Petter Stordalen tapte forsikringssak – må betale 2,7 millioner i saksomkostninger

Petter Stordalen og Norefjell Ski & Spa tapte ankesaken mot Tryg Forsikring. Spahotellet får ikke dekket tap som følge av corona-utbruddet i 2020.

Petter Stordalen var sikker på seier før ankesaken i Borgarting lagmannsrett, men tapte også andre rettsrunde.
Publisert:

Petter Stordalen har tapt ankesaken i forsikringskrangelen med forsikringsselskapet Codan, som nå er et datterselskap av Tryg Forsikring. Striden sto om hvor vidt Stordalens Strawberry Group hadde forsikret Nordic Choices 180 hotelldriftsselskaper mot en pandemi da covid-19 traff Norge.

Den såkalte epidemiforsikringen er en tilleggsdekning for tap av gjester som følge av epidemisk utbrudd.

Spahotellet på Norefjell, som driftes av Choice-kjeden, var nær fullbooket da de i mars 2020 måtte stenge som følge av regjeringens kraftige koronarestriksjoner. Hotellet gikk senere rettens vei for å kreve 3 millioner kroner i erstatning fra forsikringsselskapet, men tapte saken i Oslo tingrett. I stedet ble de dømt til å dekke forsikringsselskapets sakskostnader med 1,2 millioner kroner. Avgjørelsen ble anket til lagmannsretten.

Dommen i ankesaken ble avsagt i Borgarting lagmannsrett fredag. Stordalen er nå dømt til å betale Tryg Forsikring ytterligere 1,5 millioner kroner i erstatning – til sammen drøyt 2,7 millioner kroner.

Les også

Nordic Choice Hotels skifter navn

Skulle dekke utbrudd på hotellene

Forsikringsselskapet mener «epidemisk utbrudd»-klausulen i forsikringsavtalen kun skulle dekke utbrudd i hotellet og ikke tap som følge av et generelt virusutbrudd i samfunnet. Dette har forsikringsselskapet nå fått gehør for i to rettsinstanser.

Lagmannsretten skriver i dommen at de ikke er i tvil om at hovedformålet med klausulen var å gi Stordalen forsikringsdekning for et eventuelt sykdomsutbrudd ved hotellene.

Videre står det at Norefjell Ski & Spas tolkning av klausulen ville innebære «at det potensielt vil kunne være virusutbrudd hvor som
helst i verden som kan omfattes av forsikringen – uten at utbruddet har noe med hotellet å gjøre».

Da saken ble behandlet i Oslo tingrett fremholdt Codans advokat Amund Steinsvik at forsikringen ville kostet 50 ganger mer enn det Stordalen betalte dersom de skulle være så godt forsikret.

Dersom lagmannsretten hadde kommet til at Stordalens Strawberry Group hadde forsikret Nordic Choices 180 egne hotelldriftsselskaper mot en pandemi da covid-19 traff Norge, kunne selskapet hatt krav på flere hundre millioner kroner i erstatning.

Les også

Aurora Eiendom henter inn 600 millioner

Fikk 4,5 millioner i koronastøtte

Til tross for underskudd i de foregående år, fikk Norefjell Ski & Spa AS i 2020 statlig koronastøtte med over 4,6 millioner kroner, ifølge dommen, og endte i årsregnskapet for 2020 med et negativt driftsresultat på over 4,5 millioner kroner. I 2018 og 2019 hadde spahotellet et underskudd på henholdsvis 9,3 millioner kroner og 9 millioner kroner, ifølge dommen.
Norefjell Ski & Spa AS drives av Nordic Choice Hotels gjennom en franchiseavtale, som er hotellvirksomheten i Strawberry-konsernet. Strawberry-konsernet eies av Petter Stordalen gjennom Strawberry Holding AS.

E24 har tidligere fortalt at fire nordiske land bidro med til sammen nær 850 millioner kroner i koronastøtte til Stordalens selskaper i 2020.

Publisert: