Den svenske regjeringen vil legge ned Stockholm-flyplassen Bromma

Den minste av de tre flyplassene i Stockholm ser nå ut til å bli lagt ned, hvis regjeringen får viljen sin. Dermed kan hovedbasen til Per G. Braathens flyselskap Bra forsvinne.

Investor Per G. Braathen avbildet på Bromma flyplass på vei ut av flyene til flyselskapet hans BRA Aviation.
Publisert:

– I dag kan regjeringen gi beskjed om at vi vil avvikle Bromma flyplass og heller sikre nødvendig kapasitet på Arlanda, sa Sveriges miljø-, klima- og visestatsminister Per Bolund da han onsdag innledet en pressekonferanse.

Med seg på podiet hadde han infrastrukturminister Tomas Eneroth.

– Coronapandemien har medført en kraftig reduksjon i flytrafikken, men allerede i 2018 inntraff et trendskifte der innenrikstrafikken begynte å minste samtidig som vi så en samfunnsdebatt om luftfartens klimapåvirkning, fortsatte Bolund videre.

Han la til at det også er tvil om at innenrikstrafikken kommer til å hente seg inn igjen etter pandemien, blant annet på grunn av flere digitale møter.

– Sverige er et langstrakt land med behov for flytrafikk. Derfor er det viktig at trafikken og nødvendig kapasitet kan sikres på Arlanda (...) I takt med at jernbaneinfrastrukturen bygges ut så er det rimelig at dens konkurransekraft mot flyet styrkes, fortsatte Eneroth.

Et av de første spørsmålene de to ministrene fikk spørsmål om var når nedleggelsen kan skje.

– Det er ingen tvil om at det aldri har vært et så godt tidspunkt som nå for å overføre trafikken. Det kan gå raskt, sa Bolund.

Tomas Eneroth påpekte at regjeringen nå skal bestille en utredning om flyplassen som skal være klar i august.

Den svenske regjeringen må imidlertid skaffe et flertall i den svenske Riksdagen før en nedleggelse kan bli formelt vedtatt.

Les også

Flyselskapet Bra søker konkursbeskyttelse

– Ikke forretningsmessig grunnlag

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs sier at han ikke er overrasket over beslutningen.

– Det har vært diskutert av svenske politikere i lengre tid. Flytrafikken i Sverige har vist meget negativ utvikling, også før covid-19. Dermed vil behovet for flere flyplasser i Stockholm-området utfordre Arlanda, det tror jeg ikke politikerne ønsker, sier Elnæs.

Bromma er den minste av de tre flyplassene i Stockholm.

Arlanda er hovedflyplassen som betjener ruter både innenlands, internt i Skandinavia og utenlands.

Bromma retter seg mot innenriks og regionale ruter, og flyplassen har konkurransefordelen at den er mindre og ligger nærmere Stockholm sentrum enn Arlanda.

I tillegg finnes den privateide flyplassen Skavsta.

Flyselskapet Bra, som eies av Per G. Braathen, har sin base på Bromma. Selskapet søkte i april i fjor konkursbeskyttelse (rekonstruksjon) i Sverige, og fullførte den prosessen i september samme år.

Selskapet har stanset alle ordinære flyginger under pandemien og planlegger en gjenoppstart 12. mai, ifølge selskapets nettsider.

Hans Jørgen Elnæs sier at Bra nå må flytte enten til Arlanda eller Skavsta.

– Per G Braathen er gjennom BRA Aviation største operatør på Bromma, men han har vært åpen på å flytte til Arlanda om rammene er attraktive. Vel, nå får han ikke noe valg når Bromma skal legges ned, BRA må flytte, sier Elnæs.

Les også

SAS og pilotene har blitt enige om ny avtale: Frasier seg lønnsøkning i 2021

Åpner for boligbygging

Det er Swedavia, det svenske selskapet som tilsvarer norske Avinor, som driver både Bromma og Arlanda:

– Ifølge Swedavias vurderinger er det under rådende markedsforhold ikke noe forretningsmessig grunnlag for å drive flyplassen videre, sa klima-, miljø- og visestatsminister Per Bolund.

– Vi vil slippe å bidra til å dekke underskuddet og man vil frigjøre verdifullt areal som for eksempel kan brukes til boligbygging, sa Per Bolund om grunnlaget for beslutningen.

De to ministrene påpekte at nå når regjeringen har gitt klarsignal skal Riksdagens orienteres før Swedavia da kan ta den formelle beslutningen om å legge ned Bromma.

Før det kan bli snakk om boligbygging eller noe annet må imidlertid tomten ryddes opp og skadelige stoffer må fjernes. Det vil bli kostbart, ifølge Bolund.

Fra pressen fikk ministrene også spørsmål om beslutningen betyr at man nå vil bygge en fjerde rullebane på Arlanda:

– Skal man flytte trafikken over må infrastrukturen tilpasses til det, men det finnes ikke noe behov i dag for å utvide med en fjerde rullebane, sa Bolund.

Les også

Flyr starter billettsalget i mai: Første fly går til Tromsø 30. juni

Publisert: