Fersk hytteundersøkelse: Fire av ti lar strømprisen påvirke hyttebruken

Mye tyder på at norsk hytteliv vil få seg en knekk i vinter, tror utleieplattformen Landfolk. De høye strømprisene gjør at flere hytteeiere bruker hytta mindre.

Hytter på Beitostølen med fjellet Bitihorn bak. Mange drar til fjells i jul og nyttårs-helgen, ifølge Norges hytteforbund. Men de høye strømprisene kan gjøre at flere dropper det.
Publisert: Publisert:

Høye strømpriser påvirker hyttebruken til rundt 44 prosent av alle hytteeiere, viser en undersøkelse gjort av Infact for den internasjonale hytteutleieplattformen Landfolk.

Undersøkelsen er gjennomført i november i år og 1.500 norske hytteeiere har svart.

8,5 prosent av de som svarte sier at de stenger ned hyttene sine i vinter ved høye priser.

– Dette viser at svært mange ikke har råd til – eller ikke tar seg råd til bruk av hytta når strømprisene når disse nivåene, sier lanseringssjef Johanne Rosness i Landfolk Norge til E24.

– Mindre hyttebruk kan dessuten bli en utfordring for lokalsamfunnene som har næring knyttet til hytteturistene. I så måte er mangelen på strømstøtte til privathytter et problem for langt flere enn hytteeierne, sier Rosness.

Les også

Hytteeiere fortviler over strømprisen: – Vi vurderer å selge hytta

Mens hver fjerde hytteeier i undersøkelsen svarer at de vil bruke hytta «noe mindre», svarer 12,5 prosent at hytta blir «vesentlig mindre» brukt når strømprisene er høye.

– Det er vanskelig å kartlegge nøyaktig hvor stor påvirkning strømprisene har i antall hyttedøgn, men med den rekorddyre strømmen vi nå opplever, tyder mye på at norsk hytteliv vil få seg en knekk i vinter, sier Rosness.

Ingen strømstøtte til hyttene

I Norge har vi rundt 600.000 hytteeiere, hvorav noen eier flere hytter. Gjennomsnittsalderen er 60 år og de fleste har en helt gjennomsnittlig inntekt, ifølge Prognosesenteret.

Mange kjøpte hytte under pandemien, men i år har omsetningen falt tilbake til mer normale nivåer og er ned 27 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Mens strømstøtten tar unna mye av regningen til husholdninger når prisene er høye, dekker ikke ordningen hytter og fritidsbolig.

Dermed blir det slik at jo høyere strømprisen, jo gunstigere blir det å bruke strøm hjemme kontra på hytta.

Strømprisene var oppe på svært høye nivåer tidligere i desember, men har falt noe over hele landet inn mot julaften.

Les også

Hyttefolk bruker mye mindre strøm

Inkludert nettleie og avgifter lå strømprisen på julaften i snitt på 2,34 kroner i prisområdene i Sør-Norge, mens den i Midt-Norge var 1,43 kroner. I Nord-Norge, der det er momsfritak på strøm, var prisen rundt 1,14 kroner i områdene som har elavgift. I Nord-Troms og Finnmark, der man også er fritatt for elavgift, var strømprisen rundt én krone.

Slik det ser ut nå ligger strømstøtten an til å bli 2,74 kroner kilowattimen for Sør-Norge i desember, mens den i Midt-Norge styrer mot å bli 1,68 kroner. I Nord-Norge, som ikke har moms på strøm, ligger støtten an til å bli 41 øre.

Så mens hytteeiere i sør måtte betale over to kroner kilowattimen på julaften, kan det bli sånn at hele juleforbruket dekkes av strømstøtten i et vanlig hjem.

Hvor stor støtten blir, beregnes ut ifra snittprisen for måneden, så fasiten for desember vil avhenge av hva som skjer inn mot nyttår. Men holder den seg på julaften-nivået eller lavere ut året, dekkes i utgangspunktet forbruket i et vanlig hjemme i julen helt inn av støtten.

Støtten dekker 90 prosent av strømprisen som er over 70 øre kilowattimen i desember, som i dette tilfellet refererer til den rene kraftprisen før nettleie og avgifter.

Bruker hyttene lite

Blant norske hytteeiere er det få som leier ut hytta, viser undersøkelsen fra Landfolk. 80 prosent har aldri leid ut hytta, men det tror Rosness vil endre seg i tiden som kommer.

Launch manager Johanne Rosness i Landfolk Norge.

– I dag finnes det knapt noen kultur for utleie av private hytter i Norge, men dette er i ferd med å endre seg. Ikke bare er nordmenn mer komfortable med delingsøkonomien enn tidligere, men også de økonomisk vanskelige tidene gjør at stadig flere er åpne for å leie ut, sier hun.

I fjor ble det gitt rekordmange byggetillatelser til nye hytter, og det gir miljøbekymring.

Det finnes ikke noen oversikt over hvor mange hytter norsk natur tåler, ifølge forskere ved Cicero senter for klimaforskning.

Undersøkelsen fra Landfolk viser på samme tid at 67,7 prosent av norske hytteeiere bruker hyttene sine mindre enn åtte uker i året.

Halvparten av hytteeierne bruker hytta mindre enn de skulle ønske.

– Selvsagt vil mange hytter stå ubenyttet i perioder, spesielt med tanke på sesongene. Men når vi ser på totalen er det oppsiktsvekkende at så mange hytter står ubesøkt over tid. Dagens situasjon er svært lite bærekraftig, sier Rosness.

– Dette skjer samtidig som det bygges ut stadig nye hyttefelt, noe som gir oss enda mer ubenyttet boligmasse. Det er på tide å tenke nytt rundt utbygging, bruk og deling av norske hytter, for det er fortsatt stort potensial for utleie i Norge, sier hun.

Publisert: