Konkurransetilsynet undersøker «winback» i alarm-markedet

I fjor fikk to av de største aktørene i markedet gebyr på 1,2 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om salg av boligalarmer. Nå starter Konkurransetilsynet en kartlegging av såkalt «winback»-praksis i samme marked.

ALARMBRÅK: Etter gigantgebyr i fjor, retter Konkurransetilsynet på nytt oppmerksomheten mot alarmmarkedet. Undersøkelsene starter etter meldinger om at «kundekapring» muligens hindrer konkurransen.
Publisert: Publisert:

«Winback» betyr at en tidligere leverandør retter markedsføring eller salgsaktivitet for å «vinne tilbake» en kunde som har sagt opp abonnementet, for å gå over til en annen leverandør.

Flere aktører i boligalarm-markedet har mottatt brev fra Konkurransetilsynet hvor de blir pålagt å svare på flere spørsmål knyttet til denne praksisen.

Blant annet må de svare på hvor mange kunder aktørene har kontaktet med «winback», og svar på hvor mange de lyktes med å beholde.

Les også

Opposisjonen med flertall: Vil instruere Konkurransetilsynet til å hindre usaklige innkjøpsbetingelser

Avdelingsdirektør for marked i Konkurransetilsynet, Hanne Dahl Amundsen, forklarer at det er startet en kartlegging.

– Det er fordi det er et konsentrert marked med to store aktører, Sector Alarm og Verisure, og en rekke mindre aktører. Vi har fått en del henvendelser fra aktørene om at det brukes winback og at dette ikke er bra for konkurransen.

Hun forklarer at de nå starter en kartlegging for å finne ut av omfanget og betydningen av dette for markedet.

Kan føre til forbud

Konkurransetilsynet har sendt brevet til både store og små aktører, og ønsker å få informasjon for å vurdere om praksisen kan utgjøre et konkurranseproblem eller ikke.

Konkurransetilsynet understreker i brevet at kartleggingen er uavhengig av
etterforskningssaken mot Verisure og Sector Alarm. Videre skriver tilsynet at bakgrunnen for henvendelsen er en generell kartlegging av betydningen av winback i boligalarmmarkedet, og ikke en mistanke om brudd på konkurranseloven.

Les også

DNV GL skal sertifisere aktørene i strømbransjen: – Målet er å gjøre kunden til sjefen

– Hva er eventuelt konsekvensene om man finner at praksisen utgjør et problem?

– Dersom det viser seg at winback utgjør et konkurranseproblem og en etableringshindring kan en forskrift om forbud mot winback være et mulig virkemiddel, forklarer Dahl og legger til:

– Det er imidlertid for tidlig å si om det kan bli aktuelt, ettersom vi nå kartlegger og henter inn informasjon.

Selskapene har fått frist til 8. februar til å besvare spørsmålene.

– En ukultur

Nadir Nalbant står bak alarmselskapet Homely, og har tidligere uttalt at det er en ukultur i bransjen.

– Vi applauderer at Konkurransetilsynet jobber aktivt med alarm-markedet. Winback er splitt og hersk-taktikk fra de store aktørene, og forbrukerne som gruppe blir den svake part. Blir Winback forbudt, tar forbrukerne makten tilbake ved at aktørene må slåss om kundene, åpent og ærlig.

Han mener aktørene må sette pris på kundene mens de har dem, ikke når de sier opp avtalen og vil bytte til en annen aktør.

– Dette er en ukultur som burde forbys generelt i alle bransjer, sier Nalbant.

Les også

Telenor kjemper mot gigantgebyr i rettssystemet

Verisure sier de har fått informasjon av Konkurransetilsynet om at det dreier seg om innhenting av opplysninger fra aktører i alarmmarkedet.

– De har selv presisert i henvendelsen at dette er en generell kartlegging, sier pressesjef Glenn Stødal.

Selskapet har ikke besvart de konkrete spørsmålene E24 har stilt som blant annet inneholder om de mener det er en utbredt winback-kultur i markedet, og hva konsekvensene blir, men legger til:

– For øvrig opplever vi at det er tøff konkurranse i boligalarmmarkedet, og vi kjemper hver eneste dag for å beholde kundene og vinne nye kunder.

Tror på sterk konkurranse

Sector Alarm sier at Konkurransetilsynet gjennom lang tid har kartlagt markedet for boligalarm, og at markedet har vært preget av mange aktører og knallhard konkurranse.

– I tillegg ser vi stadig nye aktører som inntar markedet. Dette betyr enda tøffere konkurranse. Det sagt så har vi tro på sterk konkurranse og mener derfor at det er positivt for bransjen, sier kommunikasjonssjef Sissel Eckblad i Sector Alarm.

Selskapet presiserer at de kun uttaler seg om sin egen aktivitet.

– Mener dere winback er en utbredt praksis i markedet, og hva tror dere konsekvensene blir dersom det oppdages at det hemmer konkurransen?

– Dersom en kunde sier opp avtalen med oss, tar vi kontakt med vedkommende for å høre om årsaken til at avtalen avsluttes, slik det også gjøres i mange andre bransjer når noen sier opp et abonnement. Det er nettopp gjennom konstruktive tilbakemeldinger fra kunder vi blir bedre.

Mener «ukulturen» fortsetter i boligalarm-markedet

Forbud i mobilmarkedet

«Winback» ble forbudt i mobilmarkedet i 2016, etter at det ble klart at konkurransen ikke fungerte slik den skulle.

Winback-forbudet innebar at mobilselskaper innen et visst tidsrom ikke innen et visst tidsrom kan prøve å kapre tilbake kunder til en konkurrent.

Som følge av forbudet fikk Telenor en bot på syv millioner kroner for brudd på forskriften.

Publisert:
Gå til e24.no