Kampen om luften

Wizz Airs toppsjef: – Det pågår et politisk spill

Wizz Air-sjefen mener Næringsdepartementet ikke snakker sant når de forsvarer norske kommuners mulige boikott av selskapet. – Noen liker ikke konkurranse. Ok. Men vi er her for å konkurrere.

UT MOT MYNDIGHETENE: Wizz Airs toppsjef József Váradi kaller regjeringens ESA-svar for «tøv». Bildet er fra 2019.
 • Rune Ytreberg (iTromsø)
Publisert: Publisert:

Flyselskapet Wizz Air mener norske myndigheter driver ulovlig boikott av selskapet og har klaget saken inn for EFTAs overvåkningsorgan ESA for brudd på EØS-reglene.

10 norske kommuner og fylkeskommuner har vedtatt å ikke bruke Wizz Air så lenge selskapet er negativ til fagforeninger og ikke vil gi ansatte tariffavtaler.

Næringsdepartementet har i sitt svarbrev til ESA uttalt at handlingene til norske kommuner kan forsvare arbeidernes rettigheter, og derfor kan være lovlige og nødvendige. Det avviser Wizz Airs toppsjef József Váradi i et lengre intervju med iTromsø.

Les på E24+

Analyse: Hvorfor Wizz Air kom til Norge

– Jeg mener dette bare er tøv. Dette er faktisk ikke sant, sier Váradi om departementets uttalelse til ESA.

Uten fagforeninger

I oktober kom Váradi til Norge for å presentere selskapets etablering av innenriksruter og baser i Norge. Váradi uttalte da til E24 at Wizz Air er et selskap uten fagforeninger. LO oppfordret til å boikotte selskapet, men Váradi sier Wizz Air ikke nekter ansatte å organisere seg.

– Ja, alle har rett til å fagorganisere seg, og alle har rett til å ikke organisere seg. Folk glemmer det. I Norge er halvparten av arbeiderne fagorganisert, og halvparten er ikke det. I privat sektor er bare 30 prosent av arbeiderne med i fagforeninger, så 70 prosent er ikke organisert, sier Váradi.

I HARDT VÆR: Det har flere ganger stormet rundt Váradi og Wizz Air etter at det ble kjent at selskapet skulle etablere seg i Norge. Arkivbilde.

E24 skrev denne uken at Váradi i et lekket videoopptak langer ut mot fagforeninger og advarer ansatte mot å organisere seg.

– Fagforeninger tynger føttene, er distraherende, og man kan kanskje tro at fagforeninger beskytter deg bedre – men tro meg, det er ikke tilfellet, sier Váradi i det to minutter lange videoopptaket som E24 har fått tilgang til.

Wizz Air sier opptaket er fra et internt møte og er tatt ut av sin sammenheng. Váradi mener selskapet behandler sine ansatte så godt at de ikke har behov for å organisere seg.

Les også

Regjeringen forsvarer aksjoner mot Wizz Air

– Ja, det er alles rett til å bestemme om de vil organisere seg eller ikke. Vi behandler våre folk svært godt. Vi skaper karrieremuligheter for dem. Vi betaler konkurransedyktig. Vårt selskap har en flott kultur, en engasjerende kultur, og det er grunnen til at folk ikke organiserer seg. Fordi de er fornøyde med kulturen og det vi tilbyr dem i selskapet, sier Váradi.

Han mener norske piloter ikke ville jobbet for selskapet hvis de ikke ble behandlet bra.

– Vi har en rekke norske piloter som flyr for Wizz Air. Jeg er sikker på at de ikke gjør det for veldedighet. De gjør det for sin egen økonomiske interesse, sier Váradi.

Varslet søksmål

I desember sendte Wizz Air varsel om sivilt søksmål til en rekke norske kommuner og fylkeskommuner, blant dem byene Oslo og Bergen, og fylkeskommunene Agder, Viken og Møre og Romsdal. I februar bestemte Wizz Air at de først saksøker Agder for ulovlig boikott. Selskapet vurderer å gå videre med søksmålene mot andre myndigheter om de vinner saken mot Agder.

– Jeg mener det pågår et politisk spill. Det er politiske interesser som forsøker å seire, og vi ønsker å forsvare våre interesser. Vi har ikke gjort noe dårlig for landet deres. Vi bringer bare inn investeringer og muligheter, en lokal infrastruktur og det flyreisende ønsker, sier Váradi.

