Ny Harvard-studie: Pionerer i utpekt vinnernæring

Biokraft på Skogn blander petroleumskompetanse med avløpsvann og biologisk avfall for å produsere gass. Det gjør at de er en av få store aktører i en av de to næringene Harvard Growth Lab peker på som spesielt lovende for Norge.

I en ny kartlegging gjennomført av Harvard Growth Lab, plasseres Norge på 92. plass av 133 land når det kommer til utsikter for økonomisk vekst.

Her kan du lese mer om