KREDITTILSYNET: Refser bankene etter Se og Hør-lekkasjer

Kredittilsynet refser bankene i et strengt brev etter at taushetsbelagt informasjon skal ha blitt solgt til Se og Hør.

  • Tor Øyvind Andersen
Publisert:

I kjølvannet av avsløringene i Se og Hør-boken ber Kredittilsynet bankene stramme inn på rutinene for taushetsbelagt informasjon.

Kredittilsynet skriver i et refs-brev til bank og finansnæringen at:

  • Bankene må vurdere å stramme inn tilgangen til kjendisers konti
  • Bankene må gjennomgå rutiner for at taushetsplikten overholdes
  • Brudd på taushetsplikten er straffbart og kan føre til oppsigelse

Etter Håvard Melnæs bok om Se og Hør, "En helt vanlig dag på jobben", kom ut er det kommet frem at ansatte i blant annet Nordea har solgt fortrolig kundeinformasjon om prinsesse Märtha Louise.

Også DnB Nor skal ha vært innblandet i lekkasjer.

Det liker bankenes vaktbikkje dårlig.

Seksjonssjef Kjell Arne Aasgaarden vil ikke kalle det en refs av bankene, men sier at det er et generelt brev som går ut til alle bankene i Norge.

- Det må ses som en påminnelse til bankene generelt, men det er første gang i dette århundret at vi har gitt en slik påminnelse om taushetsplikten og at den er absolutt, sier Aasgarden til E24.

- Brudd på taushetsplikten er uttillatelig, sier Aasgaarden.

LES OGSÅ: Byttet bank på grunn av Se og Hør

LES OGSÅ: Risikerer korrupsjonssak

I rundskrivet til bank- og finansnæringen datert tirsdag 13. mars ber Kredittilsynet bransjen gjennomgå sine rutiner for å sikre at taushetsplikten overholdes.

"Det er i senere tid avdekket et behov for å understreke viktigheten av taushetsplikten som gjelder for banker og finansieringsforetak om kunders forhold", heter det i innledningen av brevet fra Tilsynet.

Aagaarden sier at det er historiene som er kommet opp rundt Se og Hør-boken, som er bakgrunnen for brevet.

- Det er ikke spesielt VIP-kunder vi tenker på i dette brevet. Alle må kunne stole på at kontoopplysninger og kortbruk ikke kommer uvedkommende i hende, sier Aasgaarden.

Kredittilsynet ber spesielt bankene vurdere begrensninger for hvem som skal ha "tilgang til opplysninger om informasjon om enkelte kunder eller kundegrupper".

- Men hvis en bank har kundegrupper som er spesielt utsatt for lekkasjer, må en bank se hva den kan gjøre, sier Aasgaarden.

Nordea gransker

Nordea politianmeldte lekkasjesaken og nedsatte en intern granskingsgruppe ledet av advokat Eva I. E. Jarbekk i advokatfirmaet Brækhus Dege til å undersøke lekkasjene. Politiet har henlagt saken fordi den er foreldet, men den interne granskingen pågår for fullt.

- Vi har en intern granskingsgruppe gående som ser på dette, men hva vi vil gjøre, har vi ikke bestemt. Men vil vi foreta oss noe, sier informajsonsjef Kjell Flø i Nordea til E24.

Det er ikke klart når granskingsgruppen vil være ferdig med sitt arbeid.

- Vi vil gi dem den tiden de trenger, men det bør ikke være alt for lenge til arbeidet er ferdig, sier Flø.

Straffbart

I brevet understreker Kredittilsynet viktigheten av taushetsplikten, og minner om at brudd på den er straffbart. Tilsynet minner også om at det er bankenes ansvar at kontoopplysninger og andre forhold knyttet til kunden ikke slipper ut til uvedkommende.

- Vi trenger ingen nye lover for å løse dette, men det må høyere opp på bankenes dagsorden, sier Aasgaarden.

Flere nyheter på E24.

Publisert:

Flere artikler