Dette er en oligark

Flere av oligarkene i Russland er satt på sanksjonslistene til EU og USA. Men hva er egentlig en oligark? Og hvorfor er disse milliardærene viktige for Putin?

Oligarken Alisher Usmanov eier det russiske mediehuset Kommersant, og er medeier i Russlands nest største mobilselskap Megafon.
 • Benedicte Storm Bamvik
 • Steinar Rostad Breivik
Publisert:

– Ordet er egentlig gresk og betyr fåmannsvelde. Og så har man brukt det på disse som tilegnet seg eiendom og verdier i tidligere sovjetiske republikker, sier forsker Jørn Holm-Hansen ved OsloMet, som har politikk og forvaltning i Russland som spesialfelt.

Etter Russlands invasjon av Ukraina, har de såkalte oligarkene blitt mye omtalt både i norske og utenlandske medier. Flere av dem er satt på sanksjonslistene og risikerer dermed å få beslaglagt sine eiendeler i vestlige land, samt ilagt begrensninger på reisefriheten.

RUSSLAND-KJENNER: Forsker Jørn Holm-Hansen ved Oslo Met.

Ifølge Holm-Hansen er det enkelte likhetstrekk mellom de vi i dag omtaler som oligarker:

 • De tjente seg rike under reformperioden på 1980-tallet, like før oppløsningen av Sovjetunionen.
 • De benyttet privatiseringen etter Sovjetunionens fall til å tilegne seg store verdier fra fellesskapet.

Bygde seg opp under Jeltsin

– De ble superrike på litt forskjellige måter i de ulike sovjetrepublikkene. I Russland fikk man for eksempel en kupongordning der alle innbyggerne fikk én kupong hver som kunne brukes til å kjøpe en del av bedriftene som ble privatisert, sier Oslomet-forskeren.

Les også

Frykter Norge er frihavn for oligarker

Men kupongene, privatiseringssjekkene, som ble delt ut i 1992, viste seg ikke å være noe godt grep for å fordele de gjenværende verdiene etter Sovjetunionen.

Tvert imot viste det seg at de som allerede hadde bygd seg opp en formue eller allerede var på eiersiden i de nå privatiserte bedriftene, var de som hadde best forutsetning til å investere kupongene riktig, skriver Holm-Hansen i en artikkel i Store Norske Leksikon.

Dessuten ble det under daværende president Boris Jeltsin innført en «lån-for-aksjer»-ordning som et ledd i å privatisere statlige bedrifter. Denne bidro til en voldsom konsentrasjon av økonomiske ressurser og makt, ettersom statlige eiendeler kunne plukkes opp på billigsalg.

Mikhail Khodorkovskij var én av oligarkene som bygde opp en enorm formue før han i 2003 ble siktet for siktet for svindel og skatteunndragelse. Han sonet i fengsel fra 2005 til 2013.

Oligarkene fikk kontroll over viktige ressurser som olje og stål, gass og mineraler, tilgang på økonomiske goder, og store kontrakter fra staten. De ble en maktfaktor i land som Ukraina og Russland.

– De hadde også et kontaktnett som var og er så viktig i land som Ukraina og Russland. Det uformelle spiller en enorm rolle.

Det er også på denne tiden man startet å omtale dem som oligarker.

– Det er ikke bare noe utenlandske journalister bruker for å betegne dem, det er også slik de omtales som i Russland og Ukraina, sier Holm-Hansen.

Krav fra Putin

Flere av oligarkene støttet også Vladimir Putin som etterfølger av Jeltsin, forteller Jakub Godzimirski, forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi).

– Han fikk støtte av noen av oligarkene som ville sikre sin maktposisjon mot dem som ville gjenoppta statens kontroll over økonomien. Derfor klarte de også å skape et bilde av Putin som en sterk leder, sier han.

– Veldig mange av oligarkene håpet på at Putin ville gi noe tilbake for støtten under valget, legger han til.

Forsker Jakub M. Godzimirski har russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk som spesialfelt.

Putin valgte imidlertid å sette i gang tiltak som begrenset makten til oligarkene. Det gjorde han ikke ved å frata dem ressursene de hadde tilegnet seg, men ved å kreve at de skulle innordne seg etter statens politikk, noe de fleste av dem godtok, sier Holm-Hansen.

– Det er forskjell på oligarker i Russland og Ukraina. I Ukraina har oligarkene spilt en selvstendig rolle hele tiden. Der er de bakmenn for ulike politiske partier og har et ord med i laget om hvordan politikken skal utformes, sier han.

Derfor trenger oligarkene Putin

Nupi-forsker Godzimirski forteller at dersom Putin faller, åpner det seg en mulighet for en mer liberal ledelse.

Den nye ledelsen vil mest sannsynlig sette i gang tiltak for å gjenoppbygge økonomien og gjenoppta statens kontroll over de privateide selskapene.

Les også

Oligarker slår tilbake mot sanksjoner: – Vi er sjokkert

– For de som ble satt i viktige posisjoner under Putin, vil det være en personlig tragedie, sier Godzimirski.

– De vil bli utsatt for et veldig stort press dersom det skulle komme andre krefter, og derfor trenger de Putin.

Derfor trenger Putin oligarkene

Så hvordan kan EUs sanksjoner mot oligarkene påvirke Putin?

– Det vil sende et signal om at Vesten er samlet og vil gjøre noe som går utover oligarkenes personlige økonomi fordi de samarbeider med Putin-regimet, sier Godzimirski.

– Man håper på å påvirke dem ved å ta en del av deres økonomiske fordeler, og bruke dette til å få dem til å påvirke Putin, slik at han endrer den politikken som fikk Vesten til å reagere.

Nupi-forskeren påpeker også et annet mål fra EUs side:

– Det Putin frykter mest er folkeopprør i Russland. Gjennom sanksjonene har man et ønske om å påvirke det russiske samfunnet til å bli mindre fornøyd med den økonomiske situasjonen, noe som kan føre til et slikt opprør, forteller han.

Les også

Oligarkene styrer yachtene mot Maldivene: – De vil klare seg uansett

– Hvis oligarker som sitter med den økonomiske makten, begynner å støtte et opprør og får folk ut i gatene, så kan det faktisk bety begynnelsen på slutten for Putin.

Holm-Hansen mener vi ser tegn på at sanksjonene rammer ved at enkelte av oligarkene har uttalt at man trenger fred.

– Da er det til dels at de ser at luksusyachten eller eiendommene i London blir beslaglagt. Men det kan også være det er en viss ansvarsfølelse der. Å føre en dyr krig er skadelig for økonomien, det utestenger dem fra å operere på verdensmarkedet og få tilgang til teknologi som er globalisert, sier han.

– Folkene rundt Putin har ikke noen felles ideologi. Det eneste de ønsker er å være en del av styringseliten. De er nok en akilleshæl for Putin. Om enheten rundt ham begynner å sprekke, så er det nok de som sprekker ut. Det er ikke bare luksusyachten de er bekymret for, det er også bedriftene deres.

Les også

USA fryser midlene til russiske oligarker

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Oligark
 2. EU
 3. Russland

Flere artikler

 1. Oligarkene styrer yachtene mot Maldivene: – De vil klare seg uansett

 2. USA fryser midlene til russiske oligarker

 3. Slik kan krigen ramme Russlands rikeste: – Tror de skjelver i buksene

 4. Vestre må svare om kraftig økning i Russland-kjøp

 5. Tror russisk invasjon kan føre til gasskrise i Europa