Lyse-topp Harald Espedal spår større strømpris-svingninger

Espedal ble på Lyses bedriftsforsamling torsdag valgt til konsernets styreleder for de neste to årene. 2020-resultatet var preget av lave strømpriser.

Harald Espedal ble torsdag valgt som styreleder av Lyse-konsernet for de neste to årene.
Publisert:

Nå spår styrelederen større svingninger i prisen. – Vi vet at svingningene i strømprisene vil bli større, sier han.

Det var Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun som la frem det enstemmige forslaget fra valgkomiteen. Espedal har vært styreleder siden 2015.

– Valgkomiteen finner at Harald Espedal ivaretar styreledervervet på en meget tilfredsstillende måte, og at han har de riktige kvalifikasjonene for å ivareta styreledervervet også fremover, sa lederen av valgkomiteen til Lyse.

Fokuserer lokalt og globalt

Hovedpersonen gleder seg til å ta fatt på de neste to årene.

– Jeg synes det er et veldig givende verv som gir meg mye. Det er gledelig å se at vi har en god utvikling i konsernet både på strøm, vannkraft og fiber. Så synes jeg også det er veldig gledelig å se tilfanget av unge talenter til organisasjonen. Dette er kjempebra for vår fremtid, sier han.

Espedal var administrerende direktør i Skagenfondene i perioden 2002 – 2014. i tillegg til å være styreleder i Lysekonsernet er han også styreleder i Sandnes Sparebank og Solstad Offshore ASA

I tillegg til dette er Espedal investor. «Vennefondet» hans, Salt Value AS hadde en forvaltningskapital i 2020 på en milliard kroner.

Han mener det mest spennende med å være styreleder i konsernet er deres rolle i både det grønne skiftet og teknologiforandringene i samfunnet.

– Det er spennende å jobbe med Lyse, fordi mange av de store samfunnstrendene berører oss. Konsernet betyr mye for regionen. Så lenge man er engasjert i den regionale utviklingen så gir det mye mening til arbeidet. Vi må derfor ha både et regionalt og globalt perspektiv, slår han fast.

Spår større strømpris-svingninger

2020-resultatene for konsernet var svake. Fasiten var en nedgang på nesten en milliard kroner før skatt. Den gang skylte styrelederen på lave strømpriser.

– Vi vet at svingningene i strømprisene vil bli større fordi det er flere svingende produsenter i både vindkraft og solkraft. Dette gir en mulighet for oss til å være den balanserende produsenten. Resultatene våre vil svinge, noe de også skal gjør. Strømprisene svinger og dette er vi nødt til å akseptere, sier Espedal.

Elektrifisering av regionen vil være sentralt for konsernet i tiden fremover. I tillegg skal Lyse fortsette utviklingen av bredbåndskapasiteten.

Styret for øvrig består av:

Harald Espedal, leder. Vara: Dag Mossige

Stine Rolstad Brenna, nestleder. Vara: Marion Svihus

Svein Gjedrem, styremedlem. Vara: Jone Heggheim

Jonas Skrettingland, styremedlem. Vara: Svein Høyland

Kate Hidle, styremedlem. Vara: Siv Grønhilder

Irene Grastveit, styremedlem. Vara: Elisabeth Oftedal

Arne Sele, styremedlem. Vara: Marie Folstad (ansattvalgt)

Generalforsamlingen i Lyse vedtok samme dag innstillingen til utbytte på 630 millioner kroner til eierkommunene.

Les også

Harald Espedal dro inn 114 millioner i fjor

Publisert:

Her kan du lese mer om