Røkke gjør comeback i amerikansk fiskeindustri: Far og sønn satser på American Seafoods

Kjell Inge Røkke ble rik på trålfiske i USA. Nå satser han og sønnen en halv milliard kroner på selskapet som la grunnlaget for Røkkes formue.

TILBAKE I NORGE: Påtroppende Akastor-sjef Kristian Røkke har flyttet hjem til Norge etter at han takket av som sjef for Aker Philadelphia Shipyard i 2014. Her er han avbildet under BIs Årskonferanse i mars.
Publisert: Publisert:

Kjell Inge Røkke går sammen med sin sønn Kristian Monsen Røkke tilbake til sine forretningsmessige røtter.

Nå har nemlig hans investeringsselskap The Resource Group (TRG) investert i en bransje som han kjenner godt og som dannet grunnlaget for hans rikdom og forretningsimperium.

«I løpet av våren 2015 har TRG investert i låneinstrumenter utstedt av en amerikansk fiskerivirksomhet. Investeringen på om lag 60 millioner dollar så langt er dels gjort gjennom direkte investering, og dels ved å gi lån til et selskap eiet av Kristian Monsen Røkke,» heter det i årsberetningen til TRG som nå foreligger i regnskapsregisteret i Brønnøysund.

Med dagens dollarkurs innebærer det en investering på nærmere 500 millioner kroner.

Hjelper å være amerikaner

Det har lenge vært spekulert i om Kjell Inge Røkke skulle returnere til den amerikanske fiskeriindustrien, og da særlig American Seafoods, som han selv grunnla i 1988.

Kommunikasjonsdirektør Atle Kigen i Aker bekrefter overfor E24 at det er American Seafoods som det refereres til i regnskapet.

– American Seafoods er et selskap som TRG og Aker kjenner godt, og det er et selskap TRG og Aker har fulgt tett fra sidelinjen de siste årene, sier Kigen til E24.

American Seafoods er et av USAs største fiskerikonsern og er basert i Seattle. Selskapet opererer i farvannene utenfor Alaska og den nordvestlige delen av USA. American Seafoods har for tiden seks trålere i flåten og leverer varer til hele verden. Ifølge selskapet selv ansetter de mer enn 1.000 mennesker til havs og på land.

– TRG og Riverrun Capital Management (Kristian Røkkes investeringsselskap, journ.anm.) har til sammen investert rundt 60 millioner dollar i låneinstrumenter utstedt av American Seafoods, sier Kigen videre og understreker:

– Aker har ingen investeringer eller interesser knyttet til American Seafoods.

Ettersom det er Kristian Røkke og faren som nå går inn via sine selskaper, og ikke Aker, styrer man også skuten godt innenfor det amerikanske regelverket.

Etter at Røkke startet American Seafoods solgte nemlig Røkke og Aker-systemet seg ut av selskapet i 1999. Det skjedde etter en omlegging av kvotesystemet for trålfisket i Alaska som også medførte krav om amerikansk eierkontroll over fiskebåter og rederier.

USA har lignende regelverk både innenfor flyindustrien (der utlendinger ikke kan ha kontrollen eller eie mer enn en viss andel av et flyselskap) og innen shipping- og verftsindustrien (som krever at båter og rederier som driver innenrikstransport er eid, kontrollert og bemannet av amerikanere).

Ettersom Kristian Røkke er amerikansk statsborger, kan han eie så mye han vil i alle amerikanske selskap.

Redningsoperasjon

American Seafoods har i lang tid slitt med en svært høy gjeld, og det har foregått et intenst arbeid for å refinansiere selskapet, og familien Røkke har altså kommet tilbake til selskapet i denne prosessen.

Gjelden til American Seafoods skal være på over 900 millioner dollar, ifølge Seattle Times. Avisen refererte i juni en analyse av ratingbyrået S & P som skrev at selskapet hadde kommet frem til en avtale der en investor rekapitaliserte selskapet ved å kjøpe gjeld «til en betydelig rabatt».

Om det kun er Kristian og Kjell Inge Røkke som har gått inn for å refinansiere selskapet, eller om det er andre parter involvert, er ikke kjent.

Etter det E24 forstår ser Kristian og Kjell Inge Røkke på American Seafoods som en ren finansiell investering, og ikke noe de to skal involvere seg direkte i. Kristian Røkke har uansett mer enn nok å drive med ettersom han snart tar over som konsernsjef i Akastor.

Investeringen i American Seafoods innebærer dermed ikke Kristian Røkke skal ta på seg noen rolle i det amerikanske fiskeselskapet, etter det E24 erfarer.

Investeringen som Kristian Røkke og TRG nå har gjort er gjort ved at man har kjøpt eksisterende gjeld i American Seafoods, og at selskapet dermed ikke har utstedt ny gjeld. Lånene skal ikke være konvertible til aksjer i selskapet.

Grunnlaget for Røkkes eventyr

Røkke ble rik på trålfiske i Alaska hvor han startet sin forretningskarriere ved å kjøpe en 69 fots tråler i 1982. Han startet opp American Seafoods i 1988. Rederiet ble med årene den største aktøren i pollock-fisket i Beringhavet utenfor kysten av Alaska.

Røkke brukte inntjening fra fiskerivirksomheten til eiendomsinvesteringer i USA og til å kjøpe seg inn i norsk skipsverftsindustri.

Han samlet virksomhetene sine i Resource Group International (RGI) som i 1996 tok kontrollen og fusjonerte med Aker til å bli Aker RGI. Med Aker som base har Røkke siden tatt kontrollen over Kværner.

Kjell Inge Røkkes gamle partner Bernt Bodal forble sentral på eiersiden og i administrasjonen i American Seafoods etter at Røkke solgte seg ut på slutten av 90-tallet. Han leder fortsatt selskapet den dag i dag.

Les også

- En kilde til frustrasjon

Les også

Dette skal Røkke Jr. ta over

Les også

Sylvia Brustad:  – Når vi kan skvære opp og jobbe sammen, sier det mye om Kjell Inge Røkke.

Publisert: