Regjeringen foreslår raskt kutt i inkassogebyrene

Regjeringen setter fart i arbeidet med å kutte i inkassogebyrene og sender et forslag på høring med under to ukers svarfrist.

Regjeringen foreslår raske kutt i inkassogebyrer. Illustrasjonsfoto Audun Braastad / NTB scanpix
  • NTB
Publisert: Publisert:

Regjeringen hadde satt i gang en prosess for å redusere inkassogebyrene allerede før koronakrisen.

– Denne problemstillingen kommer dessverre til å bli mer aktuell nå. Stadig flere får problemer med å gjøre opp for seg på grunn av koronasituasjonen, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Regjeringen vil halvere gebyrene ved utsendelse av purringer og inkassovarsler til 35 kroner.

Også salærene ved inndriving av småkrav halveres, ifølge forslaget som regjeringen sendte på høring mandag. Regjeringen vil også redusere gebyrene for større inkassokrav, men ikke så store prosentvise reduksjoner som for småkrav.

Kort høringsfrist

Fristen for å komme med innspill er allerede 18. april.

– Vi mener at det haster å gjøre noe med gebyrer og salærer i inkassobransjen. Forslaget har derfor kort høringsfrist, og vi ønsker å innføre reduksjonene så raskt som mulig, sier Mæland

Et forslag til ny inkassolov og -forskrift ble i begynnelsen av mars sendt på høring med frist i juni. Med denne prosessen vil det ta tid før en ny inkassolov og inkassoforskrift kan tre i kraft, og Justis- og beredskapsdepartementet har derfor laget et nytt forslag til reduserte gebyrer og salærer som kan komme raskere på plass.

– For dyrt med småkrav

Regjeringen mener det ikke er tvil om at gebyrene er for høye i dag. Etter inkassoloven skal den som skylder penger, erstatte de «nødvendige» inndrivningskostnadene, men regjeringen mener de betaler mer enn det inndrivingen faktisk koster. Særlig gjelder det småkrav, mener departementet.

Det foreslås også å kutte kostnadene ved tvangsfullbyrdelse og behandling i forliksrådet. Et forslag fra Oslo byfogdembete om å sette en standardsats ved skriving av begjæring om tvangssalg av bolig er tatt med.

Det er også tatt med et forslag om å halvere salæret for å skrive utleggsbegjæring, som også arbeidsgruppen som laget det opprinnelige høringsforslaget til ny inkassolov, gikk inn for.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Inkasso
  2. Justis- og beredskapsdepartementet
  3. Monica Mæland

Flere artikler

  1. Foreslår salærkutt i inkassobransjen: – Kunne ønske at regjeringen gikk lengre

  2. Virke skeptiske til raske inkasso-kutt: – Bør bekymre hele næringslivet

  3. Slutt på fakturaskrekken?

  4. Kredinor venter å tape 180 mill. i inntekter årlig på kutt i gebyrer

  5. Lindorff kutter 35 ansatte selv om de venter mer å gjøre: - Et paradoks