Antall NHO-bedrifter med halvert omsetning øker

Samtidig frykter 39 prosent av medlemsbedriftene konkurs. Kun to prosent av bedriftene har benyttet seg av lønsstøtteordningen.

Sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum.
Publisert: Publisert:

Ett år etter nedstengingen sliter 21 prosent av NHOs medlemsbedrifter med omsetningen. De melder om 50 prosent lavere omsetning eller mer sammenlignet med normalen, viser undersøkelsen fra april.

Andelen av bedriftene som har halvert omsetningen har økt jevnt siden i fjor sommer. NHO sammenligner ikke omsetningen med fjoråret, men med «normalsituasjon» ettersom landet stengte ned for ett år siden.

Andelen av bedriftene som sliter tungt holder seg stabil. 18 prosent har betalingsvansker, og 14 prosent frykter konkurs.

Få bruker lønnsstøtte

Av NHOs medlemmer er det kun to prosent som har benyttet seg av ordningen. De som ikke vil bruke den oppgir av omsetningsfallet er for lavt til å kvalifisere.

Kun hver tiende bedrift vil benytte seg av ordningen. NHO mener det ikke nødvendigvis betyr at ordningen er dårlig eller feil skrudd sammen.

– Ordningen er ment å treffe de bedriftene som sliter mest, og som av den grunn har permittert mange, for å stimulere dem til å ta tilbake arbeidskraft litt tidligere enn de ellers hadde hatt økonomi eller trygghet til, sjeføkonom Øystein Durum i NHO.

Reiseliv sliter mest

Reiselivsbedriftene, blant annet de som driver overnatting og servering, er de som sliter best. 77 prosent av bedriftene i denne bransjen har mer enn halvert omsetningen.

Samtidig frykter 39 prosent konkurs. Mer enn halvparten har minst 75 prosent reduksjon i omsetning.

NHO opplyser at de små bedriftene også sliter stort. Det er dels fordi de er overrepresentert i de næringene som sliter mest, og dels fordi «de er mer hånd til munn»-bedrifter som dårligere tåler omsetningssvikt.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om