Mowi frykter ekstraskatt vil ta livet av fjordoppdretten

Mowi-sjef Ivan Vindheim er sterkt kritisk til forslaget om grunnrenteskatt på lakseoppdrett: – Plutselig blir vi utkonkurrert av lakseoppdrett i den arabiske ørkenen.

Hvis det blir innført en ekstraskatt på lakseoppdrett, frykter Mowi-sjef Ivan Vindheim å bli utkonkurrert av landbasert laks. Bildet viser lakseoppdrett i Dubais ørken, med Bader bin Mubarak, sjef for Fish Farm.
Publisert: Publisert:

På sin aller første kvartalspresentasjon som konsernsjef for Mowi, går Ivan Vindheim hardt ut mot forslaget om grunnrenteskatt på oppdrett.

– Vi er sterkt imot en ekstraskatt, fordi det vil være ødeleggende for hele den norske lakseindustrien, sier han.

Han føyer seg dermed inn i rekken av lakseoppdrettere som stritter mot høyere skatt.

Det er stikk i strid med konklusjonen til flertallet i det regjeringsoppnevnte Havbruksskatteutvalget.

Vindheim er redd for at en eventuell ekstraskatt skal utkonkurrere den norske lakseproduksjonen.

I motsetning til utvalget, mener han det er en betydelig fare for at lakseoppdretten flyttes ut av landet hvis kostnadene øker, og at den derfor ikke kan sammenlignes med ekstraskatten på olje og vannkraft, som ikke er mobilt.

– Plutselig er det lønnsomt å drive oppdrett i den arabiske ørkenen eller på land hvor som helst i verden. Du kan for eksempel flytte produksjonen til Kina eller USA, nærmere de markedene du selger til, sier han til E24.

Vindheim påpeker at mesteparten av laksen uansett ikke selges i Norge.

– Den eneste grunnen til at Norge har den posisjonen vi har i dag, er at vi er veldig gode på kostnader.

Ivan Vindheim, fersk sjef i verdens største lakseoppdretter Mowi.

Investeringer på vent

Høringsrunden om grunnrenteskatten ble avsluttet 4. februar, og er nå under behandling.

Mowi har ingen tro på at forslaget går igjennom.

– Politikerne har stått imot dette så langt, og ser at det vil være selvmord for Norge, så vi tror ikke det blir noe av. Vi skaper viktige arbeidsplasser langs kysten som nesten er umulig å gjenskape, sier Vindheim.

Lakseoppdretteren hevder at høyere skatt vil hindre store investeringer, og at det nå haster med en avgjørelse for å fjerne usikkerheten.

– Man kan ikke være i vakuum for lenge, det påvirker utviklingen. Man tør ikke begynne å investere eller å kjøpe opp noen, for du vet ikke hvordan det blir med skatten. Plutselig gikk du fra en god investering til en skikkelig dårlig investering – da setter du heller ting på hold.

Foreløpig har det ikke påvirket Mowi konkret, fordi selskapets større investeringer har vært planlagt i lang tid.

– Så langt har vi heldigvis ikke hatt noen store investeringsbeslutninger, det er først da det blir satt på spissen. Men selvsagt er det ting vi ikke kan gjøre i dag. Det sier seg selv at hvis du skulle kjøpe noe i Norge, og du ikke vet hva skatten blir, så vil du ikke gjøre det.

– Vi må få en beslutning, for usikkerheten er absolutt det verste.

Havbruksskatteutvalget fra venstre: Professor Linda Nøstbakken, advokat Gudrun Bugge Andvord, professor og utvalgsleder Karen Helene Ulltveit-Moe, professor emeritus Vidar Christiansen og spesialrådgiver Grethe Fossli i LO.

– Ikke råd til å ta feil

Mowi frykter også at en innføring av ekstraskatt vil medføre skadelige ringvirkninger, spesielt for kystsamfunnene, som er umulige å reversere.

– Når man vil gå tilbake på dette, så har de allerede bygd opp industri andre plasser, og kundene får laksen fra sine hjemland. Hva skal vi med norsk laks da?

Vindheim mener utvalget ikke tar nok hensyn til ny teknologi.

– Du kan ikke forutsette at historien skal gjenta seg fremover, for det ser veldig annerledes ut nå. Det bygges massevis rundt omkring på land og det er prosjekter overalt. Fjordoppdrett var på mange måter gårsdagens teknologi.

Vindheim legger raskt til at han har god tro på fjordoppdretten fremover også, men da under forutsetning av konkurransedyktige vilkår.

– Du har ikke råd til å ta feil her. Det er som med hopping, kommer du litt feil ut fra hoppkanten her, så er det over, sier han videre.

Les på E24+

Norges «ukjente» oppdrettsrikinger

Milliardutbytter

Etter flere år med god lønnsomhet i bransjen, der Mowi har betalt ut milliarder i utbytte til sine eiere, inkludert milliardæren John Fredriksen, har flere tatt til orde for at laksemilliardærene skal bidra mer til samfunnet.

– Med så store utbytter i bransjen de siste årene, er det ikke rom for å betale litt mer skatt?

– Det er ikke utbytte som bestemmer om du skal drive her, det er kostnadene. Oppdrett trenger du ikke gjøre i Norge, det kan du gjøre på land hvor som helst i verden. Hvis du putter på 40 prosent skatt på toppen, så fjerner du konkurransen for halvparten av industrien i verden og da er de landbaserte lakseoppdretterne mer lønnsomme, svarer Vindheim.

Han understreker at med like konkurransevilkår, så vil også Mowi betale mer skatt ved å produsere mer, og dermed skape flere arbeidsplasser og sørge for positive ringvirkninger i kystsamfunnene.

Han tror også at regjeringens strategi for å femdoble fiskeri- og sjømatnæringen innen 2050 ikke blir mulig å oppnå med ekstra skatt.

– Fornuften har en tendens til å rå til slutt i dette landet og det er vi veldig glad for, sier han.

Mens lakseoppdretterne naturlig nok er motstandere av grunnrenteskatten, er det delte meninger blant forskere og i fagbevegelsen.

Flere analytikere tror det kan ende med et kompromiss, men få tror avgifts- og skattetrykket blir så stort som utvalget har foreslått.

Publisert: