Bane Nor må kutte 500 mill. ­– åpner for nedbemanning

Bane Nor-sjefen tror ikke det statlige jernbaneforetaket vil klare å komme i balanse i 2017. Det kan føre til at ansatte må gå.

MÅ BREMSE KOSTNADS-TOGET: Direktør Gorm Frimannslund i Bane Nor må kutte kostnadene med 500 millioner. Sjefen utelukker ikke at det kan bli nødvendig å kutte i antall ansatte.
  • Geir Molnes
  • Marius Lorentzen
  • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Det kommer frem i en intern video for selskapets ansatte. E24 har fått tilgang til videoen, der direktør Gorm Frimannslund intervjues om situasjonen av direktør for samfunnskontakt Jonette Øyen.

Frimannslund bekrefter situasjonen overfor E24:

– I første utkast av budsjettet for 2017 mangler vi 500 millioner. Vi skal gå gjennom budsjettet med styret på tirsdag. Derfor har vi ikke gjort noe mer ut av det, annet enn at vi har varslet internt om at vi jobber med dette. Vi har informert tillitsvalgte, og laget videobloggen du nevner, sier Frimannslund til E24.

Direktøren viser til at selskapet har laget et effektiviseringsprogram som skal bøte på situasjonen.

– Bane Nor har en omsetning på 11 milliarder, så tallet på 500 millioner må ses i den sammenhengen, sier han.

Statsselskapet skal sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling i Norge. Selskapet har blant annet ansvar for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet.

Kan føre til nedbemanning

Bane Nor-sjefen utelukker ikke at ansatte kan måtte gå som følge av kuttplanene.

– Vi kan ikke utelukke at det vil få konsekvenser for bemanningen. Men vi har ikke gjort noen formelle vedtak på dette.

– Har dere gjort dere noen tanker om størrelsen på en eventuell nedbemanning?

– Nei. Vi utelukker ikke at vi kan komme i den situasjonen, men vi er ikke der nå.

Les også

Bane NOR-sjef vil bygge billigere

– Klarer dere å komme i balanse i 2017?

– Det skal veldig mye til for at vi går i balanse i 2017. Men vi kommer til å gå i balanse innen rimelig tid. Vi har ikke noen stor egenkapital, så vi må komme i balanse så fort som mulig, sier direktøren.

Han understreker at programmet ikke skal få konsekvenser for hverken sikkerhet, oppetid eller punktlighet.

Bane Nor har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Usikre ansatte

– Hva slags reaksjoner har dere fått fra de ansatte?

– Så langt registrerer vi veldig ulike reaksjoner. Det er noen som ikke har reagert i det hele tatt, mens andre er veldig usikre. Vi er forberedt på å håndtere den usikkerheten situasjonen skaper.

– Har kostnadene vært ute av kontroll?

– Jeg vil ikke si det. Men når man har litt merforbruk som statlig etat, så får ikke det samme bunnlinjeeffekt som det som vises på resultatet i et statlig foretak. Det har vært en stor vekst i bevilgningene til jernbanesektoren over tid. Når det nå flater litt ut, er det ikke unaturlig at man må sette på bremsen, sier sjefen.

Les også

Bane Nor skal gjøre signalfeil til historie

– I videoen bruker du ordet «krise», før du henter deg litt inn. Hvor alvorlig er dette?

– Det viktige er at organisasjonen forstår at dette er en større omstilling. Vi er ikke i ferd med å gå over ende eller konkurs. Vi kommer til å greie dette, men det får noen konsekvenser.

Straffes for Jernbaneverkets overforbruk

Direktøren forteller at Bane Nor begynte å jobbe med effektiviseringsprogrammet i fjor, da det statlige selskapet fortsatt var et forvaltningsorgan med navnet Jernbaneverket.

– Nå ser vi betydelig behov for å forsterke det kostnadsprogrammet. Vi skal både gjøre langsiktige og kortsiktige tiltak. Men vi kan ikke gå inn på detaljer på nåværende tidspunkt, sier Frimannslund.

Les også

NSB permitterer 60 konduktører

Det er en sammensatt situasjon som nå fører til at Bane Nor må kutte i kostnader. Det var allerede et behov for besparelser i Jernbaneverket i 2016.

Overforbruket til det tidligere forvaltningsorganet i fjor, fører til at Bane Nor straffes med mindre penger i 2017.

– Vi må også kostnadsføre 160 millioner kroner for fremtidige pensjonsutgifter. Dette er ikke kontanter som vi skal betale, men det vises på resultatet, sier direktøren.

– Nødvendig omstilling

Direktøren mener det er naturlig å gjøre noen justeringer når en virksomhet skilles ut fra staten, «selv om det kan være tøft».

– Jeg tror ikke det nødvendigvis er negativt for norsk jernbane, sier Bane Nor-sjefen.

– Skyldes situasjonen manglende overføringer fra direktoratet, eller manglende kostnadskontroll fra deres side?

– Ingen av delene. Det skyldes at det er en nødvendig omstilling som var påbegynt i Jernbaneverket. Men nå må vi gjøre mye større tiltak. Nå har vi et kundeforhold til staten, og de økonomiske effektene slår direkte inn. Det er en av fordelene ved å skille oss ut som statlig foretak.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Bane NOR
  2. Nedbemanning

Flere artikler

  1. Bane NOR-sjef vil bygge billigere

  2. Statens nye jernbaneselskap lover å gjøre signalfeil til historie

  3. Stordalen: – Kommer ikke unna oppsigelser

  4. Ny nedbemanning i Kongsberg Maritime

  5. Scandic Norge: Nedbemanner med 1000 årsverk