Arbeidstilsynet: Har stanset arbeid ved 28 byggeplasser på grunn av smittevernbrudd i år

Etter nyttår har Arbeidstilsynet vedtatt «stans» ved 28 bygg- og anleggsvirksomheter som følge av brudd på smittevernreglene. Nesten alle vedtakene gjaldt innkvartering av utenlandske arbeidere.

MADRASS PÅ GULVET: På denne byggeplassen på Østlandet var tre arbeidere innkvartert på ett rom inne på selve byggeplassen. De sov på madrasser på gulvet og badet hadde kun et plastforheng. Dette tilsynet ble gjort i første halvdel av februar, og Arbeidstilsynet vedtok stans.
Publisert:

Arbeidstilsynet har vedtatt «stans ved overhengende fare» ved totalt 39 virksomheter på grunn av smittevernbrudd så langt i 2021.

28 av tilfellene er i bygg- og anleggsbransjen, viser tall fra Arbeidstilsynet som VG har fått innsyn i.

Årsaken til 24 av disse vedtakene var brudd på innkvarteringsreglene.

Bare i februar vedtok Arbeidstilsynet 16 stans av bygg- og anleggsvirksomheter. Av disse hadde 14 brutt innkvarteringsreglene.

– Alle brudd på smittevernreglene er alvorlige, fordi smitten kan spre seg så raskt. Vi er svært bekymret for de alvorlige bruddene vi ser hos noen virksomheter, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet til VG.

Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

Ifølge Vollheim er årsaken til at det er flere vedtak om stans i bygg og anlegg sammensatte.

– Det er stor arbeidsinnvandring til denne bransjen. En annen årsak kan være at det er stor mobiliteten på byggeplassene og innkvarteringen i denne bransjen. Når et byggeprosjekt avsluttes, starter arbeid på nye byggeplasser. Dermed er det mer bruk av midlertidig innkvartering i bygg og anlegg enn i bransjer med mer stasjonære arbeidsplasser, sier Vollheim til VG.

– Hva er de mest alvorlige tilfellene av brudd på innkvarteringsreglene dere har sett?

– Vi har avdekket tilfeller der arbeidstagere innkvarteres i byggene de skal renovere. De bor flere på samme rom, og de har ikke de fasilitetene de skal ha for å kunne ivareta smittevernet. Å bo på en byggeplass er uverdig i seg selv, og det er i tillegg smittevernmessig uforsvarlig.

– Har regjeringens innstramminger når det kommer til innkvartering av utenlandske arbeidere hatt noen effekt, basert på det dere ser på tilsyn?

– Det er det for tidlig å si noe om. Men vi ser at informasjon fra innreiseregisteret, sammen med tips og erfaringene vi gjør på tilsyn, gjør oss enda mer treffsikre på hvor vi skal gå på tilsyn.

MADRASS SOM BORD: På denne byggeplassen på Østlandet var tre arbeidere innkvartert på ett rom inne på selve byggeplassen. De sov på madrasser på gulvet, som ble dekket med plast om dagen for å brukes som bord. Tilsynet ble gjort i første halvdel av februar.

Arbeidstilsynet har til sammen gjennomført 2651 coronatilsyn etter nyttår.

I mer enn en tredjedel – 34 prosent – er det avdekket brudd på smittevernreglene.

836 av tilsynene er gjort i bygg- og anleggsbransjen, som er næringen Arbeidstilsynet har besøkt flest ganger. Her er det avdekket minst ett brudd på smittevernreglene i totalt 30 prosent av tilsynene.

Les også: Smittevernbrudd avdekket i nær hvert tredje tilsyn hos byggebransjen

I februar ble det gjennomført 371 tilsyn hos byggefirmaer. Da ble det avdekket brudd på smittevernreglene hos 33 prosent av dem.

KARANTENE: I denne boligen ble det først innkvartert ett arbeidslag på fire personer. Da disse fire var ferdig med karantenen, ble fire nye arbeidere innkvartert i samme bolig, og jobbet i karanteneperioden. Også dette tilsynet ble gjort i første del av februar.

Av de totalt 39 vedtakene om helt eller delvis stans i arbeidet hos norske bedrifter, var innkvartering årsaken i desidert flest tilfeller:

  • 30 vedtak om stans var på grunn av brudd på regelverket for innkvartering.
  • Ni var på grunn av brudd på virksomhetens ivaretagelse av smittevern, nærmere bestemt kartlegging og risikovurdering, tiltak og plan, og/eller rutiner.

Fra 22. februar strammet regjeringen inn reglene for karantenested for arbeidstagere. Arbeidsgivere som stiller innkvartering til disposisjon for utenlandske arbeidere, må få godkjent oppholdssted av Arbeidstilsynet på forhånd.

Flere smitteutbrudd siden nyttår

Siden nyttår har det vært flere tilfeller av større smitteutbrudd ved byggeplasser i Drammen, Oslo og Bergen.

Torsdag 25. februar ble det kjent at 33 personer var smittet i tilknytning til et smitteutbrudd ved byggeplassen til Stordalen-hotellet på Solli plass i Oslo sentrum.

Mandag 1. mars hadde tallet steget til rundt 50.

Fredag 26. februar var 18 personer smittet i tilknytning til et smitteutbrudd ved en byggeplass i «Mills-kvartalet» på Grünerløkka i Oslo sentrum.

Les også

Smitterammet byggeplass holder fortsatt åpent: – Frykter hele næringen til slutt blir stengt ned

Strammer inn reglene i Oslo

Søndag ettermiddag varslet Oslo kommune strenge tiltak for å bremse den stigende smittetrenden.

Blant de nye reglene som trer i kraft fra og med i morgen, tirsdag 2. mars, var skjerpede regler for smittevern på byggeplasser:

– For å få kontroll med smitte på byggeplasser innfører Oslo kommune egne forskriftsfestede regler med klare regler for smittevern på byggeplasser. Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av smittevernregler på byggeplasser skal kunne straffes med fengsel i inntil seks måneder. De nye reglene vil bli kombinert med en målrettet og forsterket testing på byggeplasser, sa byrådsleder Raymond Johansen under pressekonferansen.

Publisert: