Bergen Engines-dramaet

Ber regjeringen komme til Stortinget for å redegjøre om salget av Bergen Engines til russiske kjøpere

Senterpartiet mener salget «blottlegger strategisk viktig norsk forsvarsteknologi».

Marit Arnstad ber nå regjeringen redegjøre i Stortinget for salget av Bergens Engines AS fra Rolls-Royce til russiske TMH International. Arnstad er parlamentarisk leder i Senterpartiets stortingsgruppe.

Håkon Mosvold Larsen (arkiv)
  • Arne Edvardsen (Bergens Tidende)
Publisert:

BT/E24 har i flere artikler satt søkelys på salget av motorfabrikken Bergens Engines AS fra Rolls-Royce til russiske TMH International.

Ikke-alliert land

I et brev til Statsministerens kontor skriver Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiets stortingsgruppe:

– Mange er bekymret for at salget blottlegger strategisk viktig norsk forsvarsteknologi og gjør det norske Forsvaret avhengig av en aktør fra et ikke-allierte land når det gjelder service, vedlikehold og reservedeler til norske kystvaktskip.

Hun viser til at Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Etterretningstjenesten for kort tid siden la frem trusselvurdering for 2021.

Videre håndtering

I vurderingen heter det blant annet: «Gjennom oppkjøp og investeringer i norsk næringsliv kan fremmede stater få tilgang til informasjon og innflytelse som det ikke er i Norges interesse at de får. Flere stater vil det kommende året forsøke å skaffe teknologi i Norge som de ikke har lov til å kjøpe.»

– Siden problemstillinger knyttet til sikkerhetsloven og dens anvendelse er av stor nasjonal betydning, og siden saken ikke er endelig avklart, ber Senterpartiets stortingsgruppe regjeringen redegjøre i Stortinget om hvordan den vurderer og håndterer det aktuelle salget av Bergens Engines AS, skriver Arnstad.

Hun skriver videre at Sp «håper at regjeringen benytter samme anledning til å bidra til en drøfting av om sikkerhetsloven er utformet slik at den favner nødvendig bredt i møtet med utfordringer av den typen vi nå ser».

– Ikke betryggende

Emilie Enger Mehl (Sp), som sitter i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, har tidligere uttalt seg kritisk til regjeringens håndtering av saken.

– Jeg håper nå presset på regjeringen er så stort i denne saken at de vil komme til Stortinget for å redegjøre. Da vil vi få en grundigere gjennomgang enn det forsvarsministeren så langt har klart å gi oss, sier Mehl.

Hun synes håndteringen fra regjeringens side så langt ikke har vært betryggende.

Emilie Enger Mehl (Sp) mener at regjeringen snarest må forklare sammenhengene rundt Bergen Engines-salget for Stortinget.

Berit Roald

– Mye uklart

– Dette er en alvorlig sak der det er ytret bekymring fra Forsvaret, det politiske miljøet og forskningsmiljø. Det har kommet ulike forklaringen fra regjeringshold. Det har blitt sagt at sikkerhetsloven gjelder, så gjelder den ikke. Her er mye uklart, sier Mehl.

Sp-representanten mener en redegjørelse må komme raskt:

– Forsvarsdepartementet sier de har kjent til saken siden midten av januar. Dette dreier seg om rikets sikkerhet. Vi trenger en grundig redegjørelse.

Statsministerens kontor bekrefter at saken er kommet dit.

– Vi har mottatt brevet fra Stortinget og vurderer nå hvordan vi skal følge det opp, sier kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse.

Les på E24+

Bergen Engines-saken: – Regjeringen må stoppe salget, vitner om komplett svikt i alle ledd

Les på E24+

Marinen i USA bruker Bergen Engines-motorer: – Vi vurderer nå risikoen

Les på E24+

Bergen Engines-salget: Advarer mot «skitne penger» fra Russland

Les på E24+

Statsråden svarer om Bergen Engines: – Vi må sikre forsvarsteknologien vår

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Bergen Engines-dramaet
  2. Rolls-Royce
  3. Marit Arnstad
  4. Bergen Engines
  5. Salg

Flere artikler