Drammen tingrett ga havnearbeiderne fullt medhold

Norsk transportarbeiderforbund gikk seirende ut fra striden mot danske Holship i Drammen tingrett. De to partene hadde saksøkt hverandre over forholdene ved Drammen havn.

KAN BOIKOTTE: Norsk transportarbeiderforbund har fått fullt medhold i at de kan starte boikott for å kjempe frem en tariffavtale med Holship i Drammen havn.

  • Marius Lorentzen
Publisert:,

Striden mellom det danske spedisjonsselskapet Holship på den ene siden, og havnearbeiderne og Norsk transportarbeiderforbund på den andre, har de siste månedene utspilt seg i Drammen tingrett.

Holship har nektet å godta «havnemonopolet» til norske havnearbeidere, gjennom tariffavtalen Transportarbeiderforbundet og LO har inngått med NHO. Avtalen gir nemlig de registrerte havnearbeiderne fortrinnsrett på losse- og lastearbeid.

Fortrinnsretten har de fått gjennom en internasjonal ILO-konvensjon, men den sier at det er opp til hvert enkelt land å bestemme hvem som per definisjon skal være havnearbeider. I Norge har myndighetene latt dette være opp til partene.

Argumentene fra fagforeningene går blant annet på at man må hindre bruk av utenlandsk arbeidskraft som betales lavere lønn enn norske, og at havnearbeiderne må være tilgjengelige i lange perioder med uforutsigbare arbeidstider.

Fra NHO og Holships side mener man at norske havner er ineffektive og for lite fleksible.

Holship har vært i Drammen siden 2000, men ville heller bruke sine egne ansatte til lasting og lossing, på en egen tariff.

Det fant ikke Transportarbeiderforbundet seg i, og nå har de vunnet en foreløpig seier i Drammen tingrett.

Norsk transportarbeiderforbund hadde saksøkt Holship for å få avgjort om en varslet boikott var lovlig. Det skjedde etter at de i april i fjor krevde at Holship ble med i tariffavtalen i havnen, noe Holship nekter.

Transportarbeiderforbundet mener en boikott er et «arbeidsrettslig kampmiddel» som lovlig kan brukes når man kjemper for en tariffavtale. De viste blant annet til den såkalte Sola Havn-saken fra 1997, der Høyesterett ga arbeidstakersiden medhold.

Les også

NHO ber regjeringen vurdere om egen tariffavtale er lovlig

Holship hadde på sin side saksøkt havnearbeiderne i Drammen for å få erstatning for en blokade de mente var ulovlig. Holships stilte også prinsippielle spørsmål til retten rundt fortrinnsretten og bruken av den i Norge, blant annet opp mot konkurransereglene i EØS.

Sakene ble behandlet parallelt i Drammen tingrett.

- Ikke et monopol

Én av konklusjonene til retten er at havnetariffen i Norge ikke er et monopol, nettopp fordi det er en fortrinnsrett.

Holships advokat mente dommen fra Høyesterett fra 90-tallet nå er utdatert og at dagens situasjon krevde en ny vurdering, men det mener ikke retten.

- Retten kan imidlertid ikke utelukke at en ensidig fokusering av EØS-avtalens grunnprinsipper for fri konkurranse, tilsier at en faktisk monopolisering av arbeid som havnearbeidere vil komme i strid med EØS-avtalen. Men som det fremgår foran ser retten ikke på den fortrinnsretten som rammeavtalen etablerer, som et monopol, skriver dommeren, og legger til:

- Rettens konklusjon er etter dette at det ikke er i strid med vesentlige samfunnsinteresser å iverksette en boikott i den aktuelle saken.

I dommen mener også tingretten at man i saken ikke skal ta hensyn til de ulovlige blokadene som ble gjennomført den 5. og 8. april i fjor, fordi beslutningene om dette ikke ble tatt hos Norsk transportarbeiderforbund. De mener Drammen Bryggeriarbeiderforbund må vurderes som en egen juridisk enhet.

