Kommentar: En liten touch av «Mad Men» på kontoret

Høyt gasjerte partnere bistås nesten utelukkende av kvinnelige assistenter. Det høres ut som en TV-serie - men er hverdagen på landets største advokatkontorer.

 • Sindre Heyerdahl
  Sindre Heyerdahl
  Kommentator
Publisert:
Dette er en kommentar
Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning.

Norge er et lite land. De fleste bransjer er små. Bekjentskap rår. Det er noe i uttrykket «alle kjenner alle». Ditt ry og dine kontakter kan være viktigere enn din CV. Da blir også de uformelle nettverkene viktige for hvem som ansettes - og for hvem som er interessert i en stilling.

Se bare på alle stillingene i Norge som ikke utlyses offentlig. Ifølge Navs siste bedriftsundersøkelse ble 38 prosent av jobbene ikke utlyst i 2019. Snarere benyttet arbeidsgiver eget nettverk. Da ender nok også ofte sjefen opp med en kandidat som ikke tenker eller ser radikalt annerledes ut.

Les også

8 av 10 partnere i de største advokatfirmaene er menn. Assistentene deres er utelukkende kvinner

Men trolig er hvem vi kjenner og hvem vi sammenligner oss med vel så viktig for hvem vi er interessert i å jobbe for. Og hvilke jobber vi finner det naturlig å begynne i. Et sted med folk vi føler tilhørighet til. For vi er ikke alle like - noen er likere enn andre.

Dette er nok også med på å forklare hvorfor vi noen ganger får helt ekstreme utslag i kjønnsfordelingen i enkelte yrker. Hvorfor vi kan få 98 prosent menn som rørleggere, og 96 prosent som brannmenn. Eller - nær 100 prosent kvinner som advokatassistenter og sekretærer.

Iallfall er det slike andeler E24 finner, når vi dykker ned i hvem som er ansatt i de 20 største norske advokatfirmaene. En enslig deltidsansatt mann dukket opp - blant 150 advokatassistenter. Eller blant rundt 250 dersom man baker inn sekretærtitler i tillegg.

Selv i et arbeidsliv som også ellers ofte er skjevt skrudd sammen, er dette ganske så himmelropende tall. Her må det være mer enn «the usual suspects» som ligger bak. Det kan umulig bare være ulik vektlegging av penger, familie og prestisje som gjør et kjønn så totalt dominerende i en yrkesgruppe.

For selv i sektorer med store kjønnforskjeller, er det tross alt et visst innslag av begge kjønn. Det jobber ti prosent kvinner innen bygg og anlegg, og 20 prosent menn innen helse - og sosialtjenester.

Det er også lite mangfold, naturligvis. Men en mann som vil studere eller jobbe som sykepleier, vil ofte kunne finne en mannlig rollemodell å kontakte eller identifisere seg med. Det blir knapt mulig om advokatassistent er ambisjonen.

Og da er det nok også vanskelig å komme i gang. De færreste ønsker å stikke seg voldsomt ut. Mannlige søkere skal da også være så godt som ikke-eksisterende. Og det i en bransje som ellers er dominert av menn på partnernivå, men der kvinnene nå utgjør en stor majoritet av studentene - og der andelen kvinnelige partnere omsider er økende.

Det borger bra på sikt. Skal landets største advokatkontorer klare å hyre de beste til alle type stillinger, bør de likevel alt nå strekke seg langt. Ingen vil se ut som en parodi på en kjønnssegregert fortid. Der besøkende til resepsjonen i stor grad kun mottas av kvinner. I en slags «Mad Men»-stil - den amerikanske TV-serien som setter fordums fordommer i rampelyset.

Og her snakker vi forøvrig om besøkende som i stadig større grad krever mangfold av sine leverandører. Store bedrifter som Equinor, Telenor og DNB har alt kommet på banen. Strengere krav til kjønnsbalanse blant advokatfirmaers partnere, settes som en betingelse når nye rammeavtaler skal fremforhandles.

Da ville det ikke skadet med litt mangfold når klientene ankommer resepsjonsområdet også. Miljøer som lever isolert fra omverdenen ser lett underlige ut. Hvis mangfoldet på gaten går over i segregering på kontoret, får bedriften et anstrøk av anakronisme. Det er neppe bra for inntjeningen.

Les også

Flerkulturell bakgrunn i næringslivet: – Å være annerledes kan være noe positivt

Men å løse dette hviler ikke bare på firmaene - som alt har tatt noen grep. Det er vanskelig å oppnå bedre balanse uten søkere. Også studiesteder, foreldre, medier og karriererådgivere på skolene kan tilstrebe et kjønnsnøytralt språk i utlysninger og stillingsbeskrivelser.

For her bør det bankes inn at menns eneste vei til advokatkontorene faktisk ikke er en jusutdannelse på minimum fem år. Den tankegangen må snus. Og det er det mange miljøer som kan bidra med.

Kanskje kan noen lærepunkter også hentes fra kvinner i IT-bransjen. Teknologene stod overfor en lignende mannsdominans rundt årtusenskiftet. Men etableringen av det målrette Oda-nettverket i 2005 har bidratt godt til å snu utviklingen. Det kan være noe å tenke på, også for studiesteder, kvinnelige rørleggere og vordrende mannlige advokatassistenter.

Les på E24+

Møt toppadvokaten til Theresa May – som er blitt brexit-avtalens seneste hinder

Les også

Næringsministeren ansatt i Norwegians advokatfirma - har ikke vurdert habilitet

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. E24+
 2. Kommentar
 3. Arbeidsliv
 4. Likestilling
 5. Kjønn
 6. Bransje
 7. Norge

Flere artikler

 1. 8 av 10 partnere i de største advokatfirmaene er menn. Assistentene deres er utelukkende kvinner

 2. 650 har tatt utdanningen siden 1995. Åtte har vært menn

 3. Hvorfor når ikke flere kvinnelige jurister til topps?

 4. Helsestartups får stryk på mangfold

 5. Betalt innhold

  Antall utlendinger doblet i toppen på Oslo Børs