INNSIDESAKEN MOT RUNE BRYNHILDSEN: Advokatstrid om lydopptak

Et lydopptak i innsidesaken mot Rune Brynhildsen, har satt i gang en heftig debatt utenfor rettssalen.

Publisert:

Oslo tingretts avspillingen av et politiavhør med innsidetiltalte Dag Eriksen fikk denne uken høyesterettsadvokat Berit Reiss-Andersen til å se rødt.

- Jeg kommer aldri heretter å samtykke til at tiltaltes forklaring blir tatt opp på bånd. Mine klienter kommer ikke til å forklare seg med båndopptaker, sa Reiss-Andersen til E24 etter at opptaket var spilt av i tingretten.

- Politiet bør pålegges å ta lydopptak av alle avhør de tar i alle saker, svarer høyesterettsadvokat John Christian Elden.

Avhøret som har satt i gang debatten mellom de to profilerte advokatene ble spilt av under straffesaken mot den pr-rådgiveren Rune Brynhildsen.

Endret forklaring

Reiss-Andersen og de andre forsvarerne i saken klaget høylytt da Økokrim ba retten om å få spille av opptaket fra avhøret med Dag Eriksen.

I avhøret innrømmer Eriksen at han har mottatt og brukt innsideinformasjon. Eriksen forklarte selv til retten at innrømmelsene kom under press, og at han ville sagt hva som helst for å rekke sitt eget bryllup som skulle arrangeres samme ettermiddag.

Les også: Drepende vitnemål for Brynhildsen og Beskyttes av kameraten

Reiss-Andersen og de andre forsvarerne i saken protesterte mot avspillingen, men fikk ikke medhør hos dommerne.

- Retten skal selv høre tiltaltes forklaring. Det er det han sier her og nå i retten som først og fremst gjelder. Det er ikke politiforklaringen som er forklaringen til retten, sa Reiss-Andersen.

- Bør pålegges opptak

Høyesterettsadvokat John Christian Elden er ikke involvert i innsidesaken som nå behandles av tingretten, men han reagerer likevel på utspillet fra Reiss-Andersen.

- Etter min oppfatning bør politiet pålegges å ta lydopptak av alle avhør de tar i alle saker, sier Elden til E24.

Elden sitter i hovedstyret til Advokatforeningen og utvalget for strafferett og straffeprosess.

- Vår datateknologi er nå slik at dette ikke er vanskelig. Det er advokatene som har kjempet frem ordningen med opptak, og min erfaring etter bruk av dette er at vi flere ganger har avdekket feil i avhørsrapportene på punkter som har vist seg å være viktige i retten, sier Elden.

Han mener det er bra å få frem samtalene uten at innholdet i samtalene er ”filtrert i en politimanns sinn”.

- Når avhøret tas, er det ikke alt etterforsker tenker på som viktig. Dagens politiavhør uten opptak er alltid politimannens ord og valg av temaer og aldri noen fullstendig forklaring, sier Elden.

Bevisvurdering

Han mener vurderingen av verdien av opptakk også må være med i rettsaken.

- Hvorvidt opptaket av avhøret er sannheten eller ikke hører under den senere bevisvurdering. Ofte vil fokus og temaer kunne endre seg underveis, men det er dommere kjent med og kan vurdere.

Ifølge den profilerte advokaten har opptak av politiavhør vært med på å redusere straffskylden for en tiltalt i en sak Elden var med.

- I den skriftlige rapporten hadde tjenestemannen skrevet at et vitne forklarte at "de siktede" hadde forklart henne om drapet og følgelig var involvert. Da vi spilte av lydopptaket, hørte vi at vitnet sa at "den ene av de siktede" sa dette, mens den andre lå på et annet rom og sov. Slurv kan lett medføre justismord, sier Elden.

Publisert: