Kværner spår fartsdump i 2020

Oljeservicekonsernet Kværner tror fortsatt de skal klare å vokse til en årlig omsetning på over 10 milliarder kroner innen ikke altfor lang tid, men 2020 blir ingen fest.

Konsernsjef Karl Petter Løken i Kværner
Publisert:

– Jeg er glad for å si at vi er på plan når det gjelder vårt mål om øke Kværners virksomhet til årlige inntekter på over 10 milliarder kroner. Vi forventer imidlertid at inntekter og marginer vil bli noe lavere for året 2020 sammenlignet med 2019, før vi ser starten på den planlagte veksten fra 2021 og fremover, sier Kværners konsernsjef Karl-Petter Løken.

Mandag morgen slapp oljeservicekonsernet sine resultater for tredje kvartal. Etter at Kværner i mai oppjusterte inntektsprognosen for 2019 med over en milliard til åtte milliarder, kommer selskapet nå altså med prognoser for 2020.

– I tredje kvartal hadde vi en omsetning på rundt 2,6 milliarder og regner med det samme i fjerde kvartal. Det betyr at vi vil passere 9,0 milliarder i omsetning i år. Vi regner ikke med det samme inntektsnivået neste år. Hvor mye lavere det blir i 2020 må vi komme tilbake til, sa finansdirektør Idar Eikrem under kvartalspresentasjonen.

Kværner fikk inn nye ordrene for 1,83 milliarder kroner i tredje kvartal, noe som er opp fra 1,15 milliarder på samme tid i fjor. Ordrereserven krympet derimot fra 10,64 til 8,34 milliarder kroner.

At ordreboken krymper skyldes blant annet at Kværner nå har eller er i ferd med å avslutte en del viktige prosjekter som Valhall Vestflanken og første fase av Johan Sverdrup. Samtidig har selskapet gått i gang med arbeidene for andre fase av Sverdrup, der Kværners kontrakter er mindre i omfang.

Av ordreboken regner Kværner med at fire milliarder skal utføres i 2020. Omsetningen i år er ventet til å ligge i overkant av åtte milliarder, så Kværner trenger ytterligere arbeid for minst fire milliarder til hvis selskapet skal klare å opprettholder årets tempo. Det tror selskapet altså ikke vil skje.

Kværner er heller ikke de eneste som har spådd nedgang i omsetningen neste år i norsk leverandørindustri. Det har også Kværners «konsernsøsken» i Aker Solutions gjort. De pekte blant annet på at en del prosjekter har blitt skjøvet noe ut i tid, samtidig som selskapet også har sagt de trenger flere kontrakter.

Kværner-sjef Karl Petter Løken lanserte for ett år siden planen om å få selskapet opp til «gamle høyder» med en omsetning på over 10 milliarder.

Til sammenligning omsatte Kværner for hele 17,5 milliarder kroner i toppåret 2014, rett før oljebremsen slo inn for fullt i norsk oljenæring.

Omsetningen passerer trolig ni milliarder

Kværners justerte resultater (Field Development, som inkluderer eierandeler i prosjektselskaper) viser en vekst i omsetningen fra 1,71 til 2,57 milliarder kroner, målt mot tredje kvartal i fjor.

Brutto driftsresultat (EBITDA) økte fra 90 til 138 millioner kroner. Resultat etter skatt (ujustert) økte 35 til 72 millioner kroner.

Kværner hadde fortsatt ikke rentebærende gjeld ved utgangen av kvartalet og selskapet har tilgjengelig kreditt på 2,0 milliarder kroner i tillegg til en kontantbeholdning på rundt 2,4 milliarder.

Selskapet har så langt i år hatt en justert omsetning på 6,64 milliarder kroner. Siden Kværner regner med at 31 prosent av ordrereserven, tilsvarende 2,58 milliarder kroner, skal utføres i år så vil selskapet nå sin egen inntektsprognose med god margin.

Selskapet har hatt en prognose på over åtte milliarder, men hvis man legger ordreboken for i år på toppen av omsetningen selskapet allerede har hatt, så vil omsetningen fort passere 9,2 milliarder.

Kan sikre storkontrakt på Equinors amerikanske vindprosjekt

For å få til den veksten Kværner-ledelsen skisserer satser selskapet både på eksisterende og nye områder.

Selskapet ser for seg en vekst innenfor det tradisjonelle kjerneområdet med bygging, renovering og fjerning av olje- og gassinstallasjoner. I dette segmentet håper selskapet også at ubemannede plattformer, og et stadig økende behov for fjerning av installasjoner i Nordsjøen, skal gi vekst.

Kværner er for eksempel tungt involvert i milliardoppgraderingen av Njord-feltet til Equinor. Der har Equinor utvidet arbeidsomfanget og kostnadsestimatet har økt med 4,4 milliarder kroner, noe som gir Kværner mer å gjøre.

I tillegg sikret Kværner seg i september en kontrakt i hundremillionersklassen for å fjerne å gjenvinne Gyda-plattformen.

Det andre vekstområdet er knyttet til flytende produksjonsenheter (rigger og skip) og Kværner investerer i kaianlegget på Stord for å kunne stille sterkere i dette segmentet.

Kværner har allerede sikret seg en milliardkontrakt på produksjonsskipet til det nye Johan Castberg-feltet i Barentshavet. I tillegg håper selskapet på flere kontrakter fra blant annet Equinor som trolig trenger tre slike skip til på Wisting-, Bay du Nord og Rosebank-feltene.

Til sist satser selskapet på fornybar og offshore fiskeoppdrett.

Selskapet har allerede designet en løsning for betongunderstell til Equinors havvindprosjekt Hywind Tampen og nå melder Kværner at de jobber med en såkalt Pre-Feed (forhåndsstudie) for Equinor på Empire Wind – det gigantiske havvindprosjektet utenfor New York.

– Vi er i dialog med kunder for kommende prosjekter. Vi forventer at noen prosjekter besluttes i løpet av høsten, i tillegg til at flere viktige prosjekter passerer sentrale beslutningspunkter i 2020 og 2021, sier Kværner-sjef Karl Petter Løken

Kværner kvartalsrapport
Les også

Aker Solutions spår inntektsfall etter to år med vekst

Les også

Kværner vil tilbake til gamle høyder

Publisert: