Boliden i Odda er et industriselskap som går mot strømmen på Vestlandet

Samtidig som oppbremsingen innen olje- og gass tvinger mange til å nedbemanne, er det noen på fastlandet som gjør det veldig bra.

VOKSER: Hjørnesteinsbedriften Boliden Odda har 300 ansatte, og skal nå ansette 15 til 20 til.
 • Johan Nordstrøm
Publisert: Publisert:

Olje- og gassnæringen er på vei ned og Norsk Industri spår en sterkt redusert sysselsetting i industrien i år. Men noen lyspunkter er det jo.

Et av dem er Boliden i Odda, som faktisk øker produksjonskapasiteten av sink fra dagens 160.000 tonn til 200.000 tonn.

350 millioner kroner i nye investeringer i sinkverket er på vei, og nå skal de også ansette 15 til 20 nye prosess- og vedlikeholdsoperatører.

– Problemet vårt er å få folk å flytte til Odda, sier administrerende direktør, Dag Berg, i Boliden Odda til E24.

ANSETTER NYE MEDARBEIDERE: Administrerende direktør i Boliden Odda.

– Vi har hatt problemer med rekruttering av sivilingeniører og fagoperatører. Odda er et lite sted og ofte er det snakk om at to i en husholdning må finne seg jobb, sier Berg.

Men nå som mange mister jobben innen olje- og gassnæringen, øyner han håp for at rekrutteringen vil bli enklere.

– Vi kan kjapt ansette folk med arbeidserfaring fra olje- og gassnæringen. Vi trenger sivilingeniører med kompetanse innen automasjon og elektro og fagarbeidere med erfaring fra prosessindustri. De nye medarbeiderne skal begynne i juni, sier Berg.

Fire prosent vil miste jobben

Administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, la torsdag frem arbeidsgiverorganisasjonens konjunkturrapport.

De forventer nullvekst i norsk industri samlet i år, og en negativ vekst innen olje- og gass på seks prosent. Samtidig spår Norsk Industri at sysselsettingen reduseres med seks prosent innen petroleumsnæringen i år. Totalt ventes sysselsettingen i norsk industri å falle med fire prosent.

Fredag formiddag kom nye NAV-tall som viser at arbeidsledigheten i Norge fortsetter å øke. Oljefylket Rogaland leder an.

Ved utgangen av januar er 93.300 registrert som helt arbeidsledige hos NAV. Det er en økning på over 10.000 siden samme måned i fjor. Registrert ledighet økte med 800 i januar.

– Ingen bransjer gjør det særlig godt nå. Men det er noen selskaper som gjør det meget bra innen fastlandsindustrien. For eksempel innen prosessindustrien. Jotun gjør det meget godt. Et annet eksempel finner vi innen spesialmetaller der Boliden på Odda har levert meget gode resultater, sier Lier-Hansen til E24.

Les også

Bedriftsledere på Vestlandet: Fiskeri og havbruk er den største næringen om 30 år

God inntjening

Sjefen på Boliden Odda forteller at selskapet eksporterer 95 prosent av produksjonen til utlandet, hovedsakelig til Europa.

ROBOT: Automatisering ved hjelp av roboter har økt produksjonseffektiviteten ved sinkverket på Odda.

– Vi selger all sink i dollar, og har en rimelig god inntjening til tross for at prisen på sink har falt, sier Berg.

Indirekte har oljeprisfallet bidratt positivt til inntjeningen.

– Det skyldes at fallet i oljeprisen er sterkt korrelert med svekkelsen av norskekronen. Og vi er blitt mer konkurransekraftige i takt med at kronen har svekket seg, sier Berg.

I perioden 2011 til 2013 ble det gjennomført kostnadsreduksjoner på 110 millioner kroner, og selskapet gjennomførte nedbemanninger.

– Når vi får gjennomført det pågående ekspansjonsprosjektet, vil vi bli en av verdens mest produktive sinkverk, sier Berg.

Les også

E24-kartlegging: Gjeldsbomben i oljebransjen

Her er det også vekst

Også i malingskonsernet Jotun er det vekst.

– Vi vokser i alle regioner og i alle segmenter, sier konsernsjef i Jotun, Morten Fon, til E24.

Bakteppet er at oljeprisfallet har indirekte bidratt til lavere priser på råvarer som brukes i produktene Jotun-konsernet fremstiller. Samtidig har valutamarkedet med en svekket norsk krone har bidratt positivt totalt sett for konsernet.

– Det resultat som vi snart vil legge frem, vil vi kunne rapportere fordi vi gjør det bra ute i verden, sier Fon.

LEDER KONSERN I VEKST: Konsernsjef i Jotun, Morten Fon.

