Gratanglaks og Kleiva vil bygge offshore oppdrettsanlegg i betong

Oppdrettsselskapene Gratanglaks og Kleiva får hjelp fra norske oljeleverandører som Kværner for å realisere drømmen om et flytende offshore oppdrettsanlegg i betong.

INNOVASJON NORGE-STØTTE: Slik vil betong-oppdrettsanlegget Øymerd til selskapet Astafjord Ocean Salmon se ut når det er ferdig. I midten er det en boligseksjon med helikopterlandingsplass. Innovasjon Norge har støttet prosjektet.
Publisert: Publisert:

Familiebedriftene Gratanglaks og Kleiva Fiskefarm i Troms har nå startet et nytt selskap for å prøve ut oppdrett offshore.

Mens Salmar og Norway Royal Salmon har valgt stålkonstruksjoner til sine offshorekonsepter, og Marine Harvest jobber med sine lukkede «egg» til bruk i fjorder, har det nystiftede Astafjord Ocean Salmon å gå for en flytende betongkonstruksjon.

Selskapet har søkt Fiskeridirektoratet om åtte såkalte utviklingstillatelser for oppdrett av laks i anlegget som er døpt «Øymerd». Fiskeriminister Per Sandberg annonserte i oktober at ordningen med utviklingstillatelser avsluttes 17. november i år.

Hvis selskapene får utviklingstillatelser skal det flytende betonganlegget bygges av Kværner, Bemlotek og andre leverandører, og deretter testes ut utenfor Harstad hvis alt går som planlagt. Prosjektet har en estimert kostnad på 500 millioner kroner.

Oppdretterne forklarer i en pressemelding at man har valgt betong på grunn av stabiliteten i bølger og fordi konstruksjonen skjermer fiskenotene, mannskap og fisk. Anlegget skal plasseres i ytre kyststrøk og vil hindre at fisken kan bli angrepet av lakselus.

Ifølge selskapet vil det være et fast mannskap på fire personer, men det er lugarkapasitet til ni hvis man har behov for det i perioder.

Les også

Oljeleverandører søker fiskelykken: Satser stort på oppdrett offshore

Norske (olje)leverandører

Det er Bemlotek i Stavanger som har utarbeidet designet sammen med Polkonsult i Tromsø og Concrete Structures i Oslo siden 2012:

– Øymerd er en oppdrettsplattform i betong hvor alle funksjoner knyttet til drift, vedlikehold og fôring er integrert i konstruksjonen. Det vil ikke være behov for båtoperasjoner utover forsyninger av fôr og annet driftsmateriell, sier Atle Haug, daglig leder i Bemlotek AS.

DNV GL skal utføre tredjepartsverifikasjonen av konseptet, mens Grovfjord Mekaniske Verksted skal levere en spesialtilpasset båt for personelltransport.

Øymerd-anlegget vil være 10 meter høyt, hvorav 7,5 meter vil ligge under vann, og være 120 meter langt på hver av de tre sidene. Midt i anlegget vil det ligge et driftssenter på tre etasjer med plass til fôrsiloer, lagringsplass, teknisk utstyr og kabiner.

– Vi er sikker på at det er størst vekstpotensial for oppdrettsnæringen fra Troms og nordover. Om vi skal ut på eksponerte lokaliteter må vi også ta hensyn til isproblematikk, først og fremst isdannelse fra sjøsprøyt, sier Tore Lundberg, styreleder i Astafjord Ocean Salmon.

– I fremtiden kan Øymerd også være en løsning for mer ekstremt klima, for eksempel områder som risikerer drivis eller innfrysing, fortsetter han.

Slik vil betong-oppdrettsanlegget Øymerd til selskapet Astafjord Ocean Salmon se ut når det er ferdig. Designerne ser for seg at supplyskip kan dokke på anlegget, men det er også en helipad på anlegget.

Jakter alternativer utenfor oljen

For Kværners del er oppdrettsprosjektet et ledd i satsingen på nye kontrakter utenfor oljenæringen. Selskapets ledelse har gjentatte ganger fortalt at selskapet aktivt ønsker å bruke kompetansen sin på områder utenfor oljenæringen for å få flere ben å stå på.

Selv om prosjektet har an anslått ramme på en halv milliard kroner, er Kværner forsiktige med å gå ut med konkrete detaljer om hvor de vil bygge anlegget, samt forventninger til tid og mulige inntekter:

– Vi er foreløpig i en innledende fase, men vi synes det er veldig spennende at man vurderer å bruke betongkonstruksjoner på nye områder som dette, sier kommunikasjonsdirektør Torbjørn Andersen i Kværner til E24.

– Kværner har en ledende kompetanse innen betongkonstruksjoner og dette er konstruksjoner som har vist sin evne til å fungere godt i områder med tøffe forhold, fortsetter han.

Ifølge selskapet har de vært i dialog med oppdretterne i en periode om prosjektet.

Les også

Stavanger-gründere vil bruke 1,2 milliarder på oppdrettsmerd

Les også

– Gleder oss til å ta tak i markedet igjen

Les også

Sandberg med milliardløfte til oppdrettskommuner

Publisert:

Her kan du lese mer om