Ny veileder for sko- og klesbransjen: Slik vil Oljefondet unngå barnearbeid

Oljefondet vil veilede produsenter av klær og sko for å unngå barnearbeid eller at barns rettigheter brytes på grunn av foreldrenes arbeidsforhold.

Jamal jobber på en klesfabrikk i Gazipur i Bangladesh.
Publisert: Publisert:

Den nye veilederen er et resultat av et samarbeid med Unicef, og skal hjelpe selskaper til å sikre barns rettigheter.

Mange aktører har globale leverandørkjeder, og det kreves god styring for å unngå at barn utnyttes til å produsere klær og sko, påpeker Oljefondet i en melding onsdag.

Oljefondet er en stor eier i mange kles- og skokjeder. For eksempel har fondet aksjer for 2,6 milliarder kroner i det svenske kleskonsernet Hennes & Mauritz og 14,2 milliarder kroner i sko- og klesprodusenten Adidas.

Oljefondet og Unicef har utviklet en rekke indikatorer som selskapene kan bruke for å styrke sin rapportering, og unngå at barns rettigheter rammes.

Mer enn 60 millioner mennesker lager klær og sko, og mange av disse har familier som de forsørger. Ifølge Unicef er mer enn 100 millioner barn påvirket av hvordan denne industrien behandler sine ansatte.

Les også

Tusenvis av selskapsmøter hvert år: Vil vite hva Oljefondet oppnår

Fondet vil for eksempel sikre foreldrepermisjon etter fødsler, gi mødre mulighet til å gi brystmelk og unngå at de utsettes for giftige kjemikalier. Muligheter for barnepass og rimelige lønns- og arbeidsvilkår er andre viktige faktorer fondet trekker frem.

– Slik Norges Bank Investment Management ser det, er respekt for barns rettigheter et grunnleggende element i ansvarlig næringsliv og god risikostyring, sier direktør for eierskap Carine Smith Ihenacho i Oljefondet i en melding.

– Vi håper at denne veilederen og samarbeidet med Unicef vil bidra til bedre markedspraksis og økt respekt for barns rettigheter i sko- og klesbransjen, legger hun til.

Carine Smith Ihenacho er direktør for eierskap i OIjefondet.

Etablerte nettverk i 2017

Oljefondet etablerte i 2017 et nettverk for barns rettigheter sammen med Unicef.

Her var også en rekke kles- og skoprodusenter med, som Adidas, Carrefour, Hennes & Mauritz, Walt Disney Co. og kjøpesenterkjeden Tesco. Til sammen har disse aktørene over én million ansatte i egen virksomhet, og de sysselsetter over åtte millioner i leverandørkjeden, ifølge en fersk rapport.

– Vi har en sjanse til å tenke nytt om verden etter covid-19 og bygge en bedre kles- og fottøysektor som støtter barns rettigheter, sier visesjef Charlotte Petri Gornitzka i Unicef i en melding.

Dette er noen av grepene Oljefondet råder selskapene til å ta for å unngå å ramme barns rettigheter:

  • Vurdere barnerettighetsrisikoer og evnen til å håndtere disse
  • Integrere barns rettigheter i retningslinjer og styringssystemer
  • Engasjere sentrale beslutningstakere og sikre intern forankring
  • Styrke leverandørenes evne til å ivareta barns rettigheter
  • Overvåke og evaluere fremdriften i leverandørkjedesystemene
  • Engasjere interessenter og arbeidere, og implementere klagemekanismer
  • Rapportere om fremdrift og påvirkning på barns rettigheter
  • Samarbeide og bidra i interessent- og bransjeinitiativer
  • Fremme barns rettigheter overfor myndigheter
Publisert: