Johnsen: - Ikke bli fartsblind

Finansminister Sigbjørn Johnsen oppfordrer norske lånetakere mot mer normale tider.

VIL MERKE KRISEN: Norske lånetakere må ikke bli fasrtsblinde av den lave renten. Bildet viser finansminister Sigbjørn Johnsen som skuer ut fra Finansdepartementets kontorer i Oslo.
Publisert: Publisert:

Onsdag kom beskjeden om at den norske styringsrenten holdes uendret på 1,5 prosent. Det er klart etter onsdagens rentemøte i Norges Bank.

Dette grunnet i at usikkerheten om utviklingen i Europa er større enn på lenge, tross sterkere utvikling enn ventet.

Finansminister Sigbjørn Johnsen advarer nordmenn mot å ta opp for mye lån, som nå ligger på et historisk høyt nivå.

- Jeg har sagt det lenge: Vi har aldri før hatt så stor andel lån i forhold til inntekt i Norge. Det er lett å bli fartsblind når renten er så lav, sier han til E24.

Norske husholdninger hadde i mai i år en samlet gjeld på 2520 milliarder kroner.

Ifølge tall fra revidert nasjonalbudsjett eier 80 prosent av alle husholdningene sin egen bolig.

LES OGSÅ:Dobbelt så mange velger fastrente på boliglånet

Blant yngre boligkjøpere med og uten familie har en av fire, tre eller flere ganger så mye i lån som de har i inntekt.

Det internasjonale pengefondet (IMF) skrev i en rapport i mai at boligprisene i Norge er 15-20 prosent for høye og at forholdet mellom inntekt og boligpris er 28 prosent over det historiske gjennomsnittet.

- Når vi når mer normale tilstander, vil renten øke. Da kan det bli vanskelig å betjene gjelden, advarer Johnsen.

Vil merke eurokrisen

Tirsdag varslet Jens Stoltenberg at statsbudsjettet som legges frem i høst, vil være preget av urotidene i EU.

Johnsen mener krisen kan sette større spor i Norge de neste årene.

- Det vi ser nå er en ettervirkning av finanskrisen - det er blitt en statsfinansiell krise, sier Johnsen til E24.

Dette er bakgrunnen for et statsbudsjett med eurokrisen som bakteppe.

- Vi vil merke at konkurransen blir hardere. Vi har merket det innenfor enkelte industrier allerede, blant annet har kostnader for finansiering økt, sier Johnsen.

LES OGSÅ: Stoltenberg advarer bekymringsløse nordmenn

- Vil eurokrisen påvirke oss mer i tiden som kommer?

- Den vil uten tvil påvirke oss. Vi blir berørt, sier Johnsen til E24.

Utfordrende funding

Johnsen mener norske bankers tilstand er god, men er opptatt av å poengtere at også her ligger det utfordringer.

- Norske banker er solide, og vi har i fellesskap gjort en god jobb for å sikre dette. Men det er en utfordring å få tilgang på god, langsiktig funding, sier Johnsen.

LES OGSÅ: Ber bankene bli mer robuste

Imidlertid varsler han at norske banker bør bruke de gode tidene til å styrke kapitalen sin slik at de er bedre rustet for tiden som kommer.

- Det er viktig at bankene gjør det de kan for å bygge opp reservene sine, at de blir enda mer solid, sier han.

Johnsen foreslo i Finansmarkedsmeldingen i mai at bankene skulle betale en fast avgift til Bankenes sikringsfond, og øke kapitalbufferne.

Anbefalte kapitalkrav

Sentralbanksjef Øystein Olsen la i midten av mai frem rapporten Finansiell stabilitet.

I rapporten kom sentralbanken med en rekke anbefalinger:

LES OGSÅ: Økonomer: - Olsen tør ikke stramme renteskruen

  • Nye kapitalkrav bør innføres raskt, og så raskt som praktisk mulig.
  • Ekstra kapitalkrav for systemviktige banker bør ha høy prioritet.
  • Motsyklisk buffer, det vil si en kapitalbuffer som økes under oppgangstider og minkes under nedgangstider, burde vært på nå.
  • Krav til 9 prosent ren kjernekapital inntil nytt rammeverk er på plass.

Sårbare ved uro

En viktig utfordring for norske banker i dag, er at de i stor grad er avhengig av tilgang til kredittmarkedet.

- Denne avhengigheten skyldes at utlånsveksten i lang tid har vært høyere enn innskuddsveksten. Differansen må bankene finansiere i markedet, sa Birger Vikøren, direktør og nestleder i Norges Bank Finansiell stabilitet, til E24 i mai.

LES OGSÅ: Spansk rentehopp: - Situasjonen er i ferd med å komme ut av kontroll

Litt under halvparten av markedsfinansieringen kommer fra de internasjonale kredittmarkedene, og en betydelig andel av dette er kortsiktig.

- Det gjør bankene sårbare ved uro. Vi har erfart at tilgangen til markedene varierer over tid, sa Vikøren.

LES OGSÅ:

Publisert: