Over halvparten av anmeldelsene som politiet behandlet fra Skatteetaten ble henlagt i fjor

Det er ikke bare konkurssaker som henlegges i stor stil av politiet.

Skattekrimsjef Erik Nilsen.
Publisert:

De fire siste årene har Skatteetaten gitt tilleggsskatt i over 4000 saker. Men i de mest alvorlige sakene er ikke denne reaksjonen nok.

– Vi skal alltid anmelde den groveste skatte- og avgiftskriminaliteten, skriver skattekrimsjef Erik Nilsen til BT/E24.

I fjor anmeldte Skatteetaten 137 saker til politiet på landsbasis. Over halvparten av sakene fra Skatteetaten som politiet ferdigbehandlet i samme periode ble henlagt, viser deres egen oversikt.

Ofte var det kapasitetshensyn som lå bak henleggelsene.

– Vi har selvsagt forståelse for at alvorlig kriminalitet som truer liv og helse også må prioriteres, men det er og viktig å ressurssette og bekjempe økonomisk kriminalitet, skriver Nilsen.

En stor kartlegging gjort av BT/E24 har avdekket at syv av ti konkurssaker henlegges i Vest politidistrikt.

Skatteetaten har ikke oversikt over hvordan henleggelsene fordeler seg på politidistriktene.

At over halvparten av sakene henlegges på landsbasis bekymrer skattekrimsjefen.

Han skriver at folks vilje til å betale skatt og bidra til å finansiere velferdsstaten kan bli truet dersom alvorlige saker ikke får noen konsekvens.

– I tillegg kan tilliten til Skatteetaten og politi- og påtalemyndigheten svekkes.

– Vanskelig å forstå

Skatteetaten er storleverandør av anmeldelser til politiet. Det samme er bostyrerne – advokatene som får som oppgave å rydde opp etter konkurser og tvangsoppløsninger.

Bostyrere er frustrerte over at syv av ti konkurssaker ender med henleggelse i Vest politidistrikt, slik BT/E24 har avdekket.

Det er også direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.

– Det er vanskelig å forstå hvordan politiet kan konkludere med at kriminaliteten ikke er alvorlig nok når de i liten grad går inn i sakene, skriver hun.

– Når en bobestyrer anmelder, er det i seg selv en indikasjon på at saken bør etterforskes, skriver Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.

Førstestatsadvokat Petter Nordeng i Økokrim er enig i at tilsynelatende mindre alvorlige forhold kan skjule mer alvorlig kriminalitet.

For eksempel kan manglende regnskapsføring forut for en konkurs skjule tapping av selskapet eller underslag.

– I tillegg ser vi at noen lager avanserte oppsett med selskaper for å skjule pengestrømmer og sin egen rolle, sier han.

Økokrim bekymret

Han er ikke fornøyd med henleggelsesstatistikken for konkurssaker i Vest og Oslo.

– Økokrim vil selvfølgelig aldri være tilfreds med en situasjon i politiet der 70 prosent av sakene på et kriminalitetsområde henlegges.

Førstestatsadvokaten er helt klar på at en forutsetning for å slå tilbake mot økonomisk kriminalitet, er at det er tilstrekkelige ressurser til å faktisk etterforske sakene.

– Man kan jobbe mye med metodikk og måten en jobber på, men i bunnen ligger ressurssituasjonen.

Petter Nordeng i Økokrim.

Nordeng var en av forfatterne bak den hemmeligstemplede rapporten som for tre år siden kom med en klar anbefaling til Vest politidistrikt:

De måtte skaffe flere etterforskere om de skulle holde den økonomiske kriminaliteten i sjakk.

Som BT/E24 skrev forrige uke, har økoavsnittet i Vest fortsatt ikke penger til å ansette nok etterforskere til å hamle opp med hvitsnippforbryterne, tre år etter.

– Vi i Økokrim er bekymret for opplysningene om at ressurssituasjonen i Vest politidistrikt er forverret, sier Petter Nordeng.

Riksadvokaten vil ikke kommentere

Politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt har tidligere sagt at grunnen til at så mange konkurssaker henlegges, er at de prioriterer mer alvorlig kriminalitet, etter føringer fra Riksadvokaten.

BT/E24 har bedt riksadvokat Jørn Sigurd Maurud om et intervju. Kommunikasjonsavdelingen svarer at de ikke vil kommentere dette, men henviser til statsadvokaten. Det har ikke lyktes BT/E24 å få en kommentar fra statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen i Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter.

RETTELSE: I en tidligere versjon av denne artikkelen sto det at over halvparten av de 137 sakene Skatteetaten anmeldte i fjor ble henlagt. Etter at artikkelen var publisert opplyste Skatteetaten om at informasjonen de hadde gitt var upresis. Det riktige er at over halvparten av anmeldelsene fra dem som politiet ferdigbehandlet i fjor, ble henlagt. Ikke alle de 137 sakene som ble anmeldt i fjor er imidlertid ferdigbehandlet hos politiet. Endringen ble gjort 8. november 2021 klokken 21.49.

Les på E24+

Mannen som politiet aldri etterforsket

Les på E24+

Marianne hyret konkursgjengangere til å bygge om huset. – Dette har vært et mareritt.

Les på E24+

Syv av ti konkurssaker henlegges av politiet i Bergen

Les på E24+

Hvert år taper familiebedriften millioner på at andre går konkurs. Det er de ikke alene om.

Publisert: