Forskere foreslår gjødseleksport av fiskeslam

Norske forskere foreslår at gjødsel produsert fra fiskeslam kan bli en ny norsk eksportnæring.

NY EKSPORTNÆRING? Forskere foreslår å bruke fiskeslam som gjødsel.
Publisert: Publisert:

I en ny artikkel i tidsskriftet Ambio referert i Dagens Næringsliv , skriver forsker Eva Brod ved Norsk institutt for bioøkonomi og professor Tore Krogstad ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet at tiltaket vil redusere næringstapet til havet.

Ifølge de to forskerne har oppdrettsnæringen et utslipp av fosfor i fôrrester og ekskrementer som tilsvarer ni ganger de norske utslippene fra avløpsvann.

Mange settefiskanlegg er pålagt å rense avløpsvannet for fiskeslam for å unngå forurensing. Slammet de sitter igjen med er et avfallsproblem for næringen. Et av bruksområdene er gjødsel i landbruket.

Forsøk viser at en biorest som inneholder 20 prosent fiskeslam og 80 prosent storfegjødsel, gir like lav avling som planter som ikke får nitrogengjødsel. En biorest bestående av 40 prosent fiskeslam hadde like god gjødseleffekt som mineralgjødsel, men krever at biogassprosessen tilpasses større mengder fiskeslam.

«Om fiskeslammet derimot tørkes før bruk, viser våre forsøk at det gir god kornavling – både i tester innendørs i veksthus og ute på jordet. At tørket fiskeslam kan resirkuleres og benyttes som gjødsel i landbruket, er et svært viktig funn som kan bidra til å gjøre oppdrettsnæringen mer bærekraftig», skriver de.

Brod og Krogstad mener at dersom forholdene legges til rette for det, kan dette bli en ny norsk eksportnæring og styrke miljøprofilen i oppdrettsnæringen.

Les også

Rekordhøy sjømateksport i første halvår

Les også

NHO-rapport: Bedriftene er mer optimistiske

Les også

Rekordår for laks og ørret

Publisert: