SSB: Varsler økt aktivitet i industrien

For syvende kvartal på rad meldes det om vekst i prisnivået både på hjemme- og eksportmarkedet.

OPPGANG: Norske industriledere venter fortsatt vekst.
  • David Bach
Publisert:

Norske industriledere melder om økt produksjon og vekst i ordrebeholdningen for fjerde kvartal 2018, ifølge SSBs konjunkturbarometer.

Den generelle oppfatningen av utsiktene for det inneværende kvartalet er positiv for de fleste, skriver SSB. En videre vekst i aktivitetsnivå og sysselsetting ventes.

Det er særlig produsenter av investeringsvarer som melder om vekst, ifølge SSB.

Flere oppdrag og store prosjekter hos leverandører til olje- og gassnæringene er hovedårsaken til oppgangen i sysselsettingen for produsenter av investeringsvarer.

Les også

Sparebank1 Nord-Norge spår lavere vekst. Landsdelen mangler arbeidskraft

Dette er syvende kvartal på rad at det meldes om vekst i prisnivået både på hjemme- og eksportmarkedet. Likevel får SSB nå høre om redusert veksttakt for eksportprisene, mens produsenter av investeringsvarer melder om tiltakende prisvekst hjemme.

Andelen av industrilederne som ser optimistisk på det kommende kvartalet er også større enn i forrige undersøkelse, og utsiktene er på det høyeste nivået siden fjerde kvartal 2010.

Den sammensatte konjukturindikatoren for industriens fjerde kvartal i 2018 var på 9,0. På samme tid i fjor var den 6,4.

Det er tilnærmet uendret i forhold til forrige kvartal, og samtidig det sjette kvartalet på rad hvor indikatoren ligger over det historiske gjennomsnittet på 3,2.

Indikatoren er et gjennomsnitt av svarene for forventet produksjon, ordrebeholdning og ferdigvarelager.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Statistisk sentralbyrå

Flere artikler

  1. SSB: Fortsatt vekst i norsk industriproduksjon

  2. SSBs konjunkturbarometer viser forsiktig optimisme i industrien

  3. Industriveksten begrenses av ressursknapphet og prisvekst

  4. Betalt innhold

    Økt produksjon og vekst i sysselsetting i norsk industri

  5. Venter tøff høst for norsk industri