90 prosent av omsetningen i Jotun-konsernet kommer fra utlandet. Men det er i Norge som all produktutvikling blir gjort, og som er grunnlaget for produksjon og salg i utlandet.

– Virksomheten i Norge går bra, men det er ikke noen hurrastemning. Det er i land i utvikling som vi har god vekst, sier Fon.

Jotuns produkter er tilgjengelig i over 100 land. De viktigste regionene er Skandinavia, Midtøsten og Asia.

– I Norge, og Skandinavia har Jotun en tyngde, og i Egypt og på den arabiske halvøy har Jotun sterke posisjoner. I Asia har Jotun gode markedsposisjoner, sier Fon.

– Planlegger Jotun å gå inn i Iran igjen?

– Jotun ser på Iran som et interessant marked. Vår plan fremover er å aktivisere vårt sovende selskap i Iran og starte opp forretninger der, sier Fon.

Han legger til:

– Det betyr at vi i første omgang oppdaterer våre planer og bygger vårt business case i henhold til Jotuns strategier. Når vi vil komme i gang er foreløpig for tidlig å si noe om.

Les også

Oljebremsen rammer også utenfor næringen: Så mange kan miste jobben «utenfor oljen»

MALT MED JOTUN: Dette skipet er malt med bunnstoff fra Jotun.

Over 20 prosent av verdensmarkedet

Innen skipsmaling har Jotun over 20 prosent av verdensmarkedet.

– Det svinger mye i markedet for nybygging av skip mens det er stabilt i markedet for vedlikehold av skip, sier Fon.

Jotun har fire hovedsegmenter, og inntektsfordelingen er slik:

 • Husmaling: 36 prosent
 • Skipsmaling: 30 prosent
 • Rustbeskyttende maling: 24 prosent
 • Pulvermaling: 10 prosent

Når det gjelder husmaling og dekorativ maling opplever selskapet en stabil underliggende vekst i land i utvikling.

I segmentet rustbeskyttende maling forventer Jotun vekst i områder der man bygger ny infrastruktur som for eksempel flyplasser, veier og broer.

Jotun er sterk innen pulvermaling i Asia og Midtøsten. Pulvermaling påføres mange produkter som fremstilles industrielt, for eksempel metallmøbler, kjøleskap og lysarmatur.

Men likevel mangler det ikke utfordringer for malingskonsernet fremover. Dette er de tre viktigste ifølge konsernsjefen i Jotun:

 • Jotun vil merke av nedgangen i olje- og gassnæringen mer i tiden fremover. Jotun en av verdens største leverandører av maling til olje- og gassindustrien.
 • Valutamarkedet er positivt for Jotun akkurat nå, men dette vil svinge.
 • Råvareprisene er på vei oppover, noe som vil bety økende kostnader for Jotun.

– Det viktigste for oss er å være posisjonert i markeder som er i vekst, sier Fon.

Les også

Offshorerederier i gjeldstoppen: – Markedet er vanskelig

Offshore har nesten falt bort

Et selskap som har merket av nedgangen i olje- og gassnæringen er Brunvoll i Molde.

Selskapet er en stor leverandør til maritim flåte. Tidligere var offshore det største segmentet for selskapet, men nå har offshore nesten falt bort helt.

– Vi har satset på andre segmenter for å kompensere for bortfallet, sier administrerende direktør i Brunvoll, Odd Tore Finnøy, til E24.

Finnøy forteller at Brunvoll har satset på å levere skipsutstyr til cruiseskip, forskningsfartøy, fiskefartøy og havbruk.

I viss grad har man også produsert utstyr til handelsflåten og da særlig til containerskip.

– I noen av disse segmentene har vi en positiv effekt av fallet i oljeprisen, sier Finnøy.

Han regner med flat utvikling i 2016, og nylig meldte Brunvoll om nedbemanning av 6 prosent av de 330 ansatte.

– I og med at offshore nesten faller bort helt, må vi forberede oss. 2016 og 2017 vil bli noe svakere enn de siste årene, sier Finnøy.

Les også

– Det er et skjevt sjokk

Les også

Dette asylsenteret ga ras i lokal arbeidsledighet

Les også

– Det var utenkelig at de skulle miste jobben

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Jotun
 2. Oljebransjen

Flere artikler

 1. Jotun inngår storavtale med verdens største skipsbygger

 2. Betalt innhold

  Nedgang etter rekordåret for Jotun

 3. Betalt innhold

  Nedgang etter rekordåret for Jotun

 4. Betalt innhold

  Jotuns resultat preges av nedgang i skipsbygging

 5. Solid salgsvekst for Orkla