Fulgte ikke interne råd

DSBs administrasjonsavdeling anbefalte i april 2004 å gå videre med saken overfor enkeltpersoner, etter den svært kritiske revisjonsrapporten fra Deloitte. DSB-direktør Jon Lea fulgte ikke det rådet.

Publisert:

Det var administrasjonsavdelingen i DSB som på vegne av direktøren koordinerte internrevisjonen av "ombyggingen av messa på Starum", der Deloitte pekte på at det kunne foreligge straffbare forhold om økonomisk utroskap og korrupsjon.

Les også: Hyret jobbens snekker.


"...fra Deloitte anbefales det spesielt å håndtere de som har vært involvert i aktivt å fasilitere brudd på anskaffelsesreglementet. Videre er det gitt forslag til tiltak for å videreutvikle internkontrollen i DSB. Administrasjonsavdelingen støtter både den generelle anbefalingen og anbefalingen knyttet til den konkrete prosessen gitt i rapporten.", skriver avdelingsdirektør Anita Kronlund i administrasjonsavdelingen til DBS-direktør Jon Lea og avdelingsdirektør Finn Mørch Andersen.
Tillitsvalgt Sivert Søvik, rådgiver i Oslo og Akershus sivilforsvarsdistrikt, stiller også spørsmål ved rollen til Justisdepartementets rednings- og beredskapsavdeling.
- De må ha kjent til saken hele veien.
Avdelingsledelsen bekrefter at de har vært løpende orientert, at de ikke har gitt spesielle råd i saken eller finner grunn til å kritisere DSB-ledelsen.

Publisert: