Kraftig salgsnedgang for klesgiganten H&M

På drøyt to måneder er salgsnedgangen på 36 prosent i det norske markedet og 57 prosent globalt. Klesgiganten har kuttet prisene, men salget er likevel dempet i butikkene som har åpnet opp igjen.

Publisert:

Svenske H&M selger mye mindre enn på samme tid i fjor, går det frem av en oppdatering som viser at corona-krisen fortsatt rammer kleskjeden dramatisk.

H&Ms salg falt 36 prosent i Norge i perioden fra 1. mars til 6. mai, mot tilsvarende periode i fjor.

Det totale salget var ned 57 prosent i perioden mot samme tid i fjor, regnet i lokale valutaer. Netthandelen økte med 32 prosent i perioden.

Rundt 80 prosent av H&Ms butikker har vært stengt siden midten av mars. Fra slutten av april har kleskjeden gradvis gjenåpnet butikker i flere land.

«I de markedene som har begynt å åpne opp, er handelen i butikkene dempet», skriver H&M i oppdateringen.

Fortsatt er 3.050 av kjedens 5.061 butikker midlertidig stengt, det vil si 60 prosent.

Priskutt

H&M tar en rekke drastiske grep for å veie opp for salgsnedgangen, blant annet har selskapet satt ned prisene som følge av lavere etterspørsel.

Kostnadene for priskuttet er ventet å bli lavere i andre kvartal enn i første kvartal. Samtidig vil salget «bli betydelig lavere» og priskuttene er ventet å senke bruttomarginen med 2–4 prosent i andre kvartal, ifølge selskapet.

Driftskostnadene vil bli redusert med rundt 20–25 prosent i andre kvartal, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

H&M skriver at likviditeten er «god». Selskapet hadde 23,8 milliarder svenske kroner i kontanter og kontantekvivalenter og ubrukte kredittfasiliteter på totalt 23,8 milliarder svenske kroner per 30. april. Det jobbes med å sikre ytterligere kredittfasiliteter.

Tusenvis av ansatte nå jobber færre timer. Samtidig har man startet samtaler med utleiere om leiekostnader, investeringene er utsatt eller skalert ned og kredittfasiliteter er utvidet.

Tidligere har selskapet også varslet at forslaget til utbytte er trukket tilbake.

Publisert: