Uber-utfordrer sikter på Norge – starter med sparkesykler fredag

Bolt kommer til Norge med oppunder tusen elektriske sparkesykler fredag. Ved grensene venter drosjetjenesten som skal ta opp konkurransen med Uber.

Nord-Europa-sjef Nils Wijkmark i Bolt.
Publisert: Publisert:

Fredag kommer en ny elektrisk sparkesykkel inn i bybildet i Oslo.

Avsparket går for det estiske selskapet Bolt, som i første omgang begynner med nærmere tusen elektriske sparkesykler, forteller regionsjef Nils Wijkmark for Nord-Europa til E24.

– Målsettingen er at når vi går inn i et nytt marked, så skal vi bli markedsledende. Da tilpasser vi også antallet scootere etter konkurrentene.

– Poenget er at det skal bli like enkelt for kundene å ta Bolt som de andre.

De modulbaserte sparkesyklene skal ifølge Wijkmark være enklere å vedlikeholde. Effektiviteten i driften kommer også til å merkes på den lave prisen, varsler han.

I en pressemelding fra selskapet fokuseres det mest på oppstarten av sparkesyklene, men Bolt har de siste årene blitt vel så kjent som en utfordrer til taxitjenesten Uber.

– Vi er det første selskapet i Norge som tilbyr både sparkesykler og drosjetjenester, selv om sistnevnte ikke er lansert her enda. Planen er å lansere dette i Norge så fort den nye drosjeloven trer i kraft, men vi avventer selvsagt til de norske myndighetene har funnet en tilfredsstillende løsning for dette, sier Wijkmark.

Les også

Nytt drosjeregelverk utsettes

Avventer med dato

Bolt ble startet opp under navnet Taxify av de estiske brødrene Markus og Martin Villig i 2013. Nå opererer de i over 150 byer verden rundt. Nøyaktig når de kommer til Norge med drosjetjenesten er for tidlig å si, understreker Wijkmark.

– Jeg kan si så mye som at vi har sett på det lenge, i alle fall det seneste halvåret, med et håp om at det skulle avreguleres 1. juli. Nå ble det utsatt til 1. november, så vi må vente og se.

Bolt er ikke bekymret for at Uber kan få et fortrinn hvis de er først på ballen når yrkestransportloven mykes opp i november.

– Men vi vil jo være med å påvirke dette, og sikre at folk ser mulighetene for å kjøre med andre enn Uber. Dessuten er vi vant til å konkurrere med dem, vi finnes på mange av de samme stedene, og har langt på vei lykkes med å utkonkurrere dem i Europa.

Les også

Utsettelse av drosjereformen sikrer like konkurransevilkår

Prisene skal ned

Bolt har fått 50 millioner euro i risikokapital (venture debt) fra Den europeiske investeringsbanken (EIB) for å være den europeiske utfordreren til Uber.

Det har fått Norsk Taxiforbund til å reagere. Leder Øystein Trevland kaller det EU-støttet priskrig, og anklager Bolt for å ville dumpe prisene til under 40–50 prosent av det Oslo Taxi opererer med.

– Hareide og regjeringen må nå avklare om det er dette de vil ha; løsarbeidersamfunnet, sosial dumping og konkurranse på ulike vilkår i drosjenæringen, sier Trevland i en pressemelding.

– Dette er direkte feilaktigheter, svarer Wijkmark.

– Vi tror at prissettingen i Oslo i dag er for høy, ja. Prisene har gått opp, og det har ikke vært sunn konkurranse i Oslo. Med sunn konkurranse vil prisene gå ned, men inntjeningen for sjåførene vil ikke gå ned. Dersom du kan gjøre flere kjøringer per time til en lavere pris, kan du tjene mer per dag, sier han.

Wijkmark fremholder likevel at tallene Trevland bruker ikke stemmer, selv om prisene skal ned. Først skal de imidlertid inn på det norske sparkesykkel-markedet.

– Hver fjerde Bolt-tur globalt er kortere enn 3 kilometer, og på slike distanser er det ikke noe poeng i å bruke bilen, spesielt ikke hvis man er alene. Sparkesykler er også et betydelig mer miljø- og trafikkvennlig alternativ.

– Når vi etter hvert også kan tilby konkurransedyktige drosjetjenester, er det absolutt ingen grunn til å måtte benytte personbilen i sentrum. Vi mener derfor at vår lansering markerer starten på et skifte i det norske transportmarkedet, sier Wijkmark.

Publisert: