Norges Bank holder renten uendret

Norges Bank har besluttet å holde styringsrenten uendret, men sier den skal ned hvis utviklingen blir slik hovedstyret spår.

UENDRET RENTE: Norges Bank holder styringsrenten uendret på 0,75 prosent, forteller sentralbanksjef Øystein Olsen torsdag morgen.
  • Jan Lilleby
  • John Thomas Aarø
  • Tone Iren Sørheim
Publisert:

– Bakteppet for rentebeslutningen er en mer moderat vekst i verdensøkonomien, og at veksten vil ta seg opp hos våre handelspartnere, sier sentralbanksjef Øystein Olsen til fremmøtte journalister i Norges Banks lokaler.

Olsen og hans medarbeidere har i dag besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,75 prosent. Styringsrenten har aldri vært lavere enn den er nå.

– Etter en samlet vurdering av utsiktene og risikobildet valgte hovedstyret å holde styringsrenten uendret på dette møtet. Blir utviklingen om lag slik vi nå ser for oss, kan styringsrenten bli satt ned i løpet av første halvår 2016, sier han.

Les også

Kronen styrkes kraftig

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets mener at det var ikke uventet at Norges Bank holdt renten uendret.

– Litt mer overraskende er det at Norges Bank ikke tydeligere signaliserer rentekutt i mars, men de har indikert at renten skal ned 0,25 prosentpoeng i første halvår, sier Aamdal til E24.

Det var på forhånd stor usikkerhet om Øystein Olsen skulle heve renten eller ikke før jul. Ni av seksten analysemiljøer trodde på forhånd at renten skulle kuttes fra 0,75 til 0,50 prosent, ifølge DNB Markets.

Se uttalelsene fra Norges Bank i reprise her:

Ser høyere arbeidsledighet

Norsk oljenæring er inne i en kraftig brems, og usikkerheten er stor rundt hvor hardt oljebremsen vil ramme en oljesmurt norsk økonomi.

– Den siste tiden har oljeprisen har falt under 40 dollar fatet. Det er lavere enn vi la til grunn i forrige rapport, sier sentralbanksjefen.

«Virkningene på norsk økonomi av fallet i oljeprisen og nedgangen i oljeinvesteringene kommer gradvis til syne. Husholdningenes konsum og private investeringer ventes å bli lavere fremover enn tidligere lagt til grunn», kan man lese i pressemeldingen.

SER RENTEKUTT: Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets forteller at Norges Bank er blitt mer pessimistisk til norsk økonomi. Han forteller til E24 at sentralbanken i rentebanen tegner en nesten 100 prosent sannsynlighet for et rentekutt før sommeren neste år.

På den andre siden fremhever Norges Bank at en ekspansiv finanspolitikk vil bidra til å holde etterspørselen etter varer og tjenester oppe.

Samlet sett ser Norges Bank et lavere tempo i norsk økonomi, og mener enda flere vil måtte forlate jobbene sine enn hva som er anslått tidligere.

– Veksten vil fremover bli svakere enn hva vi tidligere har trodd, og arbeidsledigheten vil stige noe mer enn ventet, sier Olsen videre.

Sentralbanksjefen avviser imidlertid at det er noen krise i norsk økonomi, til tross for svakere vekstanslag.

– Norges Bank anslår at veksten vil ta seg opp igjen i 2017/2018. Vi tegner ikke et dystert bilde av økonomien, sier Øystein Olsen.

Les også

Renterådet om oljebremsen: – Det blir verre

– Vi er i ukjent terreng

Norges Bank mener en lavere styringsrente kan øke risikoen for at veksten i eiendomspriser og gjeld tiltar og at usikkerhet om virkningene av pengepolitikken taler for å gå varsomt fram i rentesettingen.

– Vi er i ukjent terreng, og vi er allerede nede på et historisk lavt rentenivå.

Olsen mener pengepolitikken er ekspansiv og understøtter omstillingen i norsk økonomi. Sentralbanksjefen vil ikke tallfeste sannsynligheten for rentekutt i mars, men det er en sannsynlighetsovervekt for at renten kuttes dersom situasjonen er som nå.

Men Norges Bank var sannsynlig ikke langt unna å kutte styringsrenten til historisk lavt nivå allerede nå.

– Krevende avveininger i flere runder, svarer Olsen på spørsmålet om hovedstyret vurderte å kutte styringsrenten i denne gangen.

(Saken fortsetter under bildet.)

BOLIGPRISER: Enda et nytt rentekutt fra Norges Bank kunne satt økt fart i boligmarkedet. Mye ligger til rette for at styrings renten skal videre ned, og at boligprisfesten med rekordlave lånerenter kan fortsette.

Sjefanalytiker Eric Bruce i Nordea Markets opplyser at sentralbanken i rentebanen tegner en nesten 100 prosent sannsynlighet for et rentekutt før sommeren neste år.

– Norges Bank er blitt mer pessimistisk til norsk økonomi, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets til E24.

Norges Bank ser en 40 prosent sannsynlighet for nok et rentekutt etter sommeren, ifølge Bruce. Dersom sentralbanken kutter to ganger til, vil det bringe den norske styringsrenten helt ned til 0,25 prosent.

Les også

– Vi er blitt vesentlig fattigere enn vi var

Les også

– Norges Bank har vært ekstraordinært uforutsigbar

Les også

Dette betyr amerikansk renteøkning for Norge

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Rentemøte Norges Bank

Flere artikler

  1. – Det Norges Bank absolutt ikke skulle gjøre

  2. Norges Bank kutter renten

  3. Endrer ikke renten: Avlyser flere rentekutt

  4. Lar renten ligge i fred

  5. Kronen styrkes kraftig