- Tapt sak i USA styrker Terra-kommuners sak i Norge

Terra-kommunene får ikke behandlet søksmålet sitt mot finansgiganten Citigroup i amerikansk rett. Berørte ordførere ser likevel ikke helsvart på muligheten for å få tilbake penger de mener de ble lurt til å investere.

TAPTE PENGER: Ordfører i Haugesund, Petter Steen Jr. forklarer hvordan kommunen tapte penger i den såkalte Terra-skandalen. Arkivbilde

Haakon Nordvik
Publisert:

Ordfører Marta Finden Halset i Terra-kommunen Vik i Sogn og Fjordane sier til NTB at hun torsdag morgen ble orientert av kommunes advokater om utfallet av rettsprosessen i New York.

Og i domstolens begrunnelse for å ikke slippe gjennom søksmålet mot Citigroup, øyner hun håp:

– Rettens begrunnelse er utelukkende at meglerfirmaet Terra Securities fjernet opplysninger om risiko fra Citigroups salgsprospekt før det ble presentert for kommunene, sier hun.

– Terra ga feil opplysninger. Terra fjernet totalt tre sider med risikoforklaring. Disse sidene med risikoforklaring ble altså aldri presentert for kommunene, sier Vik- ordføreren til NTB.

Les også

Terra tapte ankesaken mot Citigroup

Oslo tingrett

Det var Dagens Næringsliv som torsdag brakte nyheten om den amerikanske ankedomstolens avgjørelse.

Avgjørelsen i New York innebærer at de norske Terra-kommunene ikke kan holde Citigroup ansvarlig for feil og mangler som hefter ved Citigroups produkt.

Dette erkjenner Halset. Men kjennelsen i New York viser samtidig at Terra ene og alene er gjort ansvarlig her, mener hun.

– Dermed står Terra-kommunene sterkt i rettssaken som nå pågår i Oslo tingrett om erstatningskravet mot Terras forsikringsselskap, ACE. Erstatningssaken i Oslo tingrett er styrket av avgjørelsen i New York, sier Halset.

Også Narvik-ordfører Tore Nysæter sier til NTB at den amerikanske ankedomstolens avgjørelse i praksis styrker Terra-kommunenes sak mot ACE

– Har forsikringsansvar

Terra-kommunene har reist sak mot forsikringsselskapet ACE European Group Limited i Oslo tingrett fordi de mener selskapet har et forsikringsansvar for tapene i Terra-skandalen.

Terra Securities bedrev uaktsom finansiell rådgivning i årene fram mot finanskrisen, mener kommunene.

Erstatningssummen det kjempes om i Oslo tingrett, er 100 millioner kroner.

Komplisert

Det var ikke bare Terra-kommunene, men også konkursboet etter Terra Securities, som for tre og et halvt år siden besluttet å gå til søksmål mot Citigroup, en av verdens mektigste banker.

Terra Securities ble begjært konkurs 28. november 2007. De åtte Terra-kommunene fremmet krav om nær 1,5 milliarder kroner av boet, men har så langt ikke fått noen ting.

Da beslutningen om søksmål var tatt, innkalte Advokat Jon Skjørshammer, bobestyrer for konkursboet etter Terra Securities, til pressekonferanse.

Der fortalte han at amerikanske elitejurister skulle ta seg av milliardsøksmålet som Terra-kommunene og konkursboet etter Terra Securities ville reise mot den amerikanske finansgiganten.

Omfattende søksmål

Stevningen retter seg både mot Citigroup Inc og to datterselskaper. Og grunnlaget for søksmålet var at Citigroup, ifølge bostyret, hadde gjort seg skyld i grove feil i presentasjonen av produktene som ble solgt via Terra Securities.

Tapet kommunene ble påført som følge av investeringene i de aktuelle produktene, var 541 millioner kroner, ifølge bostyret.

Nå har ankedomstolen i New York slått fast at Terra-kommunene ikke har noe å hente hos Citigroup fordi Terra fjernet tre sider av prospektet.

Saken har gått gjennom det amerikanske rettssystemet i fem år, og hadde ved årsskiftet kostet bostyret over 90 millioner kroner, ifølge Dagens Næringsliv.