Ringerike mener å ha løsningen på befolkningsboomen

Sundvollen/Hønefoss (E24): Ringerike ser det som sin plikt å ta en del av befolkningsboomen rundt hovedstaden.

VIL VOKSE: Ringeregionen ligger kun en drøy times kjøring fra hovedstaden. Blir Ringeriksbanen bygget ut blir reiseavstanden mer enn halvert. Derfor har de høyere mål for befolkningsveksten enn det SSB forespeiler.

Andreas W. Fredriksen
  • Andreas Wolden Fredriksen
  • Tuva Bønke Grønning
  • Grafikk: Andreas Fosse og Sindre Gulseth
Publisert:

Setter du en passer midt i Oslo sentrum, måler opp 35 kilometer i radius og tegner en sirkel, kan du få deg en liten overraskelse.

Da finner du ut at det i luftlinje er nesten nøyaktig like langt til Jessheim og Drammen fra Oslo, som det er til Hønefoss og Jevnaker.

Se vår grafikk med info om mange av pendlerkommunene i Oslo-regionen

Ikke rart de vil ha sin del av befolkningsboomen - de ser nærmest på det som sin plikt.

På telefon har daglig leder i Ringerike Utvikling, Jørgen Moe, fortalt at regionen har som mål å vokse med 50 prosent innen 2040 - langt mer enn det Statistisk sentralbyrå (SSB) anslår i sin prognose.

Ringerike Utvikling skal arbeide for et nærings- og befolkningsmessig løft i Ringeriksregionen, og eierskapet fordeles på kommunene Hole, Ringerike og Jevnaker, i tillegg til Høgskolen i Buskerud og forskjellige næringsinteresser i regionen.

- Befolkningsveksten er et nasjonalt løft - Oslo har ikke mulighet til å ta veksten alene. Ringerike vil ta vår del av ansvaret, sier Moe når E24 møter ham på Sundvolden Hotell i Hole kommune.

Kjøreturen fra Oslo sentrum til hotellet som ligger der Tyrifjorden skifter navn til Steinsfjorden, går via Sandvika over Sollihøgda og ned til Norges femte største innsjø, tar rundt 40 minutter - når trafikken tillater det. Det er det ikke ofte den gjør.

- Man kan ikke belaste dagens veinett mer. Derfor er det bra at Ringeriksbanen nå kommer, sier Moe.

Mer om den nevnte jernbanestrekningen senere.

Har du flyttet ut av byen eller har planer om det? Vet du om andre tiltak for å få folk til å flytte? Tips oss!

(Saken fortsetter under bildet)

OFFENSIV: Daglig leder i Ringerike Utvikling, Jørgen Moe, skal lokke til seg flere folk og bedrifter til regionen.

Andreas W. Fredriksen
Les også

550.000 i pluss - men hvor skal de alle bo?

Oppleves langt

Det er Hole som ifølge SSB vil få den største prosentvise befolkningsveksten. Hjemkommunen til Olav Thon har allerede opplevd stor tilflytning, noe som også gjenspeiles i boligprisene, som er høyere enn i Ringerike kommune.

Moe tar oss med på en kjøretur for å vise frem regionen.

Nye oppvekstsentre, en interkommunal svømmehall og en ny stor videregående skole i Hønefoss er blant lokkemidlene.

I tillegg til fantastisk natur. Kanskje må naturen ta litt av skylden for at Ringerike oppleves som så langt unna?

Les også

Bruker én million kroner på å lokke til seg nye innbyggere

- Når man reiser fra et område som er ser så annerledes ut enn det man reiser til, så tror jeg reiseveien oppleves lengre, sier Moe, mens han svinger bilen oppover mot Dronningens utsikt. Fra utkikkspunktet kan man se alle kommunene som inngår i Ringeriksregionen.

Stedet er også et yndet utgangspunkt for hang- og paraglidere.

DRONNINGENS UTSIKT: Fra utkikkspunktet kan man se alle de tre kommunene som utgjør Ringeriksregionen. Stedet er også et yndet utgangspunkt for hang- og paraglidere som vil betrakte Tyrifjorden fra fugleperspektiv.

Andreas W. Fredriksen

Må skape arbeidsplasser

Å tiltrekke seg de «riktige folkene» er ifølge Moe en viktig del av strategien for næringsutvikling. Og som i så mange andre kommuner er det småbarnsfamilier som er den mest attraktive målgruppen.

- Oppvekst og næringsutvikling henger sammen. I en familie er det som regel en som jobber i nærmiljøet. Derfor må det være attraktive arbeidsplasser i nærmiljøet, men det må også legges til rette for nyetableringer.

Som gode eksempler forteller utviklingssjefen om Eggemoen næringspark, hvor Ola Tronrud har tatt i bruk den gamle militære flyplassen og skapt en av Ringerikes største satsninger på næringsliv og nyskapning.

I tillegg er det Hvervenmoen næringspark som er mer rettet mot tjenesteytende sektor.

Har ventet i 140 år

Ringeriksbanen - en ny jernbanelinje mellom Sandvika og Hønefoss - har vært vurdert utbygd en rekke ganger.

Allerede i 1858 var det planer om å bygge jernbanestrekningen som vil forkorte Bergensbanen med 60 kilometer og reisetiden mellom Norges to største byer med én time.

Men så langt har det ikke skjdd. Blir endringene i jernbanestrekningen gjort, vil det gi en reisetid mellom Hønefoss og Oslo S på rundt 27 minutter.

Les også

NSB: - Vi må gjøre det attraktivt å bo på landet

- Jernbaneplanen er blitt forsømt til fordel for bilvei, sier ordfører i Ringerike kommune, Kjell B. Hansen (Ap).

Men nå har han troen på at ting kommer til å skje.

Statens vegvesen og Jernbaneverket anbefaler at den videre planleggingen av E16 og Ringeriksbanen gjøres etter samme lest som E6 og Dovrebanen langs Mjøsa - et felles prosjekt.

- Når jeg ser hva samferdselsministeren sier om Ringeriksbanen, er jeg komfortabel med at det denne gangen blir vedtatt utbygging, sier Hansen.

Banen ble forøvrig også vedtatt utbygget i 1992, men senere utsatt. Etter utredningen er ferdig vil regjeringen etter planen legge frem sine konklusjoner for Stortinget i forbindelse med forslag til statsbudsjett for 2015.

Går alt etter planen settes spaden i jorden i 2018 eller 2019.

OPTIMIST: Ordfører Kjell B. Hansen i Ringerike kommune tror Ringeriksbanen endelig blir utbygd.

Andreas W. Fredriksen

Les også:

Anita gråt i bilen da hun flyttet fra Oslo til Nes- Det finnes ikke noe mer meningsløst enn å pendleFår halvert reisetid til Oslo og 4.500 nye boliger

Publisert:

Flere artikler