Politiet om Hurtigruten: – Foretaket har fortsatt status som mistenkt

Det er gjennomført rundt 20 avhør i etterforskningen rundt smitteutbruddet på hurtigruteskipet MS Roald Amundsen.

Publisert:

– Saken etterforskes for å avklare om foretaket eller enkeltpersoner kan ha overtrådt bestemmelser i straffeloven om smittevern og/eller bestemmelser gitt i medhold av smittevernloven, sier politiadvokat Lisa-Mari Ellingsen i Troms politidistrikt i en pressemelding.

Etterforskningen ble startet etter at 29 passasjerer og 42 ansatte på hurtigruteskipet Roald Amundsen ble bekreftet smittet etter et utbrudd i juli.

Politiet bekrefter mandag at det er gjennomført rundt 20 avhør i saken. I tillegg gjennomgår politiet et omfattende datamateriale med elektronisk kommunikasjon.

– Foretaket har fortsatt status som mistenkt, mens det er for tidlig å kommentere enkeltpersoners status i saken. Slik det ser ut nå, vil det fortsatt gå flere uker før politiet kan avslutte sitt arbeid, sier Ellingsen.

Politiet understreker også at det ser på Sjøfartsdirektoratets gjennomgang av saken, Hurtigrutens egen gransking, og fremdeles avventer Fylkeslegens gjennomgang.

– Politiets oppdatering på status i saken er som forventet og kjent for Hurtigruten. Det er ikke riktig av Hurtigruten Cruise å gi kommentarer til etterforskningen før politiets konklusjon foreligger, sier Berit Reiss-Andersen, forsvarer for Hurtigruten Cruise AS i en e-post til E24.

Fant syv avvik og svikt i sikkerhetspolitikken

I inngangen av september kom Sjøfartsdirektoratet med sin rapport som avdekket syv avvik og svikt i sikkerhetspolitikken hos Hurtigruten. Direktoratet pekte blant annet på at beredskapen ikke fungerte, at varslingsrutiner for smitte om bord ikke ble fulgt, og at det tok flere dager før rederiledelsen ble informert.

Hurtigrutens eksterne gransking i etterkant av utbruddet kom frem til at Hurtigruten Cruise AS sin risikostyringsprosess har vært utilstrekkelig, mistanke om smitte underveis i seilasene ble ikke fulgt opp, og covid-19 testing ble ikke gjennomført tidsnok.

I tillegg iverksatte ikke selskapet tilstrekkelige risikoreduserende tiltak for testing av utenlandsk mannskap i Norge før påmønstring, samt at karantenereglene ble praktisert uriktig.

Konsernsjef Trygve Hegnar i Hurtigruten gikk umiddelbart etter at rapporten ble offentliggjort ut å uttrykte at styret hadde full tillit til konsernsjef Daniel Skjeldam.

– Skjeldam er en utmerket mann til å gjennomføre tiltakene som nå skal iverksettes, sa Hegnar.

Les også

Hurtigruten-datter får corona-kompensasjon

Publisert:
Gå til e24.no