig partner, altså den som overser revisjonsoppdraget. Dette gjelder også for større selskaper i Norge. I det såkalte Green Paper foreslår man å gjøre rotasjon av selve revisorfirmaet obligatorisk, dette innebærer at hele selskapet byttes ut med jevne mellomrom.

Et slikt tiltak kan fungere selv om rotasjonen i hovedsak skjer mellom «De fire store», fordi det blir mindre fristende å gjøre tilpasninger for å blidgjøre kunden og beholde lange kundeforhold.

Til slutt har det vært foreslått at en offentlig regulator velger revisor for selskapene.

Alle de fire revisorkjempene i Storbritannia har stilt seg negative til tiltaket som omfatter at det offentlige regulerer valg av revisor. Selskapene uttaler ifølge The Economist i tillegg at det vil være dyrt og ineffektivt å fjerne rutinerte revisorfirmaer fra sine klienter, hvis en obligatorisk rotasjon av revisorfirma skulle bli et utfall.

- Ikke hensiktsmessig

Ifølge administrerende direktør i PwC Norge, Håvard Abrahamsen, vil en slik rotasjonsplikt kunne få negative konsekvenser:

Håvard Abrahamsen, PwC

- Mye kompetanse vil forsvinne ut, det skaper ineffektivitet og det er fordyrende. Dette var et av de opprinnelige forslagene i Green Paper, men prosessen har i dag kommet lenger. Det er ikke sannsynlig at alle forslagene i Green Paper blir gjennomført. I Norge har vi idag allerede strenge regler knyttet til for eksempel hvilke type tjenester og hvilket omfang av tilleggstjenetser vi kan levere til en revisjonskunde, sier Abrahamsen.

Abrahamsen synes det er spesielt at man i et fritt marked skulle påtvinge en kunde, som har en god relasjon til sin revisor, å bytte revisor for eksempel hvert femte år.

- Dette er ikke hensiktsmessig, og bør være opp til eierne, sier Abrahamsen.

- Kan en slik pliktig rotasjon føre til at flere selskaper slipper til i markedet?

- Det er mulig, det vil føre til hyppigere skifter. Men dette gjelder markedet for børsnoterte selskaper, hvor vi har flere større aktører i dag. Det krever mye å bygge opp et stort revisjonsselskap, man må ha et stort nettverk, sier Abrahamsen.

Abrahamsen mener at det er sterk konkurranse i det norske markedet i dag og peker på at det ved større anbud som oftest er fire-fem tilbydere som kjemper om kunden.

Publisert: