ESA åpner konkurransesak mot norske banker

EFTAs overvåkingsorgan mistenker brudd på EØS-avtalens konkurranseregler og åpner en formell sak mot DNB, Nordea, Finans Norge og BankID.

ETTERFORSKES: DNB og andre store aktører i norsk banknæring har havnet under lupen hos ESA, grunnet kartellvirksomhet-beskyldninger. Her fra DNBs hovedkontor i Bjørvika i Oslo sentrum.
Publisert:

I tillegg skal ESA granske Bits, som eies av Finans Norge.

ESA skal etterforske om disse medlemmene av banknæringen har drevet ulovlig kartellvirksomhet ved å samarbeide for å stenge nye elektroniske betalingstjenester ute fra det norske markedet.

– Avgjørelsen om å åpne en formell sak betyr ikke at ESA allerede har konkludert eller foregriper hva utfallet av granskingen blir. Det betyr kun at ESA skal foreta en grundig undersøkelse, sier Frank J. Büchel som er ESAs kollegiemedlem med ansvar for konkurransesaker.

Svensker klaget

Granskningen følger en klage i 2015 fra det svenske selskapet Trustly, som tilbyr elektroniske betalingstjenester, sier ESA.

Selskapet hevdet at norsk banknæring hindret selskapet i å etablere sin betalingsløsning, kalt PIS, i Norge.

PIS er en elektronisk løsning som gir kunder mulighet til å betale for varer og tjenester på nett direkte fra sin bankkonto, det vil si uten bruk av betalingskort eller brukerkonto. Den gir også nettforhandlere beskjed når kunden har betalt, ifølge ESA.

Ifølge selskapet selv er betalingstjenesten tilgjengelig i alle de 28 EU-landene, og så langt støtter den betalinger fra mer enn 100 banker.

Stefan Backlund, markeds- og kommunikasjonssjef i Trustly, bekrefter overfor E24 at selskapet er orientert om at ESA åpner sak, og sier at selskapet vil komme med en uttalelse i løpet av kort tid.

Kan bryte EØS-regler

Ifølge overvåkningsorganet får ikke norske forbrukere tilgang til en ny tjeneste som er tilgjengelig i de fleste andre EØS-land, og det kan være i strid med EØS-avtalen.

– At nye aktører kommer inn og styrker konkurransen på dette området, er viktig for nettbutikker og gir et bedre tilbud til forbrukerne i Norge. Vi kommer til å prioritere denne saken, sier Büchel.

ESA sier at avgjørelsen om å granske saken er gjort etter at overvåkningsorganet har innhentet og gått gjennom informasjon fra aktører i norsk banknæring.

Ingen frist

ESA har ingen lovfestet tidsfrist for når granskningen skal være ferdig.

Skulle granskningen konkludere med at konkurransereglene er brutt, vil ESA sende en såkalt meddelelse om innsigelser til DNB, Nordea, Finans Norge, Bits AS og BankID med en gjennomgang av sine innvendinger, som aktørene så kan svare på.

I ytterste konsekvens, hvis reglene er brutt, kan ESA ilegge bøter på inntil 10 prosent av den globale omsetningen til selskapene som har brutt konkurransereglene.

DNB sperret Trustly

DNB sier i en pressemelding at de har blitt orientert om at de er en av flere norske aktører som omfattes av undersøkelsen. Banken understreker at ESA har gjort det klart at det å åpne undersøkelser ikke betyr at konkurransereglene er brutt.

Ifølge DNB var Trustlys betalingsløsning ansett for å være i strid med BankID-regelverket og lovkrav, fordi Trustly kunne få kjennskap til norske kunders personlige innloggingsdetaljer. Derfor sperret DNB og flere andre banker tilgangen til løsningen av sikkerhetsmessige grunner.

– BankID er det viktigste sikkerhetselementet for norske bankkunder, uavhengig av hvilken bank kundene bruker. BankID brukes også til andre samfunnsviktige tjenester og for behandling av sensitiv informasjon. Vi ser frem til å belyse denne saken og våre vurderinger i dialog med ESA. Vi skal selvsagt bistå ESA med all dokumentasjon de trenger fra vår side, sier konserndirektør Thomas Midteide i DNBs pressemelding.

DNB sier også at de ønsker nye aktører velkommen i det norske markedet, så lenge det ikke går på bekostning av norske bankkunders sikkerhet.

Må oppgi passord

BankID er med sine 3,5 millioner brukere den dominerende løsningen for sikre betalingstjenester i Norge, og ble opprettet for å sikre tilliten til norsk bankbransje, skriver bransjeorganisasjonen Finans Norge i en pressemelding.

Tjenesten fra Trustly krever at kunder må oppgi sine passord og koder til selskapet, som deretter går inn på nettbanken og gjør utbetalinger fra kundens konto, skriver Finans Norge. Dermed vil Trustly kunne se hele kundeforholdet i nettbanken, hevder organisasjonen.

– I det øyeblikket kundene deler sine BankID-hemmeligheter med tredjepartsaktører, vil sikkerheten undergraves. Derfor har BankID Norge foreslått løsninger for å komme Trustly i møte, men som likevel ville ivaretatt det strenge sikkerhetsnivået i BankID, skriver Finans Norge.

Nordea sier at den er gjort kjent med at ESA åpner en tilsynssak knyttet til en klage ESA har mottatt om påståtte hindre for markedsadgang i Norge.

– Beslutningen om å åpne sak er en ren prosessuell beslutning og indikerer ingenting med hensyn til utfallet av saken, sier banken, som lover å samarbeide med ESA.

Publisert:

Her kan du lese mer om