Fremdeles dyrere massasje: – Regjeringen kutter i feil ende

Norges Massasjeforbund hadde håpet på en reversering av momskravet som ble innført ved nyttår, men dette var ikke å finne i revidert nasjonalbudsjett. 25 prosent dyrere massasje går ut over dem som allerede sliter mest, sier massasjeterapeut Tom Eikelind.

PERMITTERT: Det har ifølge Tom Eikelind blitt færre kunder de siste månedene, et resultat av både dyrere behandling og coronarestriksjoner. Han har permittert seg selv 50 prosent.
Publisert:

– Vi hadde store forventninger til at regjeringen har sett konsekvensene av å skjære alle over én kam. Nå må vi håpe på ny regjering og neste nasjonalbudsjett, sier styreleder Vivi Ann Waggestad i Norges Massasjeforbund.

Fra nyttår innførte regjeringen merverdiavgift på såkalt alternativ behandling, som massasje. Dette har tidligere vært unntatt fra merverdiavgift på samme måte som ordinære helsetjenester.

Med 25 prosent høyere avgifter, har massasjeprisene økt det tilsvarende. Det har bidratt til lavere antall kunder og dermed et solid fall i omsetningen, forteller massasjeterapeut Tom Eikelind.

– Etter endringen trådte i kraft i januar, har omsetningen dalt med rundt 30 prosent. For oss har en allerede krevende situasjon blitt enda vanskeligere, sier han.

Den tidligere Statoil-analytikeren har nå permittert seg selv 50 prosent.

Les også

Det viktigste fra revidert budsjett

Kundene taper

De største taperne er imidlertid kundene, mener Eikelind.

Han forteller at de som kommer til behandling ofte har kroniske plager og tilhører den delen av befolkningen som ikke har «tjent» på coronapandemien gjennom lavere rente og dermed økt kjøpekraft.

– Mange har fått redusert økonomien sin, og så kommer dyrere behandling på toppen av det. Da blir det vanskelig, sier massasjeterapeuten.

– Jeg tenker at regjeringen gjør noe annet enn det de sier. Massasje er et lavterskeltiltak som kan bøte på effekten av det coronatiltak har påført av psykiske vansker og som kanskje burde blitt subsidiert, men så skjer det stikk motsatte. Jeg synes de kutter i feil ende.

Les også

Regjeringen forlenger kompensasjonsordningen med fire måneder

Høyere moms enn på tobakk

Etter sterke protester og demonstrasjoner mot fritaksendringen, sendte Helse- og omsorgsdepartementet i mars på høring et forslag om å autorisere naprapater og osteopater etter helsepersonelloven.

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen at disse yrkesgruppene, samt akupunktører, skal fortsette å være fritatt moms – i første omgang frem til 1. januar 2022.

– Det var som forventet, sier Vivi Ann Waggestad.

Vivi Ann Waggestad, styreleder i Norges Massasjeforbund

Samtidig hadde hun håpet at organisasjonens lobbyarbeid hadde sørget for at regjeringen innså at også massører yter helsehjelp, med utdanning som er tuftet på vanlige medisinske fag.

– Konsekvensene av at vi ikke får momsfritak, rammer først og fremst pasientene. Men også terapeuter som allerede slet på grunn av pandemien, har fått mindre å gjøre, sier Waggestad.

– Jeg synes det er spesielt å gi 25 prosent moms på en helsetjeneste når det er lavere avgift på usunne varer som tobakk og alkohol.

Publisert:
Gå til e24.no