Erik Bruce i Nordea Markets.

Magnar Kirknes

Uendret rente lenge, men neppe kutt

Det blir lavere vekst, kapasitetsutnyttelse og inflasjon i årene som kommer, tror Nordea-økonom Erik Bruce. Likevel tror han ikke en ny renteprognose vil by på kutt.

  • Erik Bruce
    Erik Bruce er sjefanalytiker i Nordea Markets. Han har tidligere jobbet i Finansdepartementet og ECON. Han er utdannet samfunnsøkonom ved Universitetet i Oslo.
Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Norges Bank var klare på rentemøtet 21. september. De vil holde rentene lave mye lenger enn antydet tidligere som følge av betydelig svakere utsikter for vekst og inflasjon. Det kan bli aktuelt å kutte rentene, men da skal utsiktene for vekst og inflasjon bli ytterligere svekket.

Utsiktene for vekst og inflasjon har ikke endret seg vesentlig siden 21. september og dermed vil Norges Bank etter alt å dømme holde renten uendret på møtet. Uendret rente vil ikke overraske mange, men betyr ikke nødvendigvis at ikke markedet vil reagere.

Sammen med rentebeslutningen får vi en ny renteprognose. Skulle den inneholde et rentekutt eller en snarlig renteøkning (si innen første kvartal 2012) vil markedet reagere.

Ingen renteøkning med første

For å ta det siste først. Jeg blir svært overrasket dersom renteprognosen inneholder snarlig renteøkning.

Alle nyheter siden forrige renteprognose ble publisert i juni tilsier lavere renter enn Norges Bank da spådde. Trykket i norsk økonomi er noe mindre enn ventet, vekstutsiktene internasjonalt betydelig svakere, inflasjonen litt lavere. I tillegg er det ventet betydelig lavere renter hos våre handelspartnere nå enn i juni noe som gjør det vanskelig å sette opp norske renter uten at kronen styrker seg.

Alt peker i retning av lavere vekst, kapasitetsutnyttelse og inflasjon i årene som kommer. Dermed er behovet for renteøkninger borte på kort sikt. Samtidig har bankkrisen i Europa presset opp norske bankers kostnader, noe som gjør at rentene bedrifter og forbrukere må betale er på vei oppover.

At Norges Bank snarlig skulle sette opp styringsrenten i en verden der behovet for høyere renter er borte, mens rentene kundene møter faktisk øker, virker urimelig.

Høyere renter på sikt

Jeg tror likevel at renteprognosen etter hvert vil vise en renteøkning. De svakere utsiktene for vekst og inflasjon tilsier at renteprognosen nedjusteres med i overkant av 1 prosentpoeng på det meste i forhold til renteprognosen fra juni.

Men i juniprognosen skulle renten mye opp gjennom 2011 og 2012, så selv med en så kraftig nedjustering vil fortsatt renteprognosen vise en forsiktig renteoppgang fra tredje kvartal 2012.

Neppe kutt i prognosen

At prognosen på sikt viser høyere renter er hovedgrunnen til at jeg ikke tror den vil vise kutt på kort sikt. Det er imidlertid ikke helt opplagt. Som sagt øker nå rentene bedrifter og forbrukere må betale selv om Norges Bank trolig mener behovet for renteøkninger på kort sikt er borte. Det kunne tilsi kutt nå og så økninger senere. Å spå høyere renter på sikt samtidig som renten settes ned er imidlertid erfaringsmessig ikke noe Norges Bank liker.

Jeg tror altså at renteprognosen viser uendret rente en god stund, men så forsiktige renteøkninger fra og med tredje kvartal 2012. Har jeg rett bør det ikke skje mye i markedet. Det er rimelig i tråd med Norges Banks siste signaler og ikke så langt unna det flertallet av analytikerne mener, skal jeg tro en artikkel her på E24.

Får vi vite mer om hva som skal til for et kutt?

Der kanskje mest spennende med møtet i morgen er hva Norges Bank sier om muligheten for rentekutt. Norges Bank presenterer normalt alternative scenarioer med lavere og høyere renter enn i hovedscenarioet.

Denne gangen er det naturlig å lage et alternativscenario med rentekutt. Og det er naturlig at lavrente scenarioet er basert på euro/bankkrisen. Hvis det gis inntrykk av banken vil kutte dersom ikke situasjonen bedres, er et kutt nærmere enn dersom Norges Bank baserer alternativet på en betydelig forverring av situasjonen.

LES OGSÅ:

Her er Olsens nye rentebane

- Smitten fra finanskrisen vil ramme Norges om få uker

Elkem Solar permitterer 120 ansatte

Finansuroen bremser annonsesalget til DN

Erna Solberg: - Vi må passe oss for å bli for selvgode

mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. 2013: Norges Bank lot seg ikke rokke av at inflasjonen nådde målet

  2. Spår første renteøkning neste sommer

  3. «Norges Bank – svakere valuta mot svake tall»

  4. Annonsørinnhold

  5. Norges Bank – sterkere norske tall mot eurokrise

  6. Argumentet for lave renter er borte