Cermaq kom Nordlaks til unnsetning – fikk reddet ut all fisk før algene nådde Våtvika

Cermaq har lånt ut brønnbåten MS Steigen til Nordlaks for evakuering av bestanden i Våtvika.

EVAKUERER LAKS: Nordlaks evakuerer fisk til disse merdene i Hadselfjorden.
Publisert:

Nordlaks meldte tirsdag at algeinvasjonen kom til å nå anlegget deres i Våtvika omtrent klokken 16 onsdag. Dette viste seg ikke å stemme, og ga Nordlaks tid til å evakuere bestanden. Selskapet har fått hjelp av brønnbåten MS Steigen fra Cermaq.

– Vi har ikke fått opplysning om at algebeltet har nådd anlegget i Våtvika enda. Brønnbåten Inter Nord evakuerte siste last klokken 01 natt til torsdag, og vi har fått hjelp ifra en brønnbåt fra Cermaq, som bistår oss i flyttingen. Når det kommer nye opplysninger vil vi fortløpende vurdere om vi skal evakuere flere lokaliteter, sier pressesjef i Nordlaks, Lars Fredrik Martinussen til E24.

Han sier også at det ikke foreløpig er rapporter om alger i vannet.

Uten brønnbåten fra Cermaq ville Nordlaks ifølge egne anslag tirsdag klart å flytte om lag halvparten av fisken ut av lokaliteten før algene rakk frem.

Behjelpelige bransjevenner

– I havbruksbransjen har vi lang tradisjon for å samarbeide og bistå hverandre, og særlig i vanskelige situasjoner som dette er det viktig at vi hjelper hverandre så godt vi kan. Nordlaks har også bistått Cermaq med å slakte fisk som vi måtte ta ut hurtig og ikke hadde momentankapasiet til å ta ut selv, sier kommunikasjonsrådgiver i Cermaq, Astrid Vik Aam.

Hun forteller videre at alle de berørte selskapene har bidratt med informasjon om utbredelsen av algen og kunnskapsdeling for å minimere skadeomfanget.

Ballangen Sjøfarm, som blant annet eies av Cermaq har tre lokaliteter som er rammet. Hittil har de mistet omtrent 2,8 millioner fisk som følge av algeinvasjonen.

– Dette er en stor dyretragedie, og vi jobber med å få tatt ut dødsfisk fra anleggene fortløpende, og overvåker situasjonen nøye. I samarbeid med de andre oppdretterne i området, og SINTEF følger vi blant annet med på Vestfjorden for å få mest mulig kunnskap om hvor og hvordan algene flytter seg, sier Aam.

Analytikere spår prishopp som følge av algedøden

Foreløpige prognoser

Sjømatsanalytiker i Nordea Markets, Kolbjørn Giskeødegård, skriver i en notis at Havforskningsinstituttets estimater for strømforhold og transport av alger er det mest bekymringsverdige. Disse indikerer at oppblomstringen beveger seg vestover, og dermed kan treffe Svolvær-området torsdag. I dette området finner vi tre lokaliteter med en biomassekapasitet på 11.000 tonn, ifølge analytikeren.

– Algeoppblomstringen er veldig uforutsigbar, det er vanskelig å si når den kommer, og vi kjenner ikke til forholdene som ligger til grunn for oppblomstringen heller. Det kan være varmere temperatur, mer tilgang på sol og næring, eller helt andre faktorer som påvirker, sier Øystein Evensen, professor ved Institutt for basalfag og akvamedisin i NMBU.

Han forteller videre at for å flytte så store mengder fisk som det er snakk om kreves det tid, slepebåter og varsomhet.

– Det er en viss risiko knyttet til det å flytte merder med fisk i også. I dag er merder godt forankret, så man er avhengig av å løsne de fra ankrene, og være sikker på at du har kontroll på transporten. Det har nok i liten grad vært gjort i dette tilfellet. Denne oppblomstringen har antageligvis kommet så fort at det har vært vanskelig å melde ifra tidlig, som kan være en utfordring.

For 30 år siden gjorde en giftig alge massiv skade på norskekysten. Nå herjer den igjen i oppdrettsanleggene (+)

Rigget til på KV Heimdal

Forsker Silje Forbord i Sintef har rigget opp en lab på Kystvaktbåten KV Heimdal, hvor hun gjennom kvelden tar vannprøver fra ulike posisjoner. Prøvene analyseres om bord på båten, og rapporteres inn. Båten befant seg onsdag kveld ved Store Ingelsøya.

– Det er ingen store oppdateringer foreløpig. Vi stiller med ekspertise på gjenkjenning av alger, og tar vannprøver for å se hvordan algene beveger seg, finne fronten, og for å se om det forandrer seg over tid.

Det er utarbeidet flere prøvestasjoner, i samarbeid med Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet. Prøvene sendes fortløpende inn til Sintef, og analyseres gjennom kvelden. Det er planlagt en rute i kveld og i morgen, som Forbord skal følge.

– Det er helt umulig å prognosere hvordan algeinvasjonen utspiller seg. Det er forskjellig for hver situasjon, algene kan plutselig bruke opp næringen, eller flytte seg til områder der det er dypvann som kommer opp og gir mer næring. Det avhenger av blant annet vind og strømforhold i sjøen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om