Anker

Holships advokat har allerede besluttet å anke dommen.

Partner Nicolay Skarning i advokatfirmaet Kvale & Co.

- Drammen tingrett bygger på den gamle rett og har ikke tatt hensyn til EØS-avtalen. Den skal derfor ankes, sier Holships advokat, Nicolay Skarning, som er partner i Kvale advokatfirma.

- Samtidig har ESA varslet gjennomgang av Rammeavtalen for havnene under mistanke om at den hindrer den frie etableringsrett som EØS-avtalen krever. Her må næringsminister Monica Mæland komme snarest på banen for å hjelpe ESA med å avklare situasjonen ved norske havner, fortsetter han.

Skarning mener den juridiske usikkerheten og «manglende effektiviteten» ved norske offentlige havner «skader norsk næringsliv».

Les også

Havnekonflikten trappes opp: Anklager NHO for streikebryteri

I tillegg til å dømme boikotten som Norsk transportarbeiderforbund har varslet, som lovlig, har Drammen tingrett idømt Holship saksomkostninger på drøye 500.000 kroner.

Vil varsle boikott

Norsk Transportarbeiderforbund sier de er veldig fornøyd med dommen i Drammen.

- Men egentlig er vi ikke overrasket, sier Lars M. Johnsen, 1. nestleder i forbundet, til E24.

Han legger til at de likevel var litt spente siden beslutningen fra tingretten tok såpass med tid.

Lars M. Johnsen, 1. nestleder, Norsk Transportarbeiderforbund

Johnsen er oppgitt over argumentasjonen til Holship og forsøket på å ta havnesystemet med fortrinnsrett til både norske og europeiske domstoler.

- Det at flertallet i norske havner velger å organisere seg har ikke noe å gjøre med monopol å gjøre, sier Johnsen.

- Det er mange andre yrker som har fortrinnsrett. I de fleste tilfeller jubler man jo over det. Leger har jo fortrinnsrett på å operere og elektrikere har det samme på sitt arbeid, sier nestlederen videre.

Johnsen kaller Holships anke «ren trenering» og «et misbruk av rettsinstituttet». Han mener også det brukes svært mye unødvendige penger på rettssakene.

- Vi har vunnet alle sakene siden 1997 på spørsmål om boikott. Vi kommer ikke til å avvente spørsmål i lagmannsretten, sier Johnsen.

Transportarbeiderforbundet kommer nå til å varsle på den lovpålagte måten at det blir en boikott av Holship i Drammen. Fordi en anke vil ta såpass lang tid å behandle, og fordi de mener de har rettshistorikken så sterkt på sin side, vil de gå for en boikott.

- Vi skal varsle på en ordentlig måte, slik som i Risavika Havn.

- Holship ville ikke få lostet og lastet hvis de ikke benytter seg av havnearbederne, sier Johnsen om den kommende boikotten.

Transportarbeiderforbundet vil nå vurdere andre muligheter juridisk, for eksempel tiltak i Danmark.

- Har dere hatt en intern oppvask om den ulovlige blokaden som Drammen bryggearbeiderforbund satte i gang i fjor?

- Vi har gjort et klart fra første stund at dette var ulovlig og spontant. Eventuelt dokumenterte tap må dekkes av bryggearbeiderforbundet i Drammen, sier Johnsen.

Les også:

Boikotten ved Risavika havn er i gang - Ringte politietForhandlingene om havnearbeiderne utsattStriden om havnearbeiderne til EuroparådetSaksøker havnearbeidere for monopolvirksomhet

Flere artikler

  1. Dansker tapte anke mot havnearbeiderne i Drammen

  2. Til våren står det store «havneslaget»

  3. Lagmansretten stanser havneboikott

  4. Annonsørinnhold

  5. Havnearbeidere drev ulovlig boikott i Drammen

  6. Havnearbeidere med blokade mot dansk skip