Vanskelig å få endene til å møtes

16 prosent av voksne i Norge oppfatter sin egen husholdningsøkonomi så dårlig at det er vanskelig å få endene til å møtes, viser en ny rapport.

Mattis Sandblad
  • NTB
Publisert:

Rapporten «Materielle og sosiale mangler – Utslag av fattigdom» er laget på oppdrag fra Arbeidsdepartementet. Den skal gi en analyse av hvilke utslag fattigdom kan få i form av materielle og sosiale mangler.

Ifølge rapporten har unge oftere lavere inntekt enn eldre. Grupper som enslige forsørgere, par med lavere inntekt som har barn, unge aleneboende, sosialhjelpsmottakere og langtidssyke er også er mer utsatt for lavinntekt enn andre, viser rapporten.

Ekskludering

Fattigdom kan medføre ekskludering fra en del sosiale arenaer. Dette er målt ved å ha råd til å gå ut med venner og familie, eller invitere dem hjem for å spise og drikke, samt det å ha råd til en regelmessig fritidsaktivitet.

Nesten 5 prosent av alle voksne sier at de ikke kan gå ut og spise og drikke med familie og venner minst en gang i måneden. På spørsmål om økonomi er årsak til mangelen, svarer overkant av 3 prosent bekreftende på dette.

Rapporten ser også på hvilke utslag av fattigdom som kan finnes blant barn. Heller ikke i lavinntektsfamilier forekommer det ofte at barna mangler helt grunnleggende goder, men barn i lavinntektsfamilier opplever slike mangler i større grad enn andre barn.

To par sko

Selve begrepet fattigdom er forbundet med mangel på materielle og sosiale goder. At mange ikke har goder som TV, PC, vaskemaskin, bil eller mobiltelefon skyldes ofte at dette er bortprioritert og ikke dårlig økonomi.

Situasjonen er annerledes for det å ha to par passende sko og det å kunne kjøpe nye klær. I alt 3 prosent av befolkningen oppgir at de ikke kjøper nye klær – de fleste av disse svarer at det skyldes økonomi.

Oftere i Oslo

Et utslag av det å ha lav inntekt kan være at man har problemer med å betale regninger for nødvendige goder. Her viser rapporten at aldersgruppen 25–44 år er mest utsatt for betalingsproblemer. I tillegg viser analysen at sannsynligheten for å oppleve betalingsproblemer synker med økende utdanning.

Blant eldre over 67 år forekommer betalingsproblemer svært sjelden. Den geografiske fordelingen viser at betalingsproblemer forekommer oftere i Oslo enn andre steder. De som sliter mest er sosialhjelpsmottakere – og det er først og fremst elektrisitet og kommunale avgifter som skaper problemer.

Uforutsigbarhet

Det er ifølge rapporten ikke nødvendigvis slik at lavinntekt fører til betalingsproblemer. Det er flere trekk som tyder på at det er uforutsigbarhet og inntektsfall som bidrar til dette. Lave inntekter over tid gir større rom for tilpasning og planlegging, slik at de akutte problemene unngås.

Blant personer med vedvarende lav inntekt er det en overhyppighet blant de unge og ikke blant de eldre. Når man passerer 45 år, synker imidlertid faren for betalingsproblemer.

mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Smultring-gigant på børs

  2. Scotland Yard koblet inn i saken

  3. Fortsatt uvisshet rundt regjeringskvartalet

  4. Annonsørinnhold

  5. Gikk tre timer før Forsvaret ble satt inn

  6. Minst 84 drept – trolig bare av én mann