Privatflyselskapet Airwing er konkurs

Selskapet har over 83 millioner kroner i gjeld, ifølge en kjennelse.

Anna Helene Kjos-Mathisen, sjef i Airwing
Publisert:

Styret i Airwing har meldt oppbud til Ringerike, Asker og Bærum tingrett.

Beslutningen skyldes «svært uforutsigbare og vanskelige rammebetingelser», melder selskapet torsdag.

Airwing har 48 ansatte, hvorav noe over halvparten er permitterte.

Anna Helene Kjos-Mathisen, toppsjef i Airwing, sier de var på god vei med å omstrukturere, slik at Airwing kunne bli et moderne og miljøvennlig norsk flyselskap.

Les på E24+

Kjos-Mathisen: – Det føles fortsatt som pappa sitt

– Våre forsøk på å hente ny risikokapital for å fortsette satsingen lykkes dessverre ikke. Økte kostnader og store utfordringer med vedlikehold gjorde videre drift umulig. I en slik situasjon er det eneste ansvarlige å gjøre å melde oppbud. Nå er førsteprioritet å ta vare på de ansatte i en svært vanskelig situasjon, sier Kjos-Mathisen.

Selskapet har i oppbudsbegjæringen opplyst at dets samlede bokførte gjeld er på vel 83,38 millioner kroner, står det i en kjennelse.

Advokat Andreas Strime Christensen ved Kco Advokater er oppnevnt som bostyrer. E24 har vært i kontakt med Christensen, men har ikke fått kommentarer til saken.

I tillegg til passasjertransport har selskapet spesialisert seg på samfunnskritisk flyging, som for eksempel ambulanseflyging og transport av tidskritisk kreftmedisin.

Høye kostnader

Kommunikasjonsrådgiver Elin Lind i Luftambulansetjenesten sier konkursen ikke får noen konsekvenser for Luftambulansetjenesten.

– Vi har ingen avtaler med dem per nå. De har stått på en beredskapsliste for ekstra ressurser vi kan kontakte hvis det skjer noe med flyene vi har i dag, sier Lind.

Sist gang Airwing fløy for Luftambulansetjenesten var tilbake i 2018, i forbindelse med overgang til ny operatør, opplyser Lind.

I likhet med resten av flybransjen er Airwing rammet av høye drivstoffkostnader, økte renter på lån, økte leasingkostnader og en generell kostnadsøkning, ifølge selskapet.

Selskapets eiendeler består i hovedsak av «driftstilbehør, utestående fordringer, bankinnskudd, samt aksjene i Airwing Utleie AS», med en samlet bokført verdi på 44,84 millioner kroner, ifølge kjennelsen.

«Det er opplyst at eiendelenes verdi utvilsomt er betraktelig lavere enn selskapets gjeld og at den også antas å være lavere enn bokført verdi», står det.

Selskapets underbalanse antas å være i størrelsesorden ca. 50–60 millioner kroner.

Av kjennelsen går det frem at selskapet siden romjulen har permittert ansatte i flere runder. I alt 29 ansatte er permittert.

Selskapet har 19 administrativt ansatte ved Fornebu og 29 ansatte ved Gardermoen, bestående av flyere og teknisk personell.

Gikk på tap

De siste offentliggjorte regnskapstallene viser at Airwing har gått i underskudd.

Selskapet tapte 18,4 millioner kroner, av en omsetning som beløp seg til 79,8 millioner kroner i 2021.

Egenkapitalen var negativ med 23 millioner kroner.

Selskapet skriver at inntektene er redusert fordi dele-leveranser først ble forsinket av Covid-pandemien og deretter av Russlands angrep på Ukraina. Det betyr at flyene har tilbrakt uforholdsmessig mye tid på bakken, noe som har påvirket inntektene negativt.

– Vi har tillit til at styret har tatt den riktige avgjørelsen gitt den vanskelige situasjonen selskapet befinner seg i. Ledelsen og de ansatte har gjort en kjempeinnsats, men har støtt på faktorer utenfor selskapets kontroll som har bidratt til å gjøre videre drift umulig, sier investor Morten Klein.

Klein Invest gikk inn som långiver i Airwing i 2017 og som eier i 2019, og eier i dag 56 prosent av Airwings morselskap.

Klein hadde en formue på 2,4 milliarder kroner i 2022, ifølge Kapital. Han eier Klein Group, med investeringer i blant annet nettgamblingselskapet Cherry og kryptoselskapet Arcane Crypto.

Styret i Airwing AS vil samarbeide med bostyrer for å sikre verdiene som er igjen i selskapet, ifølge meldingen.

Investor Morten Klein eier gjennom Klein Invest over halvparten av Airwings morselskap.

Var i kontakt med Luftfartstilsynet

Administrerende direktør og medeier i selskapet, Anna Helene Kjos-Mathisen, er tidligere pilot og crew-ansvarlig i Norwegian. Hun er også datter av Norwegian-grunnleggeren Bjørn Kjos.

E24 var i forrige uke i kontakt med Airwing og Luftfartstilsynet. Airwing besvarte ikke henvendelsene.

Luftfartstilsynet sa da at Airwing selv valgte å stanse driften siden de manglet en person i en nøkkelrolle.

– Dette viser at de tar flysikkerhet på alvor og vi er fornøyd med at selskapet gjorde dette, og vi har deretter på selvstendig grunnlag suspendert operasjonen så lenge de ikke har besatt de ansvarlige rollene, sa Håvard Vikheim, direktør, kommunikasjon og samfunnskontakt i Luftfartstilsynet.

Da sa Vikheim at Luftfartstilsynet regnet med at selskapet ville være tilbake i operasjon ganske snart, men nå har selskapet altså meldt oppbud og bostyrer tar over ansvaret.

Flygerforbundet: – Tung beskjed for ansatte

Norsk Flygerforbund organiserer pilotene i Airwing.

– Dette er en tung beskjed å få for alle ansatte i Airwing. Vårt hovedfokus nå er å ta vare på medlemmene våre, sier forbundsleder Aleksander Wasland i Norsk Flygerforbund i en melding.

Wasland sier at luftfarten er en svært kapitalintensiv bransje, og det er krevende tider for mange flyselskap.

– Norsk Flygerforbund og våre tillitsvalgte i Airwing har hatt en veldig god dialog med selskapet, og at selskapet nå begjærer seg konkurs er trist, sier Wasland.

Forbundsleder Aleksander Wasland i Norsk Flygerforbund
Publisert:

Her kan du lese mer om