Millionsmell på bedriftssatsing ga resultatras for Godtlevertgruppen

Norges største matkasseselskap, Godtlevertgruppen, leverer nok et år et sterkt driftsoverskudd, men avvikling av konseptet Lunsjlevert og avskrivinger ga underskudd på bunnlinjen. Konsernet spår derimot et virkelig innbringende 2019.

MATKASSE-GENERAL: Kjetil Graver er gründer bak Godtlevert, og leder nå konsernet som også inneholder Adams Matkasse. Det siste året har han også vært driftssjef i det svenske søsterselskapet Linas Matkasse.
Publisert: Publisert:

Konkurser og røde tall fortsetter å prege selskapene som driver med mat på nett, men matkasseleverandøren Godtlevertgruppen (tidl. Brandhub) mener de har funnet oppskriften på å tjene penger, selv om omsetningen fortsetter å synke.

Regnskapet for 2018 viser at omsetningen krympet til 581 millioner kroner, fra 643 millioner i 2017, ifølge selskapet.

Driftsresultat (ebitda) endte på 10,9 millioner kroner.

– Driften går med overskudd, og vi tjener penger, det har vært det viktigste for oss i denne fasen, sier Kjetil Graver som både er deleier og toppsjef i Godtlevertgruppen.

Men resultatet etter skatt endte med et underskudd på 6,3 millioner kroner på grunn av avskrivinger som stort sett er relatert til goodwill, og at man la ned satsingen Lunsjlevert, som skulle levere matkasser til bedrifter.

Fjorårets resultat er ned fra et solid overskudd på 21,5 millioner i 2017.

– Er dere fornøyd med denne utviklingen?

– Ja absolutt. Før handlet alt om vekst, vekst, vekst, men nå har det handlet om å få på plass en bærekraftig modell, og det har vi klart, sier Graver.

Han sier vekstfokuset har blitt lagt på hyllen de siste par årene til fordel for lønnsom drift.

Les på E24+

Mat på døren er dårlig butikk for mange. Det skremmer ikke Tine fra å kaste seg inn i markedet

Satser mindre på billigkasse

Fjoråret ble et år med sterkt fokus på kutt av kostnader, noe som også er årsaken til at matkasseselskapet la ned og fokuserer mindre på noen av de nye initiativene som nylig ble startet opp.

Lunsjlevert som ble lansert i fjor blir avsluttet og bokføres med et tap på rundt 10 millioner kroner i 2018, ifølge selskapet.

– Jeg har lært at det første tapet som regel er det billigste, og vi valgte derfor å ikke satse videre på Lunsjlevert. Resultatet vårt hadde sett veldig bra ut hadde det ikke vært for avviklingen av Lunsjlevert, sier Graver.

Også lavprissatsingen Proviant, en billigere matkasse for studenter og unge, skal også fremover satses mindre på til fordel for fullt fokus på flaggskipene Adams Matkasse og Godtlevert.

– Det er tungt å satse på tre merkevarer. Hadde vi hatt 300 millioner i banken hadde vi gjort det, sier Graver.

Tidligere i år la selskapet ned kontoret i Bergen, også dette for å kutte kostnader, og sparte 12–15 millioner kroner på å samlokalisere kontorene.

– Vi har skrudd på tusen skruer i hele verdikjeden, sier Graver som legger til at bruttomarginene blir stadig bedre.

Graver sier at driftsresultatet av Adams Matkasse og Godtlevert isolert var på godt over 20 millioner kroner.

Les på E24+

Kolonial har skjemt bort kundene sine. Det kan være selskapets største problem

Skal øke veksttakten

Selskapet har heller ingen vekstambisjoner på topplinjen i 2019, og sikter på en omsetning rundt 500 millioner kroner.

– Føringene fra styret har vært tydelige. Få kontroll på bruttomarginene og brukeropplevelsen, og deretter fokuser på vekst, sier Graver.

Den tidligere aksjemegleren er for øvrig strålende fornøyd med første halvdel av inneværende år.

– Starten på 2019 har vært fantastisk. Første kvartal ser veldig bra ut.

Graver sier 2020 blir året hvor man på nytt starter å tenke på å øke omsetningen.

– Fra og med høsten begynner vi å se etter vekst igjen, men det skal være lønnsom vekst og vi kommer ikke til å løpe etter alle brannbilene.

Markedet for Matkasser har blitt mer konsentrert de siste årene.

Kolonihagen la ned etter å ha startet opp i 2004 som første aktører i markedet. Også Brødboksen måtte gi opp etter å ha gått tom for penger etter år med sterk vekst. Dermed er Godtlevertgruppen den eneste virkelige store aktøren igjen i markedet.

Kundefokus

Fremover vil man også se en tydeligere forskjell på konseptene Adams Matkasse og Godtlevert.

Adams Matkasse skal bli et «high-end» tilbud, mens Godtlevert skal passe for absolutt alle.

Matkasse-general Graver sier de har hatt tett dialog med det britiske matkasseselskapet Gousto den siste tiden, og sier de har plukket opp mange tips frem dem på veien.

– Vi kommer til å jobbe mye med personifisering av leveransene, raskere leveringsintervaller og enklere valgmuligheter for kundene, sier Graver og legger til at det kommer mange nye funksjoner for kundene fremover.

Godtlevertgruppen er eid av det norske investeringsselskapet Herkules Capital, som også eier Linas Matkasse i Sverige som inngår i samme konsern.

Publisert:
Gå til e24.no