Statkrafts tradere fikk bonus etter «solid» start på året – nå er hele gevinsten utradert

Statkraft tapte fire milliarder på «markedsuro» i tredje kvartal, men vil ikke opplyse hvor mye som skyldes kortsiktig spekulasjon. Hele gevinsten fra første halvår, som utløste suksessbonuser til ansatte, er forduftet.

REKORD MED BISMAK: Statkraft og konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen har aldri tjent mer penger på driften, til tross for en heftig smell på trading og prissikring.
Publisert: Publisert:

Statkraft la torsdag frem et overskudd for tredje kvartal på fem milliarder kroner, opp 3,1 milliarder kroner fra samme periode i fjor.

Den fantastiske oppgangen forklares både med kraftig økte energipriser i Europa samt høy produksjon av norsk vannkraft i perioden.

Det underliggende driftsresultatet på 4,6 milliarder er det høyeste i Statkrafts historie. Men det ble også satt en annen, og ikke like hyggelig, rekord i tredje kvartal.

Segmentet «Market operations» leverte nemlig et rekordhøyt tap på hele fire milliarder kroner, som følge av «markedsuro».

Denne avdelingen har ansvar for å redusere risiko gjennom å prissikre deler av kraftgigantens produksjon, og går dermed ofte med tap når strømprisen øker kraftig på kort tid, og verdien av kontraktene må skrives ned.

Men avdelingen forsøker også å tjene penger på kortsiktig spekulasjon i markedet, slik den fallerte traderen Einar Aas brakk ryggen på i 2018.

– Våre markedsaktiviteter har over tid gitt stor merverdi for Statkraft, sier Lars Magnus Günther, pressekontakt i Statkraft, til E24.

– Aktiviteten innebærer imidlertid risiko, særlig ved store, raske prissvingninger som nå. Risikoen håndteres innenfor gitte rammer, som gjennom hele denne perioden har vært overholdt.

Les også

Håver inn på høye strømpriser: Statkraft med fem milliarder i overskudd

Fikk bonus - nå er gevinsten forduftet

I forkant av høstens stjernesmell gikk Market operations med over én milliard kroner i driftsresultat i første halvår.

Disse resultatene ble beskrevet som «solide» i rapporten for andre kvartal. Her kom det også frem at avdelingen var blitt belønnet med prestasjonsbonuser.

Bonusene ble samtidig fremhevet som en medvirkende årsak, sammen med en økning i antall heltidsansatte, til at Statkrafts samlede lønnskostnader var opp med 313 millioner kroner i første halvår, tilsvarende en vekst på 14 prosent målt mot samme tid i fjor.

– For trading-aktivitetene våre har vi et reelt tap i tredje kvartal som utligner gevinstene fra første halvår 2021, sier Günther.

E24 har stilt Statkraft følgende oppfølgingsspørsmål:

  • Hvilke typer veddemål har forårsaket tapene?
  • Hvor mye ble utbetalt i bonus i Market operations i første halvår, til hvor mange ansatte?
  • Får tapet i tredje kvartal konsekvenser for bonusene som allerede er utbetalt basert på første halvår?

– Vi har ikke ytterligere kommentarer til disse spørsmålene, sier Günther.

Les også

Krafttrader brant seg på «Einar Aas»-veddemål – avvikler selskapet

– Økningen fremstår som høy

– At Statkraft bokfører et stort tap på prissikring av kraft i et kvartal der markedsprisen har økt kraftig, bør ikke overraske noen, sier Halvor Hoddevik til E24.

Han har jobbet med kunder innen kraftbransjen i flere år, både i meglerhuset Arctic Securities og senere gjennom sitt eget konsulentselskap Rann Rådgivning.

– Slik jeg kjenner Statkraft, har jeg ikke grunnlag for å anta at spekulasjonsvirksomheten har tatt større risiko enn den strategiske sikringsvirksomheten, sier Hoddevik.

ØNSKER SEPARAT RAPPORTERING: Halvor Hoddevik i Rann Rådgivning.

Han understreker at bonusene Statkraft utbetalte i første halvår, ikke nødvendigvis er relatert til oppnådde resultater i første halvår.

– Jeg vet ikke hvordan den prestasjonsbaserte avlønningen innen den spekulative forvaltningen er innrettet, men økningen i lønnskostnader fremstår høy. Det er ikke mange hos dem som bedriver denne virksomheten, sier Hoddevik.

Hvor stor del av tapet på fire milliarder som har oppstått som følge av trading, og hva som skyldes nedskrivning i verdi av fremtidskontrakter, vil ikke Statkraft opplyse om.

Hoddevik mener Statkraft burde rapportert resultater fra den spekulative virksomheten separat, etter kostnader, inkludert lønns- og bonuskostnader til forvalterne, slik Oljefondet gjør for sin aktive forvaltning.

– Slik kan man kan få en indikasjon på hvorvidt virksomheten over tid totalt sett gir positive bidrag til resultatet. Jeg tviler på at det er tilfellet, sier Hoddevik.

Han viser til at skillet mellom hva som er sikring og hva som er spekulasjon kan være uklart, selv om det ikke burde være det.

– Tapsposisjoner kan av kraftforvalteren ønskes redefinert til en «sikringsposisjon» og gevinstposisjoner ønskes gjerne beskrevet som resultat av god spekulasjon, sier Hoddevik.

Statkraft er blitt forelagt uttalelsene fra Hoddevik, men ønsker ikke å gi noen kommentarer.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om