Talleraas dømt for bedrageri

Men tidligere stortingsrepresentant Anders Talleraas får kun betinget fengselsstraff.

TAPTE I BORGARTING: Anders Talleraas vant ikke frem med sin anke. Men straffen ble endret fra ubetinget til betinget.
Publisert:

Borgarting lagmannsrett har i dag stadfestet dommen mot tidligere stortingsrepresentant Anders Talleraas i saken knyttet til stortingsrepresentantenes pensjonsordning.

Det fremkommer av en pressemelding fra Økokrim.

Det innebærer at han er dømt for grovt uaktsomt bedrageri fordi han uberettiget har mottatt vel 2,6 millioner kroner i alderspensjon fra Stortinget.

Mildere straff

Men lagmannsretten mener Talleraas skal straffes noe mildere enn tingretten.

Tingretten dømte den tidligere stortingsrepresentanten til seks måneders ubetinget fengsel. Lagmannsretten har gjort straffen betinget. Det betyr at han slipper å sone straffen om han unngår å gjøre andre straffbare handlinger.

Lagmannsretten mener den lange tiden saken har tatt og Talleraas alder tilsier at straffen bør gjøres betinget. Den domfelte er født i 1946

Talleraas ble sammen med Magnus Stangeland tiltalt i mai 2010 etter å ha mottatt alderspensjon fra Stortinget til tross for at de begge hadde for høy arbeidsinntekt til å ha krav på slik pensjon.

- Jeg er forferdelig skuffet over dommen, sier Talleraas til E24 om dommen i Borgarting lagmannsrett.

Stangeland frifunnet

Begge ble dømt i Oslo tingrett, men Stangeland ble frifunnet i Høyesterett tidligere i år.

«I Talleraas' sak er lagmannsretten nå kommet til at sakene er forskjellige hva gjelder hvilke opplysninger de to ga til sekretæren for pensjonsordningen da de søkte om pensjon, og hvilke spørsmål de da stilte henne. Stangeland opplyste om sin konkrete inntektssituasjon og tok uttrykkelig opp betydningen av inntekter fra styreverv, mens Talleraas ikke gjorde noen av delene,» heter det i pressemeldingen fra Økokrim.

Påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om seks måneders fengsel, hvorav tre måneder betinget. Det er opp til riksadvokaten om Økokrim skal anke saken.

Talleraas på sin side har ikke bestemt seg om han vil anke.

- Jeg vil vurdere om vi i lys av dommen i Stangeland-saken skal anke saken til Høyesterett, sier han til E24.

Han sier han vil bruke en del tid på å vurdere om det har noen hensikt ta en runde i Høysterett.

Advokat Bjørn Stordrange, som er forsvarer for Talleraas, sier til E24 at han etter å ha lest dommen mener det er gode grunner for at saken bør gå til Høyesterett.

Les også

Talleraas' pensjonsanke endelig opp for rettenStangeland frikjennes av Høyesterett

Publisert: