Krav om bærekraft i statens selskaper: – Kjempevanskelig å kontrollere dette

Regjeringen krever at alle statlige bedrifter må gi et troverdig svar på hvordan de kan komme til netto null utslipp innen 2050.

EIERSKAP: Jan Christian Vestre la i dag frem eierskapsmeldingen.
Publisert: Publisert:

– Det er kjempevanskelig å kontrollere dette. Hele spørsmålet om samfunnsansvar og bærekraft er på et vis uløselig, sier Sverre August Christensen, førsteamanuensis på BI.

Christensen leder BIs prosjekt om statlig eierskap i Norge. For ordens skyld – han er medlem i Arbeiderpartiet.

Fredag presenterte næringsminister Jan Christian Vestre regjeringens plan for hva staten skal oppnå ved å eier aksjer i en rekke selskapet – også kalt eierskapsmeldingen.

EIERSKAP: Sverre August Christensen leder BIs prosjekt om statlig eierskap i Norge

– Et uløselig dilemma

Meldingen inneholder endringer og krav til statlig eide selskaper innenfor blant annet bærekraft og lederlønninger.

Staten forventer blant annet at selskapene setter mål og iverksetter tiltak for reduksjon i klimagassutslipp på kort og lang sikt i tråd med Parisavtalens mål om å begrense temperaturøkningen.

Christensen kaller kravet et «uløselig dilemma»:

– Selskapet skal jo tjene penger. Men det er mange problemer i livet og næringslivet som er uløselig, de må håndteres likevel.

Han peker på at kravet som nå stilles til statlige selskaper, er i tråd med det som allerede stilles fra andre eiere til børsnoterte selskapet.

– Krav om ESG og bærekraft fra eiere er blitt hyllevare.

Les på E24+

Shippingtopp om lederstil: – Et superfarlig signal de sender

På pressekonferansen fredag kalte Vestre meldingen et «syvmilssteg på klima»-

– Alle statlige bedrifter må gi et troverdig svar på hvordan vi kan komme til netto null utslipp innen 2050, i tråd med Parisavtalen, sa Vestre i pressekonferansen.

I tillegg vil bedriftene være forpliktet til å sette nye vitenskapsbaserte mål for klima og bevaring av natur etter hvert som vitenskapen gjør fremskritt.

Les også

Frp: – Virker veldig fornuftig av næringsministeren

– Demokratisk prinsipp

Vestre vil også bremse opp høye topplederlønninger. Hvis statlige bedrifter ønsker en høyere lønnsvekst for ledere enn andre ansatte i selskapene, må dette kunne begrunnes særskilt.

Adgangen til å gi bonuser skal også begrenses.

Dette skiller seg i større grad fra det private næringsliv, understreker Christensen.

– Det de sier er at du må gjerne tjene godt med penger og ha høye lønninger, men skal du tjene enda mer, da må bedriften argumentere for dette på generalforsamling. Det er et sunt demokratisk prinsipp, sier han.

Mange har tatt til orde for at de beste lederkandidatene kan glippe ved å sette begrensning for høye toppleder lønninger i staten. Men Christensen mener det ikke er en konsekvens å være bekymret for.

– Men hvis topplederlønningene blir lavere, vil dette kunne gjenspeile seg i lavere nivåer i selskapet. Da kan det være vanskeligere å rekruttere folk til nivå to og tre i selskapene, da foretrekker de kanskje andre selskaper med høyere lønninger, sier han.

Publisert:
Gå til e24.no