– Hvorfor varslet dere søksmål mot kommunene?

– Fordi vi har rett til rettferdighet. Jeg mener vi er på riktig side av loven. Vi gjør det på riktig måte i alle land vi opererer i. Vi respekterer loven. Vi opererer lovlig uansett hvor vi er. Noen folk liker ikke konkurranse, ok, men vi er her for å konkurrere, sier Váradi.

– Opptrer ulovlig

Selskapet mener de lokale myndighetenes vedtak om ikke å bruke Wizz Air strider mot EØS-reglene og klaget saken inn til ESA. Flere kommuner har svart Wizz Air at de ikke boikotter selskapet, men kun følger reglene for innkjøp. Der står det at selskaper kommunene handler med, må anerkjenne retten til fagorganisering.

– Vi mener dette er politisk, i interessene til noen spesielle personer og organisasjoner.

BOIKOTT: Wizz Air mener kommuner og fylkeskommuner ikke har lov å nekte ansatte å bruke flyselskapet.

– Hvorfor klaget Wizz Air saken inn for ESA?

– Fordi kommunene opptrer ulovlig. Vi mener de ikke følger loven. Så derfor bruker vi loven for å sørge for rettferdighet, sier Váradi.

– Hva tenker du om at minst 10 kommuner og fylkeskommuner har vedtatt å ikke bruke Wizz Air?

– Det er galt, det begrenser markedets frihet og begrenser konkurranse. Det er ulovlig. Vi har ikke gjort noe galt i Norge. Vi har forsøkt å være gode mot landet ditt, sier Váradi.

Ikke boikott

ESA har bedt Næringsdepartementet svare om de lokale myndighetene bryter EØS-reglene om fri flyt av tjenester og fri konkurranse. I svaret skriver departementet at de ikke kan se at kommunenes vedtak og uttalelser innebærer brudd på EØS-reglene.

– Med den informasjonen vi er kjent med nå, så har vi ikke grunnlag for å si om uttalelser eller vedtak som er fattet i kommuner og fylkeskommuner strider mot EØS-regelverket, sier statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem i Næringsdepartementet.

ESAs oppgave er å vurdere om det er brudd på reglene i EØS-avtalen artikler om fri etablering og fri flyt av tjenester. Departementet har i et svar til ESA opplyst at det ikke er grunnlag for å si at kommunenes handlinger er ulovlige restriksjoner mot Wizz Air.

Tvert imot understreker departementet at restriksjoner mot selskaper kan være lovlige dersom de er begrunnet i såkalte tvingende allmenne hensyn, der ett av disse er arbeidstagernes rettigheter.

– Å ivareta arbeidstagernes rettigheter er fundamentalt for norsk arbeidsliv. Derfor påpeker vi også i brevet til ESA at handlingene overfor Wizz Air kan være rettmessige. Nå er det opp til ESA å vurdere om de mener det er grunnlag for en formell sak, sier Sunde-Eidem.

Det er dette norske synspunktet Váradi kaller «rubbish». Nå ser han fram til ESAs vurdering.

– Vi har brakt inn reell konkurranse. Konkurranse er bra. Konkurranse er bra for forbrukerne, fordi det skaper valg. Og konkurranse er også bra for aktørene som konkurrerer mot hverandre, fordi de blir bedre selskaper av konkurransen, legger han til.

ESA skal nå vurdere om det er grunnlag for å åpne en formell sak mot Norge.

– Akkurat nå kan vi ikke si så mye bortsett fra at jeg kan bekrefte at vi har mottatt svarene fra Norge og vil nå gå gjennom disse, sier kommunikasjonsdirektør Jarle Hetland i ESA.

Les også

«Brennhett» marked for små leiligheter: Ettroms solgt for 190.000 kroner per kvadratmeter

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Kampen om luften
 2. Wizz Air
 3. Boikott
 4. Fagforening
 5. Flyselskaper

Flere artikler

 1. Regjeringen forsvarer aksjoner mot Wizz Air

 2. Oljefondet tapte avstemning: Wizz Air-sjefen får gullkantet bonusordning

 3. Wizz Air vil tredoble trafikken i Norge

 4. Wizz Air står fast ved boikott-søksmål tross innenriks-exit

 5. Wizz Air-sjefen fordømmer lekkasjer i lekket brev