Thon: – Jeg har ingen backup-plan for Rygge

Innføringen av flyseteavgift på 80 kroner er vinn eller forsvinn for Moss lufthavn Rygge og samarbeidet med lavprisselskapet Ryanair, ifølge flyplassjefen.

FRYKTER NEDLEGGELSE: Olav Thon ser mørkt på fremtidsutsiktene til Rygge flyplass.
Publisert:

Hotellkongen Olav Thon er klar på at det ikke er et skremmeskudd at det blir kroken på døren for Rygge dersom regjeringen innfører den såkalte flyseteavgiften, skriver Finansavisen.

– Jeg har ingen backup-plan for Rygge. Vi har forsøkt å finne ut hvem som kan ta over for Ryanair, men det er ingen, sier han til avisen,

Han sier også at Ryanair-sjef Michael O`Leary har vært meget klar på at han ikke vil kreve inn avgiften.

Gjennom Thon Holding eier hotellkongen 40 prosent av aksjene i aksjeselskapet Rygge Sivile lufthavn. Ryanair kom til Rygge lufthavn i 2009.

Flyselskapet står for over 90 prosent av flytrafikken til Rygge, og hvis Ryanair dropper Rygge, mister flyplassen 140 millioner i inntekter, forteller flyplassdirektør Pål F. Tandberg til E24.

Rygge omsatte for 297,471 millioner i 2014.

– Vi konkurrerer med 70 europeiske flyplasser om Ryanair-flyene. Særavgift gjør at vi blir feid av banen konkurransemessig. Det er veldig synd. Vi har hatt fire år med overskudd, og sannsynligvis var 2015 vårt beste år, sier han til E24.

– Er det helt sikkert at flyplassen blir lagt ned om passasjeravgiften iverksettes?

– Ja. Vi er i et europamesterskap om flyene til Ryanair.

Statssekretær

E24 BEDRIFT: Sjekk regnskapstallene til Rygge Sivile lufthavn

Les også

Stortinget vedtok flyseteavgiften

– Flyene forsvinner 1. november

Dersom flyplassen forsvinner vil rundt 500 ansatte miste jobben. I tillegg kommer 500 ansatte hvis arbeidsplasser er indirekte tilknyttet Rygge, ifølge Tandberg.

Han forteller at ledelsen jobber på spreng for å sette regjeringen i tenkeboksen.

Administrerende direktør på Rygge Lufthavn, Pål F. Tandberg.

– Vi håper man besinner seg og utsetter innføringen av avgiften, og får konsekvensutredet ting. Politikere kan ikke bare sitte en søndag ettermiddag og innføre noe de ikke aner konsekvensene av, sier han.

Det er tidligere blitt varslet at flyplassen kan legges ned gjennom en styrt avvikling fra 1. november om seteavgiften innføres 1. april. Da blir flyplassen gjort om til et lagerbygg, ifølge Tandberg.

– Luftbransjen er en hypermobil bransje. De flyene bare forsvinner 1. november, og da er det ikke aktivitet. Da har vi restaktivitet på 500.000 passasjerer årlig. Det er altfor lite. Vi trenger halvannen til to millioner reisende.

Avgiften er eksklusive moms på 80 kroner for utenlandsreiser, og 88 kroner for innenlandsreiser. Randberg har lite til over for sammenligninger med en halvliter øl på flyplassen fra eller til.

– Sånn er ikke markedet. Gjennomsnittsbillettprisene til Ryanair er 45 euro. 80 kroner er 20 prosent prisøkning. Da vil etterspørselen forsvinne med 30 til 40 prosent.

– Hva baserer dere det på?

– Ren fakta - statistikk.

Les også

Mener regjeringen bløffer om flysete-avgift

På høring

Statssekretær Jørgen Næsje i Finansdepartementet forteller at finansministeren hadde et møte med Thon før jul, hvor det ble snakket om eventuell nedleggelse av Rygge lufthavn.

«Avgiften er forhandlet fram som del av et kompromiss mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti og Venstre om statsbudsjettet for 2016. Utkast til forskrift om avgiften ble sendt på høring 21. desember 2015 med to måneders høringsfrist. Høringen er åpen for alle. Med det vil alle interessenter få anledning til å uttale seg om avgiften, herunder eventuelle konsekvenser for norsk næringsliv og arbeidsplasser i Østfold. Høringsuttalelsene vil bli vurdert grundig før forskriften utformes,» sier han over en epost til E24 lørdag kveld.

Torp avviser nedleggelse

Flyplassen Torp, som i likhet med Rygge er privateid, vil miste flere ruter, men det er ikke aktuelt å legge ned flyplassen utenfor Sandefjord, ifølge administrerende direktør Gisle Skansen.

Administrerende direktør Gisle Skansen i Torp Lufthavn.

Det kan imidlertid bli aktuelt å kutte bemanningen.

– Vi kan ikke utelukke noen ting. Nå er selve lufthavndriften veldig regulert, og det er en god del oppgaver som må løses. Det er klart at med potensielt færre passasjerer, kan det få konsekvenser for arbeidstager. Vi har ikke gjort en konkret analyse. Vi vet ikke om eller når avgiften blir innført. Vi vet til syvende og sist ikke konsekvensene for innføring, annet enn at det vil være negativt, sier han til E24.

– Forskjellen på Rygge og oss, er at de har nesten alle kortene plassert hos Ryanair. Vi har flere flyselskaper, og er ikke så utsatte for ett selskaps fratreden.

Les også

Tap for Ryanair i Borgarting lagmannsrett

Han forteller det nødvendigvis ikke er slik at Torp vil få flere reisende hvis Rygge legger ned.

– Jeg er stygt redd for at vi bare vil få økte kostnader. Det skjedde da Geiteryggen la ned. Da fikk vi betydelige økte kostnader fra Avinor. Det vil ha en meget negativ effekt for oss.

– Norske samferdselsmyndigheter har en stor jobb å gjøre med å rydde opp i rammevilkårene for flyplasser. Privateide flyplasser har helt andre rammevilkår å forholde seg til enn flyplasser eid av Avinor. Det er noe myndighetene må rydde opp i om de vil ha privateide lufthavner. Det er vel så viktig som å rydde opp i som flyseteavgiften, sier Skansen.

E24 har tidligere omtalt at lavprisselskapet Ryanair mener at flysete-avgiften er en dårlig idé.

– Dette tilbakesteget fra de norske myndighetene vil ødelegge konkurransedyktigheten og kostnadsfordelene som mindre private lufthavner velfortjent har opparbeidet seg, gjennom hardt arbeid, i konkurranse mot den statseide monopolisten Avinor, og dermed setter arbeidsplasser og vekst innen norsk turisme i fare, het det i en pressemelding fra lavprisgiganten.

Les også

SAS «tok en Kjos»: – Har gått over all forventning

Les også

Pollestad: – Regjeringen medansvarlig for Widerøe-kutt

Les også

Millionbot til Ryanair for brudd på arbeidsregler

Publisert:

Her kan du lese mer om