Statnett anbefaler at driften av Mongstad forlenges til juni neste år

Gasskraftverket på Mongstad bør brukes som et virkemiddel for å håndtere en anstrengt kraftsituasjon, mener Statnett.

Oljeraffineriet på Mongstad i Nordhordland, fotografert i 2017.
Oljeraffineriet på Mongstad i Nordhordland.
  • NTB-Bibiana Piene
Publisert:

Det går fram av et brev datert 7. september som Statnett har sendt til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Gasskraftverket skulle etter planen stenge 31. august, men i begynnelsen av august ba Statnett Equinor om å videreføre driften fram til 1. oktober.

«Statnett har vært i dialog med Equinor om muligheten for å utnytte Energiverk Mongstad (EVM) som et virkemiddel for å håndtere en eventuelt svært anstrengt kraftsituasjon (SAKS). Som følge av dette ønsker vi allerede nå å informere om at Statnett vurderer bruk av EVM som et aktuelt SAKS-virkemiddel fram til primo juni 2023», heter det i brevet.

110 MWh

Ifølge Statnett kan Mongstad-kraftverket bidra med en strømproduksjon på rundt 110 MWh. Dette vil være et viktig bidrag dersom det skulle oppstå en periode med svært anstrengt kraftsituasjon i den kommende vintersesongen, skriver Statnett i brevet.

Dette er samfunnsmessig rasjonelt, slår Statnett fast og ber NVE vurdere tiltaket så raskt som mulig.

Etter det NTB får opplyst, vil et svar fra NVE bli sendt tidlig neste uke.

Fagbladet Energiteknikk var de første som omtalte brevet.

Statnett skal innen 1. oktober legger fram en større rapport om kraftsituasjonen. Vurderingen av Mongstad er en del av denne rapporten.

Dyrt vedlikehold

Før Mongstad kan tas i bruk, må det imidlertid gjennomføres betydelig vedlikehold, påpeker Statnett. Det vil ta tid, og derfor haster det å komme i gang, skriver Statnett, som ber NVE om et snarlig møte.

Foreløpige anslag viser at det vil koste om lag 60–70 millioner kroner å sikre muligheten for drift i denne perioden.

Equinor har tidligere uttalt at gasskraftverket skal stenges fordi det ikke er lønnsomt. Energiganten har også slått fast at det ikke er deres ansvar å sikre en strømbackup i Norge.

Publisert:
Gå til e24.no